Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[a.ga/] | اݢق

Definisi : 1. kira, sangka, rasa: ~ saya dia sudah keluar tadi; ~ gerangan jika kiranya; 2. boleh dikatakan, dapat dianggap (ditafsirkan): menghadapi kesukaran yg ~ besar; ~ lama juga di sana; agak-agak 1. barangkali, mungkin, rasanya, rasa-rasanya: ~ hari ini hujan; 2. = agaknya gerangan, kiranya: apa ~ maksudnya datang ke mari? beragak, beragak-agak 1. ragu-ragu, sangsi: melanggar kota itu jangan ~; 2. mempunyai tujuan (niat) utk, bermaksud, berniat: ia ~ utk pergi ke Mekah; 3. awas-awas, hati-hati: mengatakan sesuatu dgn tidak ~; mengagak, mengagak-agak 1. mengira-ngira (dgn berdasarkan dugaan atau pertim­bangan kasar), menaksir: ia tidak dapat ~ ke mana ia akan dibawa; orang yg pandai ~ dan mengagih orang yg bijaksana; 2. me­mak­­sudkan, meniatkan: lain yg diagak, lain yg kena; mengagakkan 1. membuat kesimpulan (ber­dasarkan dugaan atau tekaan sahaja), men­duga, menyangka: keadaan lebih sulit drpd yg diagakkan; 2. menentukan (dgn hati-hati): ~ biaya negeri; mengagak-agihkan 1. mengagak dan meng­­agihkan, menerangkan, memberitahu­kan, menjelaskan; 2. suka mencela; teragak 1. terfikir (timbul sesuatu fikiran dgn tiba-tiba atau dgn sepintas lalu), terlintas di hati: ada kalanya ~ juga dia hendak menjual tanahnya itu; 2. Mn ingin sangat: ia ~ pulang ke negerinya; teragak-agak berkira-kira, berbelah bagi (sama ada hendak melakukan sesuatu atau tidak): saya tidak akan ~ utk mengambil tindakan; teragak-agak berkira-kira, berbelah bagi (sama ada hendak melakukan sesuatu atau tidak): saya tidak akan ~ utk mengambil tindakan; agakan apa yg diagakkan, dugaan, sangkaan: ~ ini mungkin benar. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[a.ga/] | اݢق

Definisi : ; pokok ~ paya sj tumbuhan (pokok), Vitex peralata. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata agak

Peribahasa

Agak lebih daripada agih.

Bermaksud :

Banyak bicara, sedikit kerja.

 

Lihat selanjutnya...(2)


Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
maneh silut[mA.nEh si.lut] agak masam.Buah hak depa makan nak maneh silut, pasai buah tu dah lasu.[bu.wAh hA/ dE.pA mA.kAn nA/ mA.nEh si.lut pA.sAj bu.wAh tu dAh lA.su]Buah yang dimakan oleh mereka itu agak masam sedikit kerana buah itu sudah lasu.
   2. melakukan sesuatu kerja yang agak berat dan kadang-kadang terasa di luar kemampuan.Dia bengkong jugak tebang pokok tu pasai orang laen semua tak sanggop.[di.jA b«N.koN dZu.gA/ t«.bAN p.k/ tu pA.sAj .ÒAN lAen s«.mu.wA tA / sAN.gop]Dia berupaya juga menebang pokok itu, kerana orang lain tidak sanggup melakukannya.
   2. kasar, kesat dan tidak licin, agak berkerutu; seregai, seregal, sergai.Tapak tangan depa tu seregal, pasai depa kreja bendang.[tA.pA/ tA.NAn dE.pA tu s«Ò.gAl pA.sAj dE.pA kÒ«.dZA b«n.dAN]Telapak tangan mereka kasar, kerana mereka bekerja sebagai pesawah.
   2. kasar, kesat dan tidak licin, agak berkerutu; seregai, seregal, sergal.Tapak tangan depa tu seregal, pasai depa kreja bendang.[tA.pA/ tA.NAn dE.pA tu s«Ò.gAj pA.sAj dE.pA kÒ«.dZA b«n.dAN]Telapak tangan mereka kasar, kerana mereka bekerja sebagai pesawah.
   2. kasar, kesat dan tidak licin, agak berkerutu; seregai, sergai, sergal.Tapak tangan depa tu seregal, pasai depa kreja bendang.[tA.pA/ tA.NAn dE.pA tu s«.Ò«.gAl pA.sAj dE.pA kÒ«.dZA b«n.dAN]Telapak tangan mereka kasar, kerana mereka bekerja sebagai pesawah.
   2. kasar, kesat dan tidak licin, agak berkerutu; seregal, sergai, sergal.Tapak tangan depa tu seregai, pasai depa kreja bendang.[tA.pA/ tA.NAn dE.pA tu s«.Ò«.gAj pA.sAj dE.pA kÒ«.dZA b«n.dAN]Telapak tangan mereka kasar, kerana mereka bekerja sebagai pesawah.
nu[nu]kata namamenunjukkan arah agak jauh (sana atau situ).Hang tunggu tang ni, aku nak pi cari dia tang nu.[hAN tuN.gu tAN ni A.ku nA/ pi tSA.Òi di.jA tAN nu]Awat tunggu di sini, saya hendak pergi mencarinya di sana.
mamun[mA.mun]kata kerja1. mengigau, agak nyanyuk.Jangan bagi budak-budak tu maen kuat sangat, nanti dia mamun masa dia tidoq.[dZA.NAn bA.gi bu.dA/.bu.dA/ tu mAen ku.wAt sA.NAt nAn.ti di.jA mA.mun mA.sA di.jA ti.d)Ö]Jangan biarkan budak-budak itu bermain terlalu lama, nanti mereka mengigau dalam tidur.
baroh[bA.Òoh]kata namatempat yang agak rendah dari persekitaran, biasanya di sawah, kebun dan sebagainya.Kalu ujan tak mai dua tiga hari lagi ayaq kat baroh pon kerin.[kA.lu u.dZAn tA/ mAj du.wA ti.gA hA.Òi lA.gi A.jAâÖ kAt bA.Òoh pon k«.Òin]Kalau hujan tidak turun dua tiga hari lagi, air di baruh akan kering.
keloi[k«.loj]kata kerjamemanggil, melaung seseorang dengan agak kuat.Dia dah pi jaoh, cepat-cepat keloi dia mai tang ni.[di.jA dAh pi dZAoh tS«.pAt.tS«.pAt k«.loj di.jA mAj tAN ni]Dia sudah pergi jauh, segeralah laung dia datang ke sini.
123

Kembali ke atas