Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata Ketuhar


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ต ้ อง การต ัดใจเร ื่ องความหล ังระหว ่ างเขาก ับคนร ัก ของเขา Jamilah mahu melupakan kisah lama antara dia dengan kekasihnya. ตัดถนน [-tano n] ก membina jalan: ทางราชการต ัดถนนเส นใหม ่ เข ้ าหม ู ่ บ ้ าน Ke­ra­­ jaan membina jalan baru untuk ma­ suk ke kampung itu. ตัดทาง [-ta:] ดู ต ัดหนทาง ตัดพ ้อ

Kembali ke atas