Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
mula
Kata Terbitan : mula-mula, semula, bermula, memulakan, memulai, permulaan, pemula,


Kamus Melayu Parsi

Kamus Parsi.indb
kardan ( ندرک زاغآ )āftāb ( باتفآ )āftāb­parast ( تسرپ باتفآ )āftāb ī( باتفآ )āfarīdan( نديرفآ )āfarīn( نيرفآ )āghā( اقآ )āgāh( هاگآ )āgahī( ىهگآ )ālbūm ( موبلآ )āmāde ( هدامآ )āmāde­kardan ( ندرک هدامآ panik berkenalan dengan kenalan permulaan bermula matahari bengkarung cerah cipta bagus encik, tuan insaf, sedar pengumuman album siap, sedia menyediakan panic to be acquainted with acquaintance beginning to begin sun skink 18/11 9:02 AM 9 )ebtedā ( ادتبا )ebtedāy ī( يادتبا )ebtekār ( راکتبا )abad( دب َ ا )abadan( ادب َ ا )abadī( یدبا )abr( ربا )abrū( وربا )abrī( ىربا )ablah( هلبا )operātūr( روتارپا )otobūs( سوبوتا )otomobīl( ليبموتا )ettehām ( ماهتا permulaan asas, permulaan inovasi keabadian tidak pernah abadi awan kening mendung bodoh operator bas motokar, kereta tuduhan beginning primary, elementary innovation eternity

Kembali ke atas