Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[cam] | چم

Definisi : dpt mengenali sesuatu yg pernah dilihat atau sesuatu bunyi yg pernah didengar: Saya tidak ~ siapa orang muda yg datang tadi. mengecamkan 1 mem­­perhatikan dgn sungguh-sungguh; meng­amat-amati: Engkau hendaklah ~ apa-apa yg telah engkau baca itu. 2 mengingat kembali; meyakini. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[cam] | چم

Definisi : kenal atau ingat kembali rupa dsb seseorang atau sesuatu yg telah dilihat atau didengar sebelumnya; mengecamkan 1. memerhatikan (seseorang atau sesuatu) dgn sungguh-sungguh (supaya dapat mengenalinya atau ingat akannya ke­mudian), mengamat-amati (supaya tidak lupa kelak): camkanlah apa yg sedang berlaku itu; 2. mengingati, meyakini: camkan bahawa larutan itu menjadi panas semasa gas itu larut; 3. mengesan, mengetahui: bau binatang yg jauh dapat dihidunya dan dicamkannya di mana adanya binatang itu; pengecaman perihal atau perbuatan menge­cam(kan), pengamatan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata cam


Kamus Bahasa Inggeris

KataTakrifSumber
camn sesondol.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
identification paraden perbarisan /cam, pengecaman/.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
clapper-boardn papan cam.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
recognizevt 1. identify as so., st known before, mengenal, mengecam; (colloq) kenal, cam: I ~d my old teacher in the photograph, saya kenal bekas guru saya dlm gambar itu; blind people can ~ things by feeling, hearing or smelling, orang buta dapat mengenal benda dgn menyentuh, mendengar atau menghidu; she could easily ~ my voice, dia mudah mengenal suara saya; 2. realize, menyedari: they ~d the danger immediately, mereka terus menyedari bahaya itu;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
silky 2. tender, soft, a. (of voice) lunak: she recognized the soft, ~ voice of the singer, dia cam suara penyanyi yg lembut dan lunak itu; b. (of manner) suave, licik: he has a ~ way about him, gayanya licik.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
placeb. remember circumstance of previous meeting, ingat di mana sso pernah melihat sso: I recognize the man’s face but I can’t ~ him,saya cam muka lelaki itu tetapi tdk ingat di mana saya pernah melihatnya; 7. consider, class, meletakkan: many of the handwoven textiles of South-East Asia can be ~d amongst the world’s best, kebanyakan tekstil tenunan tangan Asia Tenggara boleh diletakkan setanding dgn yg terbaik di dunia; 8. (usu pass.) position advantageously in rel to other people, things,Kamus Inggeris-Melayu Dewan
mirthn 1. amusement, keriangan: my indignation turned to ~ when I heard the full story, kemarahan saya berubah menjadi keriangan apabila saya mendengar cerita sepenuhnya; 2. laughter, (gelak) ketawa: sounds of ~ camKamus Inggeris-Melayu Dewan
line-upn 1. arrangement of people organized for a purpose, barisan; (players) barisan pemain: star-studded ~ at the Charity Show, barisan bintang terkenal di Pertunjukan Amal; the new cabinet ~, barisan kabinet yg baru; the team has a strong ~, pasukan itu mempunyai barisan pemain yg handal; 2. queue of people, barisan orang: a long ~ outside the cinema, barisan orang yg panjang di luar panggung wayang; 3. (US) identification parade, barisan kawat cam: she was asked to identify the thief in the ~, dia diminta mengenal pasti pencuri dlm barisan kawat cam itu; 4. series of programmes, rancangan: an exciting ~ on TV tonight, rancangan TV yg menarik pd malam ini.Kamus Inggeris-Melayu Dewan

Kembali ke atas