Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata cara;

Puisi
 

Orang merendang si udang galah,
     Cara masakan oranglah Minang;
Orang perempuan selalunya kalah,
     Orang jantan selalunya menang.


Lihat selanjutnya...(15)
Peribahasa

Seperti lintah menghisap darah.

Bermaksud :

Membungakan wang dengan bunga yang terlalu mahal; menipu dengan cara yang lemah lembut. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti pacat melompat).

 

Lihat selanjutnya...(5)

83

Honey catches more flies than vinegar

Untuk menangani kerenah manusia, cara yang lembut atau berbuat baik lebih berkesan daripada cara yang kasar. (Peribahasa ini kadang kala digunakan untuk menyarankan supaya seseorang itu mengampu)

Mulut manis mematahkan tulang

If you want some secret tips, do not be rude to her. A polite approach is more effective than rudeness and even at times you have to be ingratiating. Take it from me, honey catches more flies than vinegar.

Jika awak mahu mencungkil petua rahsia, janganlah bersikap biadap terhadapnya. Cara yang penuh sopan santun lebih berkesan meskipun kadang kala awak terpaksa mengampunya. Percayalah cakap saya, mulut manis mematahkan tulang.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(32)

Glosari Matematik Untuk Sekolah

Istilah Bahasa MelayuIstilah Bahasa InggerisHuraianPeringkat
histogramhistogramCara untuk menggambarkan taburan kekerapan dengan kekerapan dalam setiap kelas diwakili oleh sebuah segi empat tepat yang bersambung. Luas segi empat tepat tersebut berkadaran dengan kekerapannya. Lihat RajahMenengah Atas
bentuk kembanganexpanded formCara menulis nombor yang menunjukkan nilai setiap digit dalam nombor tersebut. Contohnya, bentuk kembangan 237 ialah 200 + 30 +7.Menengah Atas
bentuk lazimvertical formCara menulis nombor dalam operasi tambah, tolak, darab, dan bahagi secara menegak. Lihat ContohSekolah Rendah
sistem nombornumber systemSatu kaedah atau cara sistematik untuk menulis nombor.Menengah Atas
gambar rajah pokoktree diagramGambar rajah yang mewakili cara sistematik untuk menunjukkan semua kesudahan yang mungkin dalam satu uji kaji. Lihat ContohMenengah Atas
kaedah cuba-cubatrial and error methodKaedah mencuba pelbagai cara untuk mencari jawapan yang betul.Sekolah Rendah
hukum kalis agihandistributive lawHukum yang menyatakan bahawa hasil proses yang melibatkan dua operasi yang dijalankan dengan cara yang berlainan adalah sama. Contohnya, 4(3+5) = (4 × 3) + (4 × 5).Menengah Atas
hukum kalis agihandistributive lawHukum yang menyatakan bahawa hasil proses yang melibatkan dua operasi yang dijalankan dalam cara yang berlainan adalah sama. Contohnya, 4(3 + 5) = (4 × 3) + (4 × 5).Menengah Rendah
julat antara kuartilinterquartile rangeJulat antara kuartil pertama dengan kuartil ketiga bagi suatu set data. Julat ini merupakan satu cara untuk menghuraikan sebaran suatu set data. Lihat ContohMenengah Atas
asasbase1. Asas dalam tatatanda an merujuk kepada a. Contohnya, 24 = 16, asas ialah 2. log5 125 = 3, asas ialah 5. 2. Cara untuk mengungkapkan sistem pernomboran. Asas dalam sistem perpuluhan ialah 10. Nombor-nombor lain juga boleh wujud. Lihat ContohMenengah Atas

Kembali ke atas