Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[be.rang.kat]/[ber.ang.kat] | براڠکت

Definisi : mula berjalan; bertolak: Bakal-bakal haji telah ~ ke Mekah dr Lapangan Terbang Subang. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[be.rang.kat]/[ber.ang.kat] | براڠکت

Definisi : 1. mula meninggalkan sesuatu tempat utk pergi ke tempat lain, bertolak: rombongan itu akan ~ ke Pulau Pinang; 2. mulai menjadi (besar, dewasa, dll): anak itu sudah ~ dewasa; orang yg ~ hamil sering didatangi perasaan yg aneh-aneh; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata berangkat

Puisi
 

Air pasang berangkat ke hulu,
     Datanglah ubi hanyut melintang;
Kalau kukenang masa yang lalu,
     Makan kelubi serasa pinang.


Lihat selanjutnya...(6)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
วนมากติดยาเสพติด Budak tualang di bandar-bandar besar kebanyakan­ nya menagih dadah. จรด [carot] ดู จด¹ จรดพระนังคัล [-pranakan] น upa­ cara pembukaan sawah diraja: พระเจ ้ า แผ ่ นดินเสด็จไปยังพระราชพิธีจรดพระนังคัล Raja berangkat ke upacara pembu­ kaan sawah diraja. จรรยา [canya:] น budi, akhlak, etika, moral: เขาถูกบ ่ มเพาะเพื่ อให ้ เป็นคนที่ มีจรรยาดี Dia diasuh supaya menjadi orang yang mempunyai budi yang baik kanan Kementerian Sukan dan Pelan­ congan. เดินทัพ [-tap] ก mara: กองพ ั พอเมริกา เดินท ั พเข ้ าสู ่ กรุงแบกแดด Tentera Amerika mara ke Bandar Baghdad. เดินทาง [-ta:] ก berangkat: บรรดา ผู ้ แสวงบุญเดินทางสู ่ นครเมกกะด ้ วยความ ปลอดภ ั ย Jemaah haji berangkat ke Mekah dengan selamat. เดินรถ [-rot] ก mengusahakan per­ khidmatan bas: บริษ ั ทเชิดช ั ยเดินรถจาก
Kamus Thai 2.indb
Thai ke dalam bahasa Melayu seperti contoh di bawah: จรดพระนังคัล [carot pranakan] น upacara pembukaan sawah diraja: พระเจ ้ าแผ ่ นดินเสด ็จไปย ั งพระราชพิธีจรดพระน ั งค ั ล Raja berangkat ke upacara pembukaan sawah diraja. งาน 3 [a:n] น (มาตราว ั ดเนื้ อที่ ) unit ukuran luas tanah yang bernilai 400 meter persegi, ngan Satu lagi masalah yang kerap dihadapi ั งต ั วอย ่ างต ่ อไปน ี้ ; จรดพระนังคัล [carot pranakan] น upacara pembukaan sawah diraja: พระเจ ้ าแผ ่ นดินเสด ็จไปย ั งพระราชพิธีจรดพระน ั งค ั ล Raja berangkat ke upacara pembukaan sawah diraja. งาน 3 [a:n] น (มาตราว ั ดเนื้ อที่ ) unit ukuran luas tanah yang bernilai 400 meter persegi, ngan ป ั ญหาอีกประการหนึ่ งที่ พบบ ่

Kembali ke atas