Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : ; rumput ~ sj tumbuhan (rumpai), aring-aring, keremak jantan (hutan), urang-aring, Eclipta alba. (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : 1. anak laki-laki kpd (digunakan pd nama orang): Ali ~ Abdullah; 2. bp nama bapa: sudah sahlah dia, namanya, ~nya dan tempat tinggalnya serupa betul; 3. bp utk menyatakan amat sangat (dipakai pd perkataan-perkataan yg sama ertinya): ganjil ~ ajaib; hairan ~ takjub;berbin bp memakai nama ayah (di belakang nama sendiri): nama Mat dgn tiada ~; berbinkan mempunyai (memakai) nama seseorang (ayah angkat dsb) sbg nama ayah: walaupun dia dipelihara oleh bapa angkatnya sejak kecil lagi, Ahmad masih ~ ayah kandungnya sendiri; membinkan memberikan atau membubuh nama bapa kpd anak lelaki: hukum ~ atau membintikan anak angkat kpd bapa angkat adalah haram di sisi Islam; ® ibnu. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata bin


Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
bingkai nyiru[biN.kAj øi.Òu] bahagian (lapisan) perut (lembu, kerbau, sapi dan lain-lain) yang menghadamkan makanan, perut besar.Perot bingkai nyiru kalu buat gulai lemak buboh belimbin buloh sedap sunggoh.[p«.Òot biN.kAj øi.Òu kA.lu bu.wAt gu.lAj l«.mA/ bu.boh b«.lim.bin bu.loh s«.dAp suN.goh]Perut bingaki nyiru dibuat gulai lemak dicampur belimbing buluh, rasanya sungguh sedap.
binti[bin.ti]kata namabahagian kepingan dinding atau penahap dinding (penjodoh bilangan).Tiang dengan bumbong siap dah dindin dia baru dua binti hak siap.[ti.jAN d«.NAn bum.boN si.jAp dAh din.din di.jA bA.Òu du.wA bin.ti hA/ si.jAp]Tiang dan bumbung telah siap, dindingnya baru siap dua bahagian.
yong[joN]kata kerjamenghalakan, menghalau, menghambat, mengarahkan (binatang ternakan) ke tempat yang dikehendaki (kandang, dan lain-lain).Petang-petang dia yong semua kambin dia masok kandang.[p«.tAN.p«.tAN di.jA joN s«.mu.wA kAm.bin di.jA mA.so/ kAn.dAN]Setiap petang dia menghalau kambingnya masuk ke dalam kandang.
lekeh[lE.keh]kata adjektifberkenaan orang, binatang yang kurus, kerdil, kecil; kemereh.Badan depa adek-beradek lekeh saja macam kambin hak depa bela jugak.[bA.dAn dE.pA A.de/.b«.ÒA.de/ lE.keh sA.dZA mA.tSAm kAm.bin hA/ dE.pA b«.lA dZu.gA/]Semua badan adik-beradiknya kurus seperti kambing yang dipelihara oleh mereka.
kemereh[k«.mE.rEh]kata adjektifberkenaan orang, binatang yang kurus, kerdil, kecil; lekeh.Badan depa adek-beradek kemereh saja macam kambin hak depa bela jugak.[bA.dAn dE.pA A.de/.b«.ÒA.de/ k«.mE.rEh sA.dZA mA.tSAm kAm.bin hA/ dE.pA b«.lA dZu.gA/]Semua badan adik-beradiknya kurus seperti kambing yang dipelihara oleh mereka.
buyong[bu.joN]kata namahari keempat selepas esok (esok, lusa, tulat, tubin, buyung).Hang tok sah dok tunggula, isok, lusa, tulat, tubin, buyong pon dia tak mai bayaq utang hang.[hAN to/ sAh do/ tuN.gu.lA i.so/ lu.sA tu.lAt tu.bin bu.joN pon di.jA tA/ mAj bA.jAâÖ u.tAN hAN]Tidak usahlah ditunggu sehingga empat lima hari, dia tidak akan membayar hutang awak.
cekam[tS«.kAm]kata namaalat menanam padi yang dibuat daripada buluh yang digunakan di sawah, (tugal ialah alat untuk menanam padi huma).Kalu pakai cekam, tiap-tiap taon kena buat baru, kuku kambin tahan sampai bila-bila.[kA.lu pA.kAj tS«.kAm ti.jAp.ti.jAp tAon k«.nA bu.wAt bA.Òu ku.ku kAm.bin tA.hAn sAm.pAj bi.lA.bi.lA]Kuku kambing yang diperbuat daripada besi lebih tahan lama jika dibandingkan dengan cekam.

Kembali ke atas