Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata banyak

Puisi
 

Banyak-banyak bintang tinggi,
     Ada sebiji bintang tembaga;
Banyak-banyak orang di sini,
     Ada seorang berkenan di mata.


Lihat selanjutnya...(195)
Peribahasa

Awak kecil makan hendak banyak,
     sayap singkat terbang hendak tinggi.

Bermaksud :

Mengangan-angankan sesuatu yang tidak sepadan dengan kesanggupan diri sendiri.

 

Lihat selanjutnya...(9)

551

There's no accounting for tastes

Dalam kehidupan ini, setiap insan berbeza cara, kesukaan, perangai, tabiat dan sebagainya. Inilah hakikat yang harus kita terima dan fahami meskipun aneh.

Banyak udang banyak garam, banyak orang banyak ragam.

I don't understand why he would rather spend so much money on expensive furniture for his broken-down house. Well I guess, there’’s no accounting for tastes.

Saya tidak faham kenapa dia sanggup berbelanja besar dengan membeli perabut yang mahal-mahal untuk rumahnya yang retak seribu itu. Gamaknya inilah yang dikatakan banyak udang banyak garam, banyak orang banyak ragam.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(39)

Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
langgah[lAN.gAh]kata kerja1. minum banyak-banyak (dengan sekali gus).Depa langgah ayaq sirap tu sampai habeh pasai depa dahaga.[dE.pA lAN.gAh A.jA)Ö si.ÒAp tu sAm.pAj hA.beh pA.sAj dE.pA dA.hA.gA]Mereka minum banyak-banyak air sirap itu sekali gus sehingga habis kerana mereka dahaga.
   2. sejenis alat daripada besi atau nibung untuk mengopek kelapa. Alat ini dicacak kukuh di tanah dengan matanya ke atas. Buah kelapa ditekan di mata cop untuk memisahkan sabut daripada tempurungnya.Kalu nak kopek nyoq banyak-banyak cop lebeh cepat dari pakai golok.[kA.lu nA/ k.pE/ øâÖ bA.øA/.bA.øA/ tSp l«.beh tS«.pAt dA.Òi pA.kAj g.l/]Kalau hendak mengopek kelapa yang banyak, lebih cepat menggunakan cop daripada golok.
beceretek[b«.tS«.ÒE.tE/]kata kerjabersusun dan banyak (seperti kasut yang bersusun di atas rak, burung di atas wayar telefon dan lain-lain).Banyak burong dok beceretek ataeh waya talipon.[bA.øA/ bu.ÒoN do/ b«.tS«.ÒE.tE/ A.tAEh wA.jA tA.li.pon]Banyak burung bertenggek berderet di atas wayar telefon.
   2. alur, jalan air, tali air atau anak sungai.Depa pasang bubu dalam celong dapat ikan banyak.[dE.pA pA.sAN bu.bu dA.lAm tS«.loN dA.pAt i.kAn bA.øA/]Mereka mendapat banyak ikan kerana bubu yang dipasang pada anak sungai tersebut banyak dimasuki ikan.
lau[lAw]kata namareban ayam.Ayam hak banyak tu depa kurong dalam lau.[A.jAm hA/ bA.øA/ tu dE.pA ku.ÒoN dA.lAm lAw]Ayam yang banyak itu mereka kurung dalam reban.
cikadak[tSi.kA.dA/]kata namaakal, kerenah, helah.Jangan banyak cikadak, lekaeh la mai.[dZA.NAn bA.øA/ tSi.kA.dA/ l«.kAeh lA mAj]Jangan banyak akal, segeralah datang.
bedehau[b«.d«.hAâw]kata adjektifberkenaan nyamuk, agas dan lain-lain yang berterbangan dengan banyak.Nyamok bedehau bawah dapoq.[øA.mo/ b«.d«.hAâw bA.wAh dA.pâÖ]Nyamuk banyak berterbangan di bawah dapur.
jenoh[dZ«.nh]kata adjektifbanyak.Kita tak payah bawak bekai, makanan jenoh kat sana.[ki.tA tA/ pA.jAh bA.wA/ b«.kAj mA.kA.nAn dZ«.nh kAt sA.nA]Kita tidak perlu membawa bekalan kerana makanan banyak di sana.
bededam[b«.d«.dAm]kata adjektifbanyak, bersusun-susun (berkenaan benda yang besar seperti rumah, motokar dan lain-lain).Nak lintaeh jalan pon tak buleh, kereta bededam.[nA/ lin.tAEh dZA.lAn pon tA/ bu.leh k«.ÒE.tA b«.d«.dAm]Susah hendak melintas jalan kerana banyak kereta.
gusti[gus.ti]kata kerjamembeli secara ansuran.Pekakaeh rumah hak banyak tu semua dia beli bayaq gusti.[p«.kA.kAEh Òu.mAh hA/ bA.øA/ tu s«.mu.wA di.jA b«.li bA.jAâÖ gus.ti]Semua perkakas rumah yang banyak itu dibelinya dengan bayaran ansuran.
123456

Kembali ke atas