Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[be.la.kang] | بلاکڠ

Definisi : 1 bahagian tubuh yg berlawan dgn dada: ~nya penuh ruam. 2 bahagian yg dianggap sbg lawan hadapan: Anak yg nakal itu menyorok di ~ almari. 3 masa yg kemudian atau yg akhir: Ia datang paling ~ ke pesta itu. membelakang 1 duduk atau berdiri dgn belakang mengarah ke: Ia duduk ~ ke pintu. 2 ada di belakang: Mengapa kamu ~ saja? membelakangi 1 mengarahkan belakang kpd: Ia duduk ~ teman-temannya. 2 tidak mahu tahu lagi; tidak mempedulikan; tidak menghiraukan: Di samping mengejar kesenangan dunia, tidak pula ia ~ perintah Tuhan. membelakangkan meletakkan di belakang; mengemudiankan; tidak mendahulukan; menunda: Janganlah ~ sesuatu usaha yg perlu dilaksanakan segera. belakangan 1 = ~ ini pd waktu yg akhir-akhir ini; baru-baru ini: ~ ini, banyak anak Melayu yg berminat utk berniaga. 2 kesudahannya; akhirnya: ~, ia mengaku bahawa dialah yg mengambil buku itu dr perpustakaan. di belakang (terletak) di tempat yg berlawan dgn depan. ke belakang ke bahagian atau ke arah yg berlawanan dgn depan: Dia pergi ~. Dia menoleh ~ apabila mendengar seseorang memanggilnya. mengebelakangkan 1 membawa ke belakang atau menempatkan di belakang: Dia ~ semua pinggan yg kotor itu. 2 tidak mempedulikan (tidak mengendahkan dsb); menyia-nyiakan: Dia tidak pernah ~ kedua-dua orang tuanya. terkebelakang 1 tertinggal atau tercicir di belakang; belum maju; berada di belakang. 2 paling belakang; terakhir; terkemudian. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[be.la.kang] | بلاکڠ

Definisi : 1. bahagian badan di sebalik dada, bahagian yg dianggap sbg lawan hadapan: orang itu kena tikam di ~nya dgn pisau; ~ parang a) bahagian yg tidak tajam (lwn mata); b) Kl orang yg bodoh; ~ tangan lwn telapak tangan; 2. tempat (arah) yg berlawanan dr hadapan: surut ke ~; 3. (pd) masa yg terkemudian (terakhir): ia yg datang paling ~; bayarannya ~ kira; ~ hari kemudian hari (kelak); ~ kapal buritan; ~ parang lagi (kalau) diasah nescaya tajam prb biar bodoh sekalipun, kalau belajar nescaya akan pandai juga; balik ~ lain bicara prb kalau berjauhan, lain perbuatannya (merugikan dll kawan); di belakang 1. di tempat (arah) yg berlawanan dr hadapan: rumahnya ~ rumah saya; ia berdiri ~ pintu; 2. kemudian, kelak, sesudah(nya): kesusahan hitung ~; akan menyusul suratku ~; ~ mata (bila orang) tidak melihat, dgn tidak dilihat orang; ke belakang 1. ke jurusan belakang (surut, mundur, dll): menoleh ~; 2. ke bahagian belakang rumah (ke dapur dll): ia minta diri pergi ~ utk menjemput isterinya; 3. bh buang air besar atau kecil: saya hendak ~ sekejap; mengebelakangkan 1. menempatkan ke belakang, memundurkan: jam itu dikebelakangkan kerana 10 minit cepat jalannya; 2. mensia-siakan, tidak mengendahkan (mempedulikan dll): apabila kau sudah besar dan berpangkat, ibu bapa janganlah dikebelakangkan; terkebelakang, terbelakang 1. ketinggalan, tercicir, kurang maju: aku hendak meninggikan taraf orang kampung yg sangat ~ itu; 2. terakhir, terkemudian: berita yg ~ diterima hari ini;berbelakang-belakangan saling mengarahkan bahagian belakang (tubuh, rumah, dll), lwn berhadap-hadapan: mereka berdiri ~ mempertahankan diri; rumah teres itu ~; membelakang 1. dgn belakang ke (duduk, berdiri, dll): ia duduk ~ ke pintu; 2. berada (tinggal) di belakang: jangan kamu ~ saja; membelakangi 1. mengarahkan belakang kpd, lwn menghadapi: Tahir duduk ~ teman-temannya dlm bilik itu; 2. mensia-siakan, tidak menghiraukan: walaupun ia suka akan kesenangan dunia tetapi tidak pernah ia ~ ajaran Tuhan; belakang-membelakangi saling membelakangi, saling menghalakan belakang kpd yg lainnya: Salmah dan Md. Nor ~ antara satu sama lain;membelakangkan 1. = memperbelakangkan menempatkan di belakang, lwn mendahulukan: saya tidak meminta supaya didahulukan, tetapi saya tidak pula hendak dibelakangkan; 2. mensia-siakan, meninggalkan, tidak menghiraukan: mereka ~ janji; belakangan 1. = kebelakangan = ~ ini sejak masa-masa yg kemudian ini, akhir-akhir ini: pergolakan di Indonesia ~ ini berjalan sangat cepat sehingga amat susah utk mengikutinya; 2. kesudahannya, akhirnya, kemudian: mula-mula ia menolak, tetapi ~ menerima juga tawaranku; 3. Jk (lebih) belakang: siapa yg datang ~ tidak mendapat apa-apa;keterbelakangan perihal terbelakang: Raffles mengakui bahawa keadaan ini dianggap sbg ~ intelek penduduk Melayu dan Indonesia; pembelakangan 1. perihal (perbuatan) membelakangi atau membelakangkan; 2. Mn belakang. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[be.la.kang] | بلاکڠ

Definisi : ; ~ ular sj tumbuhan (pokok), cincang, cungkil, leban bunga, Allophylus ternatus. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata belakang

Puisi
 

Ikan sengat ikan sembilang,
     Tebuk belakang ambil hati;
Kus semangat abang seorang,
     Tolak belakang ada ganti.


