Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ak.sa.ra] | اکسارا

Definisi : 1 huruf. 2 ist huruf, angka, atau simbol dsb yg dpt dilambangkan dgn kod komputer. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[ak.sa.ra] | اکسارا

Definisi : 1. huruf; 2. (Komp) huruf, angka, dll yg dapat dilambangkan dgn kod komputer. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata aksara


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
bilik ห ้ องคร ัว [-krua] น ruang dapur ห ้ องใต ดิน [-ta:idin] น bilik bawah tanah ห ้ องแถว [-tε:w] น rumah teres ห ้ องนอน [-n:n] น bilik tidur ห ้ องน ้ ำ [-na:m] น bilik air ห ้ องปฏ ิบัติการ [-pa ti batka:n] น makmal ห ้ องประช ุม [-pra
Kamus Thai 2.indb
ran Bangkok. ปฎ ิญาณ [pa ti  ya:n] ก berikrar: ผู ้ เคยต ิด ยาเสพต ิดเหล าน ั้ นปฏ ิญาณท ี่ จะร ่ วมม ือก ับร ัฐบาล ในการกวาดล างยาเสพต ิด Bekas penagih dadah itu berikrar untuk bekerjasama dengan kerajaan dalam menghapuskan dadah. ปฏ ิทิน [pa ti tin] น kalendar, takwim ปฏ ิบัติ [pa ti bat] ก mengamalkan, mempraktikkan
Kamus Thai 2.indb
ว 1 lucu: เทพ โพธ ิ์ งามสามารถ แสดงบทตลกได ้ อย ่ างด ี Thep Phongam da­ pat membawa watak lucu dengan baik. 2 komedi: ภาพยนตร ์ เร ื่ อง “เทวดาท าจะบ ๊ อง” เป ็นภาพยนตร ์ ตลก “Even the Angels Eat Beans” merupakan sebuah filem ko­ medi. ตลบ [talop] ก 1 menyingkap: คุณแม ่ ตลบม ุ ้ งเพ ื่ อจ

Kembali ke atas