Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata Great Depression


Kamus Sains

Kamus Sains.indb
tubuh supaya dapat dibebaskan secara perlahan-lahan. (UBAT) depressed fracture (fraktur tertekan) Retak tengkorak yang mengakibatkan tulang tengkorak tertekan ke dalam ke- pala, yang seterusnya dapat menjejaskan fungsi otak. (UBAT) depression (depresi) Pengurangan atau penurunan aktiviti fungsian seperti depresi gelombang ST dalam EKG (elektrokardiogram). (UBAT) depth of teeth (kedalaman gigi) Jarak jejarian di antara bulatan dedendum dengan bulatan adendum bagi roda ditentukan sebagai kawasan ragut haiwan ternakan. (HUT) grazing fee (bayaran ragutan) Perbezaan antara jumlah kos ragutan di atas tanah awam (terbuka) dengan jumlah kos ragutan di atas tanah persendirian. (HUT) great circle (bulatan agung) Bulatan yang terhasil apabila suatu sfera bersilang dengan satu satah yang me- lalui pusat sfera. Bulatan ini terletak pada permukaan sfera yang mempunyai grammatical error great circle

Kembali ke atas