Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata aksara


Kamus Teknologi Maklumat

Kamus Teknologi Maklumat ct.indd
atau keadaan yang tidak mengizinkan. Contohnya, apabila sistem diserang virus, isyarat amaran akan terhasil. anagram (Ig. anagram; Br. anagram; Id. anagram) Perkataan atau ungkapan yang terdiri daripada jenis dan bilangan aksara yang sama dengan satu perkataan atau ungkapan lain, tetapi disusun dengan cara yang lain daripada ungkapan asal untuk membawa bunyi dan maksud yang lain. Anagram digunakan sebagai asas beberapa bentuk 11 4:01:36 PM 33 F fail ASCII (Ig. ASCII file; Br. fail ASCII; Id. berkas ASCII) Fail data dalam sistem komputer yang hanya terdiri daripada data-data perwakilan aksara ASCII (Kod Piawaian Amerika Bagi Saling Tukaran Maklumat). Dikenali juga sebagai fail teks. fail kata laluan bayangan (Ig. shadow password file; Br. fail kata laluan bayangan; Id. berkas kata sandi

Kembali ke atas