Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata cara;

Puisi
 

Orang merendang si udang galah,
     Cara masakan oranglah Minang;
Orang perempuan selalunya kalah,
     Orang jantan selalunya menang.


Lihat selanjutnya...(15)
Peribahasa

Seperti lintah menghisap darah.

Bermaksud :

Membungakan wang dengan bunga yang terlalu mahal; menipu dengan cara yang lemah lembut. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti pacat melompat).

 

Lihat selanjutnya...(5)

83

Honey catches more flies than vinegar

Untuk menangani kerenah manusia, cara yang lembut atau berbuat baik lebih berkesan daripada cara yang kasar. (Peribahasa ini kadang kala digunakan untuk menyarankan supaya seseorang itu mengampu)

Mulut manis mematahkan tulang

If you want some secret tips, do not be rude to her. A polite approach is more effective than rudeness and even at times you have to be ingratiating. Take it from me, honey catches more flies than vinegar.

Jika awak mahu mencungkil petua rahsia, janganlah bersikap biadap terhadapnya. Cara yang penuh sopan santun lebih berkesan meskipun kadang kala awak terpaksa mengampunya. Percayalah cakap saya, mulut manis mematahkan tulang.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(32)

Glosari Dielek Melaka

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
gondeng[gon.deN]kata kerjaikhtiar.Kalau tak bejaye juge, kite gondeng care laen pulak.[kA.lAw tA/ b«.dZA.j« dZu.g« ki.t« gon.deN tSA.Ä« lAen pu.lA/]Kalau tidak berjaya juga, kita ikhtiar cara lain pula.
paku mengawan[pA.ku m«.NA.wAn] sejenis tumbuhan menyerupai pokok keladi yang tumbuh semasa sawah berair. Tingginya kira-kira dua jengkal. Daunnya seakan-akan daun keladi. Pucuknya boleh dijadikan sayur goreng air atau masak lemak. Batangnya boleh dimakan dengan cara dicelur dan dicicah dengan sambal; rumput sudu itek, rumpot tapak itek   
rumput sudu itek[Äum.put su.du i.te/] sejenis tumbuhan menyerupai pokok keladi yang tumbuh semasa sawah berair. Tingginya kira-kira dua jengkal. Daunnya seakan-akan daun keladi. Pucuknya boleh dijadikan sayur goreng air atau masak lemak Batangnya boleh dimakan dengan cara dicelur dan dicicah dengan sambal; paku mengawan, rumpot tapak itek..   
rumpot tapak itek[rum.pot tA.pA/ i.te/] sejenis tumbuhan menyerupai pokok keladi yang tumbuh semasa sawah berair. Tingginya kira-kira dua jengkal. Daunnya seakan-akan daun keladi. Pucuknya boleh dijadikan sayur goreng air atau masak lemak Batangnya boleh dimakan dengan cara dicelur dan dicicah dengan sambal; paku mengawan, rumpot sudu itek..   
tebau mengiring[t«.bAw m«.Ni.ÄiN] satu cara menebar gasing dengan tujuan untuk melajukan pusingan gasing.Aku buat tebau mengiring aje ni, biau puseng laju![A.ku bu.wAt t«.bAw m«.Ni.ÄiN A.dZ« ni bi.jAw pu.seN lA.dZu]Aku buat tebar mengiring sahaja, biar pusingan gasing laju!
tebau mengentak[t«.bAw m«.N«n.tA/] satu cara menebar gasing dengan tujuan memangkah gasing pihak lawan.Kalau kau nak pangkah gaseng die kene buat tebau mengentak le.[kA.lAw kAw nA/ pAN.kAh gA.seN di.j« k«.n« bu.wAt t«.bAw m«.N«n.tA/ l«]Kalau engkau hendak pangkah gasing dia buat tebar menghentaklah.
kaen gombang[kAen gom.bAN] kain yang dipakai oleh orang lelaki dengan cara menggulung-gulungkannya sehingga singkat pada paras lutut.Ala nak pegi alau kebau aje, kaen gombang pon boleh.[A.lA nA/ p«.gi A.lAw k«.bAw A.dZ« kAen gom.bAN pon bo.leh]Alah nak pergi halau kerbau saja, pakai kain gombang pun boleh.

Kembali ke atas