Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ang.ka] | اڠک

Definisi : tanda yg menunjukkan bilangan dlm tulisan; nombor. ~ Arab angka yg bermula dr 0 (1, 2, 3) dan seterusnya, yg berbeza drpd angka Roman. ~ bulat (penuh) angka yg tidak mempunyai sebarang pecahan atau perpuluhan (spt 1, 2, 8, 11, 20). ~ ganda angka yg menunjukkan berapa kali sesuatu angka digandakan. ~ ganjil angka yg apabila dibahagikan dgn angka 2 berlebih satu. ~ genap angka yg dpt dibahagikan dgn angka 2 dgn tidak berlebih. ~ pecahan angka yg mempunyai pengatasnya dan pembawahnya (spt , , ). ~ pembawah angka yg di sebelah bawah pd sesuatu angka pecahan. ~ pengatas angka yg di sebelah atas pd sesuatu angka pecahan. ~ pengisi angka yg menjadi pembahagi sesuatu nombor dgn tidak berlebih. ~ Roman angka yg bermula dr I (II, III, IV) dan seterusnya, yg berbeza drpd angka Arab. ~ tunggal angka yg dpt dibahagikan dgn angka itu sendiri dan dgn angka satu saja dgn tidak berlebih. perangkaan 1 cabang ilmu pengetahuan yg menggunakan angka-angka utk menunjukkan sesuatu pernyataan dll. 2 sesuatu pernyataan (spt jumlah penduduk, eksport, import) yg ditunjukkan dgn angka. perangkawan orang yg ahli dlm bidang perangkaan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[ang.ka] | اڠک

Definisi : 1. tanda (lambang) yg menunjukkan bilangan atau jumlah sesuatu, nombor; 2. Id markah: berapa ~mu utk membaca? ~ abjad (Komp) aksara yg hanya merang­kumi angka dan huruf dlm sesuatu sistem tulisan; ~ Arab angka yg bermula dr 0, 1, 2 dan seterusnya, yg berbeza drpd angka Rumawi; ~ bulat = ~ penuh angka yg tidak mengan­dungi pecahan atau perpuluhan dan boleh bernilai negatif atau positif; ~ dua tanda nombor 2 (yg tidak digunakan lagi dlm penulisan sekarang) yg menunjukkan sesuatu perkataan itu diulangi keseluruhannya atau sebahagiannya (mis berhenti2, cepat2); ~ ganda angka yg menunjukkan berapa kali sesuatu angka itu digandakan; ~ ganjil angka spt 3, 5, 7, dan seterusnya yg apabila dibahagi­kan dgn 2 akan berlebih satu; ~ genap angka spt 2, 4, 6, dan seterusnya yg apabila dibahagi­kan dgn 2 tidak berlebih; ~ kandungan hasil drpd mendarab dgn dua atau lebih sesuatu angka lain; ~ pecahan angka yg terdiri drpd pengatas dan pembawah (mis , , dsb); ~ pengisi angka-angka yg boleh menjadi pembahagi sesuatu nombor dgn tidak berlebih (mis 3 dan 5 ialah angka pengisi bagi 15); ~ penuh angka bulat; ~ Roman angka yg bermula dr I, II, III, IV dan seterusnya, yg berbeza drpd angka Arab; ~ Rumawi angka Roman; ~ sial angka yg kononnya membawa kesialan (mendatang­kan sesuatu keburukan dsb); angka-angka 1. = perangkaan; 2. Id bilangan, hitungan dgn angka; berangka-angka, berangka-angkaan ter­menung-menung memikirkan sesuatu; mengangkakan memberi berangka, mem­beri bernombor; perangkaan 1. butir-butir atau maklumat mengenai sesuatu (spt penduduk, hasil keluaran, perdagangan, dll) yg dikumpulkan secara bersistem dgn menggunakan angka, statistik: ~ mengenai penghasilan barang utama; 2. = ilmu ~ pengetahuan mengenai pengumpulan dan penyusunan serta analisis dsb perangkaan, statistik. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ang.ka] | اڠک

Definisi : sl sangka, anggap, fikir; mengangka menyangka, menganggap, memikir: diangkanya kakang berubah cita. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata angka


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
อย [-n:y] ว sedikit: เด็กคนนั้ น แบ ่ งเค ้ กให ้ น ้ องของเขาเพียงเล็กน ้ อย Budak itu membahagikan kek sedikit sahaja kepada adiknya. เลข [le:k] น angka เลขคณิต [-kanit] น aritmatik ลู ่ เลข Kamus Thai 2.indb 338 4/15/2008 11:12:21 AM ล 339 เลขหมาย [-ma:y] น nombor เลขาธิการ [le:ka:ti 1 [su:n] น pusat ศูนย ์ การค ้ า [-ka:nka:] น pusat mem- beli-belah ศูนย ์ สูตร [-su:t] น khatulistiwa ศูนย ์ 2 [su:n] น (angka) kosong เศรษฐกิจ [se:ttakit] น ekonomi เศรษฐศาสตร ์ [se:ttasa:t] น ekonomik เศรษฐี [se:tti:] น hartawan, jutawan เศร ้ า [sau] ว sedih เศวต [sawe:t] น putih
Kamus Thai 2.indb
kese­jukan. คูณ [ku:n] ก mendarab, mendarabkan: น ั กเรียนช ั ้ นประถมปีที่ 3 กำล ั งคูณเลข 2 ด ้ วย 5 Murid-murid darjah tiga sedang men- darab angka 2 dengan angka 5. คูปอง [ku:p:] น kupon เค ้ ก [ke:k] น kek เค ้ น [ke:n] ก memisit: ตำรวจเค ้ นชายคนน ั ้น เพื่ อหาความล ั บ
Kamus Thai 2.indb
อมไม ่ มี มนุษยธรรม Tidak ada perikemanu- siaan dalam setiap peperangan. มนุษยศาสตร ์ [-sayasa:t] น ilmu kemanusiaan มนุษยสัมพันธ ์ [-sayasampan] น hubungan kemanusiaan มนุษย ์ อวกาศ [-awaka:t] น angka- sawan มโนกรรม [mano:kam] น pemikiran มโนภาพ [mano:pa:p] น gambaran dalam fikiran, imaginasi มโนราห ์ [mano:ra:] น menora มโนสาเร ่ [mano:sare:] น remeh- temeh: คดีมโนสาเร ่
Kamus Thai 2.indb
lembu jantan ตัวพระ [-pra] ดู พระเอก ตัวพิมพ ์ [-pim] น huruf besar ตัวเมีย [-mia] น betina ตัวเมือง [-ma] น pusat bandar ตัวละคร [-lak:n] น watak ตัวเลข [-le:k] น angka ตัวสะกด [-sakot] น konsonan akhir ตัวหนังสือ [-nas:] น huruf, aksara ตัวหนา [-na:] น huruf tebal ตัวไหม [-mai] น ulat sutera ตัวอย ่ าง [-ya:] น contoh ตัวเอก [-e:k

Kembali ke atas