Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[be.ra.khir]/[ber.a.khir] | براخير

Definisi : sampai ke akhirnya; selesai; habis: Cuti sekolah telah ~ pd pertengahan bulan April. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[be.ra.khir]/[ber.a.khir] | براخير

Definisi : 1. habis, selesai, tamat, habis tem­poh­nya: mesyuarat telah ~; 2. = ~ dgn = berakhirkan berkesudahan dgn: pesta itu ~ dgn perkelahian; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata berakhir


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
contoh perkataan yang berakhir dengan inbuhan man dan nitaContoh perkataan yang berakhir dengan imbuhan 'man' ialah seniman dan budiman. Manakala contoh imbuhan  berakhiran 'nita' ialah biduanita. Sila rujuk kamus untuk mendapatkan maklumat lanjut. Tatabahasa16.06.2009
Cara bacaan perkataan yang berakhir dengan 'me', contohnya 'fatalisme' adakah dibaca mi ataupun ma. Terima kasih.Perkataan yang berakhir dengan -me dibaca me (e - pepet).Tatabahasa17.11.2015
Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM) ..Bilakah Perang Dunia Kedua berakhir? atau Perang Dunia Kedua berakhir bila? Di mana nak letak bila..awal atau akhir ayat?"Kata tanya boleh hadir di hadapan dan di akhir dalam ayat. Sekiranya kata tanya dikedepankan, maka kehadirannya dalam bentuk tulisan hendaklah disertai partikel -kah.Tatabahasa08.03.2013
Assalamualaikum. Bolehkah DBP beri senarai lengkap perkataan yang berakhir denyan huruf 'e taling' seperti sate, tauge, wade, dan seterusnya? Susah kerana tiada fungsi pencarian rima akhir di PRPM untuk pembuatan pantun. Sepatutnya ada kerana pantun khazanah kita yang boleh dipermudah dengan adanya teknologi pencarian di PRPM.

Perkataan “sate”, “tauge”,“wade” dan “sake” yang berakhir dengan huruf e-taling ada ditunjukkan dalam PRPM seperti contoh di bawah:

 

  1. (saté) sj makanan yg dibuat drpd potongan kecil daging yg dicucuk dan dipanggang (dimakan dgn kuah)
  2. /taugé/ kecambah kacang hijau dsb yg boleh dibuat sayur. 
  3. (wadé) sj makanan tradisional masyarakat India yg diperbuat drpd tepung kacang dal putih, berbentuk bulat dan berlubang di tengahnya.
  4. (saké) (Jepun) sj arak yg diperbuat drpd beras.

 

Semua perkataan tersebut ditunjukkan penggunaan e-taling dalam kurungan atau diapitkan dengan tanda miring bagi pengguna mengetahui ritma akhir. Tuan/puan boleh mengetahui perkataan yang menggunakan e-taling apabila huraian disertakan dengan teks dalam kurungan atau diapitkan dengan tanda miring.  

