Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[cam] | چم

Definisi : dpt mengenali sesuatu yg pernah dilihat atau sesuatu bunyi yg pernah didengar: Saya tidak ~ siapa orang muda yg datang tadi. mengecamkan 1 mem­­perhatikan dgn sungguh-sungguh; meng­amat-amati: Engkau hendaklah ~ apa-apa yg telah engkau baca itu. 2 mengingat kembali; meyakini. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[cam] | چم

Definisi : kenal atau ingat kembali rupa dsb seseorang atau sesuatu yg telah dilihat atau didengar sebelumnya; mengecamkan 1. memerhatikan (seseorang atau sesuatu) dgn sungguh-sungguh (supaya dapat mengenalinya atau ingat akannya ke­mudian), mengamat-amati (supaya tidak lupa kelak): camkanlah apa yg sedang berlaku itu; 2. mengingati, meyakini: camkan bahawa larutan itu menjadi panas semasa gas itu larut; 3. mengesan, mengetahui: bau binatang yg jauh dapat dihidunya dan dicamkannya di mana adanya binatang itu; pengecaman perihal atau perbuatan menge­cam(kan), pengamatan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata cam


Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
celet[tSE.lEt]kata adjektifsalah satu daripada matanya tidak berfungsi.Matoe celet, camano dio cam gamba tu waktu sonjo?[mA.t.E tSE.lEt tSAm.mA.n di.j tSAm gAm.bA tu wA/.tu sn.dZ]Dia bermata satu, macam mana dia dapat mengecam gambar itu ada waktu senja.
doyan[d.jAn]kata namagantinama diri pertama, saya.Tak suko boto doyan bilo kaw buek laku cam tu.[tA/ su.k bo.to d.jAn bi.l kAw bu.wE/ lA.ku tSAm tu]Tidak suka betul saya bila engkau buat kelakuan macam itu.
bolonjap[b.ln.dZAp]kata adjektifbasah kuyup.Kok kau botodoh maso ujan tadi, takla bolonjap cam ni![ko/ kAw b.t.dh mA.s u.dZAn tA.di tA/.lA b.ln.dZAp tSAm ni]Jikalau kau berteduh masa hujan tadi, tidaklah basah kuyup macam ini.

Kembali ke atas