Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
sabit
Kata Terbitan : penyabit, menyabit,

Juga ditemukan dalam:

Perkhidmatan +


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ก 1 melenturkan: นายพราน ก ่ งค ั นธน ูของเขาแล ้ วผ ูกเช ือกท ี่ ปลายอ ีกข ้ างหน ึ่ ง ของค ั นธน ู Pemburu melenturkan bu- surnya kemudian mengikat tali pada hujung busur yang sebelah lagi. ว 2 melengkung: คิ้ วของน ั กแสดงคนน ั ้นก ่ งด ั งวง พระจ ั นทร ์ Kening pelakon itu meleng- kung macam bulan
Kamus Thai 2.indb
trak angkat susun รถยนต ์ [-yon] น motokar รถราง [-ra:] น trem รถสามล ้ อ [-sa:ml:] น beca รถส ิบล ้ อ [-sipl:] น lori sepuluh roda รถห ้ มเกราะ [-humkr] kereta perisai ร ่ น [ron] ก mempercepat, mengawalkan: ผู ้ จัดการร ่ นว ันประช ุมจากว ันท ี่ 20 เป ็นว ันท ี่ 15 Pengurus mempercepat tarikh mesyuarat dari 20

Kembali ke atas