Lihat selanjutnya...(25)
Peribahasa

Belakang parang lagi kalau diasah nescaya tajam.

Bermaksud :

Biar bodoh sekalipun kalau belajar dengan bersungguh-sungguh, nescaya akan menjadi pandai juga. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Lekuk batu dititik air selalu, b. Punggung lading kalau diasah, lama-lama tajam juga).

 

Lihat selanjutnya...(30)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ึงร ิมฝ ั่ ง Nelayan itu mendayung sampannya sehingga ke tebing sungai. โจ ๊ ก 1 [co:k] น bubur โจ ๊ ก 2 [co:k] น (ไพ ่ ) joker โจ ๊ ก 3 [co:k] ว jenaka, lucu: เด ็ก ๆ ชอบฟ ังเร ื่ องโจ ๊ กจากคร ู Budak- budak suka mendengar cerita jenaka daripada gu­ runya. โจ ่ งคร ksεk] ว zigzag ซิการ ์ [sika:] น cerut ซิ่ น [si  n] น kain sarung wanita, kain batik ซินแส [sinsε:] น singse, tabib Cina ซิบ [si  p] ว sedikit-sedikit ซิบ ๆ [-si  p] ดู ซ ิบ ซิป [si  p] น zip ซิฟิลิส [sifili  t] น sifilis ซิลิคอน [silik:n] น silikon ซี่ [si  :] ลน
Kamus Thai 2.indb
katil pengantin. โรย 2 [ro:y] ก layu: ดอกกล ้ วยไม ้ น ั ้ นโรยแล ้ ว Anggerik itu sudah layu. ไร [rai] น hama ไร ่ [rai] น 1 ladang: ไร ่ สับปะรด ladang nanas 2 (หน ่ วยวัดที ่ ดิน) rai (unit ukuran luas lebih kurang 0.4 ekar): ไร ่ สับปะรด นั้ นม ีเน ื้ อท ี่ จักผ ู ้ หญ ิงล ึกล ับคนน ี้ Tidak seorang pun kenal perempuan misteri itu. ลึงค ์ [l] น zakar ลื่น [l :n] ก 1 tergelincir: ขณะท ี่ อาล ีเด ิน เขาล ื่ นล ้ มลงบนพ ื้ น Semasa Ali berjalan, dia tergelincir lalu jatuh ke lantai. ว 2 licin: เน ื่ องจากถนนล ื่ นรถค ันน ั ้ นตกลงในค ู Kerana
Kamus Thai 2.indb
กะหล ่ ำปล ี [kalampli:] น kubis กะโหลก [kalo :k] น tengkorak, tem- purung kepala กัก [kak] ก menahan กักก ัน [-kan] ก menahan: เจ ้ าหน ้ าท ี่ สนามบ ิน จะก ั กก ั นผ ู ้ โดยสารท ี่ มาจากฮ ่ องกงเพ ื่ อตรวจ โรคทางเด ินหายใจเฉ ียบพล ั นร ุนแรง Pegawai lapangan terbang akan menahan pe- numpang yang tiba ิบก ้ าว Dia ber- diri kira-kira sepuluh langkah dari de- wan mesyuarat. ก 2 melangkah: ใครก ็ตาม ที่ ไม ่ ก ้ าวไปข ้ างหน ้ าจะถ ูกท ิ้ งไว ้ ข ้ างหล ั ง Sesiapa yang tidak mahu melangkah ke hada- pan akan ditinggalkan di belakang. ก ้ าวก ่ าย [-ka :y] ก masuk campur: อย
Kamus Thai 2.indb
น ้ ำลาย [-la:y] น air liur น ้ ำส ้ ม [-som] น jus oren น ้ ำส ้ มสายช ู [-somsa:ycu:] น cuka น ้ ำเส ียง [-si  a] น nada suara น ้ ำหนวก [-nuak] น nanah telinga น ้ ำหน ัก [-nak] น berat: น ้ ำหน ักปลาต ัวน ั ้ น ห ้ เส ื้ อของเขา Cikgu menguis semut di ba- junya. ปัดเป ่ า [-pau] ก membasmi: รัฐบาล พยายามป ัดเป ่าความยากจน Kerajaan ber­ usa­ha membasmi kemiskinan. ป ั ถพ ี [pattapi:] ู ปฐพ ี ป ั น [pan] ก membahagi ป ั ่ น [pan] ก memintal ปั ่ นจ ักรยาน [-cakkra ya:n] ก menga­ yuh basikal ปั ่ นด

Kembali ke atas