Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
seni2
Kata Terbitan : kesenian,

Juga ditemukan dalam:

Perkhidmatan +


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
kebesaran raja untuk dipersembahkan kepada baginda raja. กง [ko] น roda กงเกว ียน [-kwian] น roda kereta lembu กงจ ักร [-cak] น cakera ก ่ ง [ko ] ก 1 melenturkan: นายพราน ก ่ งค ั นธน ูของเขาแล ้ วผ ูกเช ือกท ี่ ปลายอ ีกข ้ างหน ึ่ ง ของค ั นธน ู Pemburu melenturkan bu- surnya kemudian mengikat tali pada hujung nbinponla- ran] น Jabatan Penerbangan Awam กรมการแพทย ์ [-ka:npe:t] น Jabatan Perubatan กรมการศาสนา [-ka:nsa:tsana:] น Ja­ ba­tan Agama กรมเจ ้ าท ่ า [-cauta:] น Jabatan Pela­ buhan กรมชลประทาน [-conlapra ta:n] น Jabatan Perairan กรมทร ัพยากรธรณ ี [-sappaya :k :n- t:rani:] น Jabatan Sumber Bumi กรมทะเบ ียนการค ้ า [-tabianka:n- ka:] น Jabatan
Kamus Thai 2.indb
ิด [lam:t] ก melanggar: ผู ้ ละเม ิด กฎหมายต ้ องถ ูกโทษ Orang yang melang- gar undang-undang mesti ditangkap. ละเม ิดล ิขส ิทธ ิ ์ [-likasit] ก men­ce­ tak rompak: มีนายท ุนละเม ิดล ิขส ิทธ ิ์แผ ่ นซ ีดี ภาพยนตร ์ ต ้ มยำก ุ ้ ง Terdapat pengusaha mencetak rompak­cakera­ padat­ filem­ Tom Yam Gung. ละโมบ ่ อ ้ อย) batang 2 (เรือ เครื ่ องบ ิน) buah ลำกล ้ อง [- kl:] น laras senapang ลำคอ [- k:] น kerongkong ลำธาร [-ta:n] น alur air = ธาร ลำไส ้ [-sai] น usus ลำไส ้ เล ็ก [-sailek] น usus kecil ลำไส ้ ใหญ ่ [-saiyai] น usus besar ลำนำ [lamnam] น dendang ล ้ ำ [lam] ดู

Kembali ke atas