Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
seni2
Kata Terbitan : kesenian,

Juga ditemukan dalam:

Perkhidmatan +


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
nbinponla- ran] น Jabatan Penerbangan Awam กรมการแพทย ์ [-ka:npe:t] น Jabatan Perubatan กรมการศาสนา [-ka:nsa:tsana:] น Ja­ ba­tan Agama กรมเจ ้ าท ่ า [-cauta:] น Jabatan Pela­ buhan กรมชลประทาน [-conlapra ta:n] น Jabatan Perairan กรมทร ัพยากรธรณ ี [-sappaya :k :n- t:rani:] น Jabatan Sumber Bumi กรมทะเบ ียนการค ้ า [-tabianka:n- ka:] น Jabatan 2 (ภ ูมิศาสตร ์) bukit เขา 2 [kau] น (ส ั ตว ์) tanduk เขา 3 [kau] ส dia เข ่ า [kau] น lutut เข ้ า [kau] ก 1 memasukkan: น ้ องเอา หน ั งส ือเข ้ าต ู ้ Adik memasukkan buku ke dalam almari. 2 masuk: เขาเข ้ าไปในห ้ อง Dia masuk ke dalam bilik

Kembali ke atas