Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
mula
Kata Terbitan : mula-mula, semula, bermula, memulakan, memulai, permulaan, pemula,


Istilah Bahasa Melayu

Istilah SumberIstilah SasarBidangSubbidangHuraian
prostateprostatPerubatanTiadaKelenjar pada lelaki yang mengelilingi bahagian permulaan uretra.
expositioneksposisiKesenianTiada4. Sebahagian daripada bentuk sonata.,5. Bahagian permulaan fiug.
fulcrumfulkrumBiologiEntomologi1. Struktur berkitin di pangkal mulut yang meliputi bahagian permulaan esophagus pada serangga Diptera dan Hymenoptera. 2. Trokanter pada serangga Heteroptera (Hemiptera).
cast titlebarisan pelakonKomunikasiTiadaSenarai nama pelakon yang ditunjukkan pada bahagian permulaan atau bahagian akhir tayangan sesebuah filem.
sonic searchgelintar sonikPentadbiran PerniagaanTiadaCiri sifat yang merujuk kepada unit rencana yang membolehkan pengimbasan cepat untuk mencari bahagian permulaan dan akhir dokumen yang dirakam.
da capoda capoMuzikTiada

 Arahan kepada pemuzik untuk mengulangi karya muzik dari bahagian permulaan. Da capo biasanya digabungkan dengan istilah lain. Contohnya. da capo al fine yang bermaksud mengulangi persembahan karya dari bahagian permulaan sehingga ke tempat yang bertanda fine. Sinonim D.C.

finefineMuzikTiada

Fine bermaksud tamat. Contohnya, da capo a! fine bermaksud ulangi bahagian permulaan karya sehingga ke tanda fine.

wiederwiederMuzikTiada

Wieder bermaksud berulang. Contohnya, wieder langsam dan wie zum anfang bermaksud arahan kepada pemuzik untuk mengulangi tempo yang lambat sama seperti pada bahagian permulaan sesuatu karya.

impostimposKesenianSeni BinaBahagian atas sesuatu tiang, tempat bermulanya titik atau garisan permulaan sesuatu gerbang. Bahagian titik atau garisan permulaan ini selalunya dihias dengan blok, junjung (tiang) atau plaster hiasan.
scene.openerpembuka adeganKesusasteraanTiadaBahagian awal/permulaan dalam sesebuah persembahan. Contoh: bahagian awal pagelaran wayang kulit atau bahagian awal cerita lipur lara.
123

Kembali ke atas