Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[a.ga/] | اݢق

Definisi : 1. kira, sangka, rasa: ~ saya dia sudah keluar tadi; ~ gerangan jika kiranya; 2. boleh dikatakan, dapat dianggap (ditafsirkan): menghadapi kesukaran yg ~ besar; ~ lama juga di sana; agak-agak 1. barangkali, mungkin, rasanya, rasa-rasanya: ~ hari ini hujan; 2. = agaknya gerangan, kiranya: apa ~ maksudnya datang ke mari? beragak, beragak-agak 1. ragu-ragu, sangsi: melanggar kota itu jangan ~; 2. mempunyai tujuan (niat) utk, bermaksud, berniat: ia ~ utk pergi ke Mekah; 3. awas-awas, hati-hati: mengatakan sesuatu dgn tidak ~; mengagak, mengagak-agak 1. mengira-ngira (dgn berdasarkan dugaan atau pertim­bangan kasar), menaksir: ia tidak dapat ~ ke mana ia akan dibawa; orang yg pandai ~ dan mengagih orang yg bijaksana; 2. me­mak­­sudkan, meniatkan: lain yg diagak, lain yg kena; mengagakkan 1. membuat kesimpulan (ber­dasarkan dugaan atau tekaan sahaja), men­duga, menyangka: keadaan lebih sulit drpd yg diagakkan; 2. menentukan (dgn hati-hati): ~ biaya negeri; mengagak-agihkan 1. mengagak dan meng­­agihkan, menerangkan, memberitahu­kan, menjelaskan; 2. suka mencela; teragak 1. terfikir (timbul sesuatu fikiran dgn tiba-tiba atau dgn sepintas lalu), terlintas di hati: ada kalanya ~ juga dia hendak menjual tanahnya itu; 2. Mn ingin sangat: ia ~ pulang ke negerinya; teragak-agak berkira-kira, berbelah bagi (sama ada hendak melakukan sesuatu atau tidak): saya tidak akan ~ utk mengambil tindakan; teragak-agak berkira-kira, berbelah bagi (sama ada hendak melakukan sesuatu atau tidak): saya tidak akan ~ utk mengambil tindakan; agakan apa yg diagakkan, dugaan, sangkaan: ~ ini mungkin benar. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[a.ga/] | اݢق

Definisi : ; pokok ~ paya sj tumbuhan (pokok), Vitex peralata. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata agak

Peribahasa

Agak lebih daripada agih.

Bermaksud :

Banyak bicara, sedikit kerja.

 

Lihat selanjutnya...(2)


Glosari Dialek Pulau Pinang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
kot-kot[kot.kot]kata tugasbarangkali, agak-agak, kalau-kalauCo hang pi tengok dalam bilek kot-kot dia ada.[tSo hAN pi tE.No/ dA.lAm bi.le/ kot.kot di.jA A.dA]Cuba awak pergi tengok dalam bilik kalau-kalau dia ada.
prewet[pÒE.wEt]kata namakereta penggunaan kata ini agak terbatas dan hampir pupusTaon lima pulohan dulu orang pangge reta tu prewet.[tAon li.mA pu.loh.hAn du.lu o.ÒAN pAN.gE ÒE.tA tu pÒE.wEt]Tahun lima puluhan orang memanggil kereta itu prewet.
ikan karen[i.kAn kA.Òen] sejenis ikan laga yang agak pucat warnanya.   
gelegaq[g«.l«.gA)Ö]kata namabinaan terbuka yang agak besar yang diletak di luar rumah biasanya bertujuan untuk bersantai di waktu petang.Petang ni kita menyicah ceremai kat gelegaq rumah aku.[p«.tAN ni ki.tA m«.øi.tSAh tS«.Ò«.mAj kAt g«.l«.gA)Ö Òu.mAh A.ku]Petang ini kita mengicah cermai di gelegak rumah saya.
cedaih[tS«.dAC]kata adjektifberkenaan dengan perempuan yang berperangai agak keterlaluan.Anak dara dia tu cedaih sunggoh, payah dia nak kawai.[A.nA dA.ÒA di.jA tu tS«.dAC suN.goh pA.jAh di.jA nA kA.wAj]Anak dara dia itu sangat cedaih, susah dia hendak mengawalnya.
mentekedarah[m«n.t«.k«.dA.ÒAh]kata kerjamakan tetapi penggunaannya agak kasarApa reja pon tak buat asek mentekedarah saja.[A.pA Ò«.dZA pon tA/ bu.wAt A.se/ m«n.t«.k«.dA.ÒAh sA.dZA]Apa kerja pun tidak buat asyik makan saja.
adek-beradek[A.de/.b«.ÒA.de/]kata namaada hubungan kekeluargaan tetapi agak jauh; kena-mengena.Dalam kampong ni buleh kata semua adek beradek belaka.[dA.lAm kAm.poN ni bu.leh kA.tA s«.mu.wA A.de/.b«.ÒA.de/ b«.lA.kA]Dalam kampung ini boleh dikatakan semuanya ada hubungan kekeluargaan.
   2. menenang atau mengarahkan sesuatu (senapang, buku) ketika melakukan sesuatu (menembak, membaca) dalam jangka masa yang agak lamaBudak tu dok perembang komik dalam kedai.[bu.dA tu do p«.Ò«m.bAN ko.mi dA.lAm k«.dAj]Budak itu sedang menenang komik dalam kedai.
perembang[p«.Ò«m.bAN]kata kerja1. memerhati dengan penuh minat dengan sesuatu tujuan dalam jangka masa yang agak lamaLagi anak dara tu tak habeh sidai kaen dia dok asek perembang.[lA.gi A.nA dA.ÒA tu tA hA.beh si.dAj kAen di.jA do A.se p«.Ò«m.bAN]Selagi anak dara itu belum selesai menyidai pakaian dia asyik perembang.
menguroi[m«.Nu.Òoj]kata kerjamenganginkan padi untuk mengasingkan padi daripada hampa dengan menggunakan angin atau kipas angin khas. Proses ini dilakukan dengan mencurahkan padi dari tempat yang agak tinggi di depan kipas angin khas yang digerakkan supaya padi terasing daripada hampaKalu padi banyak orang menguroi pakai kipaih.[kA.lu pA.di bA.øA/ .ÒAN m«.Nu.Òoj pA.kAj ki.pAC]Kalau padi banyak orang menganginkan padi menggunakan kipas.
12

Kembali ke atas