Ejaan16.06.2019
1. Sebelum mesyuarat pada hari itu berakhir, pengerusi mesyuarat telah meminta pandangan ahli yang hadir untuk membincangkan hal-hal lain dan seterusnya (kata kerja) ....................... mesyuarat tersebut. 2. Pemilik kilang yang masih berdegil kerana membuang sisa toksik ke dalam sungai akan (disenaraihitamkan / disenarai hitamkan) supaya menjadi (kata nama) ..................... kepada pekilang yang lain. 3. Seorang daripada peserta kereta lumba itu telah menarik diri daripada pertandingan kerana dua bijitayar kereta yang dipandunya meletup. Manakah istilah salah dan istilah betul? 4. Anggota pasukan keselamatan itu sanggup bergadai nyawa demi mempertahankan tanah air kita daripada ancaman musuh. Kesalahan istilah - bergadai? : mengorbankan / menggadaikan 5. Jika surat itu hendak dikirim nanti, anda hendaklah menggunakan khidmat pos segera. Manakah istilah salah dan istilah betul? 6. Menurut Badan Pencegah Rasuah, kejayaan perumahan itu adalah disebabkan oleh kelemahan pengurusan syarikat terbabit. Manakah istilah salah dan istilah betul?Adakah kami diminta mengisi tempat kosong pada ruangan yang disediakan? Kami tidak ada maklumat tentang konteks penggunaan dan maksud ayat. Pandangan kami ayat ini perlu dibetulkan kepada "Sebelum mesyuarat pada hari itu berakhir, pengerusi meminta pandangan ahli yang hadir untuk membincangkan hal-hal lain dan seterusnya menangguhkan mesyuarat tersebut".
Untuk makluman tuan, kami tidak menyediakan perkhidmatan melengkapkan buku kerja atau menyediakan jawapan kepada soalan yang dibina. Hal ini perlu ditangani oleh kumpulan penulis/penyemak yang dilantik. Jika ada sebarang perbincangan tentang isu bahasa bolehlah dikemukakan kepada pihak kami. 
Tokoh26.11.2016
Tuan, saya hendak menanyakan soalan berkaitan dengan penggunaan "daku". Nik Safiah Karim, dalam bukunya Bimbingan Pelajar Bahasa Kita Jilid 2, pernah mengatakan bahawa kata ganti nama diri orang pertama "daku"mesti digunakan selepas kata yang berakhir dengan huruf n, seperti dalam dua ayat ini: 1. Aku berharap engkau tidak lupa akan daku. 2. Jangan tinggalkan daku. Soalan yang ingin saya ajukan ialah: Jika kata "daku" diganti dengan kata "aku" dalam ayat (1) dan ayat (2), adakah ayat menjadi salah? Saya merasakan kedua-dua ayat tersebut salah jika "daku" diganti dengan "aku" sebab kata ganti nama diri orang pertama yang mengikut kata kerja transitif yang berakhir dengan huruf n (contohnya, tinggalkan) dan kata sendi nama yang berakhir dengan huruf n (contohnya, akan) mestilah berbentuk "daku", dan bukan "aku". Peraturan ini dikemukakan oleh Nik Safiah Karim.Daku sama maksudnya dengan aku, khususnya bagi penggunaan kata sebelumnya yang berakhir dengan huruf n. Tidak ada maklumat lain dalam data kami tentang penggunaan kata tersebut. Bagi mengelakkan kekeliruan, sila gunakan perkataan tersebut mengikut kelaziman penggunaannya.Tatabahasa15.02.2015
Bagi perkataan yang berakhir dengan -isme, bilakah kita perlu menghurufbesarkannya? Contoh: Konfusianisme Dalam sistem prpm, kadang kala dimulakan dengan huruf besar, kadang kala ia dimulakan dengan huruf kecil, bergantung kepada kamus yang berlainan.Ejaan yang betul ialah konfusianisme sama seperti komunisme, nasionalisme dan sebagainya. Kami mohon maaf atas kekeliruan yang timbul.Ejaan21.06.2012
salam, BBK telah berakhir, apakah terdapat kajian kecapaian matlamat? Dari segi kesedaran berlangsungnya BBK, rasanya agak rendah apatah lagi ransangan mempertingkatkan penggunaan Bahasa Kebangsaan. Ini disimpulkan dari ketiadaan bahan pameran, risalah dsb di tempat bekerja. Seringkali terdengar pergunaan bahasa ibunda oleh kakitangan apabila sesama sendiri walaupun dalam waktu bekerja dan urusan rasmi bersama pelanggan. mohon ulasan. terima kasih.

Saudara, sila rujuk lampiran.

Lain-lain03.11.2010
Salam. Saya ingin bertanya. Bagi ayat yang berakhir dengan BUKAN, YA, BETUL, OKEY, NAMA PANGGILAN, NAMA ORANG dan sebagainya, adakah mesti diletakkan tanda koma sebelumnya seperti contoh berikut atau tidak perlu? Contoh: 1) Mereka tahu saya cedera, BUKAN? 2) Dia marah akan awak, YA? 3) Awak tidak mahu pergi seorang diri, BETUL? 4) Kamu tidak perlu risau, okey? 5) Maafkan saya, IBU. 6) Saya akan bantu awak, HASHIM. Sekian. Terima kasih. Salam.Merujuk pada contoh yang diberi. ayat ini digunakan dalam dialog. Penggunaan tanda koma tersebut betul.Lain-lain23.02.2018
Salam, Dalam istilah perubatan, perkataan "endoscopy" diterjemahkan sebagai "endoskopi". Bagaimana pula perkataan "endoscopic". Adakah "endoskopik" atau "endoskop" sahaja? Perlukah semua perkataan saintifk yang berakhir dengan "...-ic" perlu diterjemahkan sebagai "...-ik" ? Apakah kaedahnya untuk menterjemahkan perkataan saintifik seperti sedemikian? Terima kasih.Padanan endoscopy dalam bahasa Melayu ialah endoskopi, manakala endoscopic ialah endoskop. Berdasarkan pembentukan kedua-dua istilah tersebut tidak semua perkataan dalam bahasa Inggerisnya berakhir dengan ...-ic diterjemahkan sebagai ...-ik  dalam bahasa Melayu. Ada sebab, alasan serta peraturan tertentu dalam penterjemahan istilah ke dalam bahasa Melayu. Hal ini dibincangkan di peringkat pakar bidang yang terbabit dalam kerja tersebut.Istilah05.08.2009
12345

Kembali ke atas