Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[au] | اءو

Definisi : simbol kimia bagi aurum. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[au] | اءو

Definisi : sr kata utk menyatakan kesakitan (ketakut­an atau keadaan terkejut). (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata au


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
k] น buah pelir, buah zakar กระโปรง [krapro:] น skirt = กะโปรง กระผม [krapom] ส saya กระพ ือ [kra p :] ก mengibas-­ ngibaskan: ไก ่ ต ั วผ ู น ั ้นกระพ ือป ีกก ่ อนข ั น Ayam jantan itu mengibas-ngibaskan kepak­nya sebelum berkokok. กระพ ือข ่ าว [-ka:w] ก menyebarkan berita กระเพาะ [krap] น ชาย) patik กระหย ิ ่ ม [krayi  m] ก bergembira กระหาย [kra ha:y] ก 1 mendahagai: มีชาวชนบทอ ีกจำนวนมากท ี่ ย ั งกระ หายว ิชาความร ู ้ Orang desa masih ramai yang menda- hagai ilmu pengetahuan. ว 2 dahaga: คนงานน ั ้นร ู ้ สึกกระหายเม ื่ อทำงานใต ้ แสงแดดจ ้ า Pekerja itu berasa dahaga apabila be­ kerja di bawah

Kembali ke atas