Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[daf.tar] | دفتر

Definisi : susunan nama, barang dll yg ditulis (dicatat) berturut-turut mengikut urutan angka atau abjad; senarai: Buku ~ kedatangan murid-murid ada di atas meja. ~ pustaka bibliografi. berdaftar 1 mempunyai daftar. 2 termasuk dlm daftar: Namanya sudah ~. mendaftarkan memasukkan atau mencatat (nama, barang dll) dlm daftar: Dia sudah ~ nama anaknya di sekolah itu. terdaftar sudah (telah) didaftarkan atau ditulis dlm daftar. pendaftaran perbuatan atau hal mendaftarkan: ~ bakal-bakal haji telah dijalankan. pendaftar 1 orang yg mendaftarkan. 2 orang yg kerjanya menjaga rekod atau daftar di universiti dll. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[daf.tar] | دفتر

Definisi : susunan (nama, barang, dll) yg ditulis menurut urutan angka atau abjad, senarai: ~ buku; ~ istilah baru; ~ nama pengundi; ~ hitam senarai orang yg dianggap berbahaya (di­syaki jahat); berdaftar mempunyai daftar, termasuk (ter­catat) dlm daftar; surat ~ surat yg telah di­catatkan dlm daftar (utk layanan istimewa dlm urusan pengirimannya); mendaftar, mendaftarkan memasukkan (men­catatkan) dlm daftar, mengurus supaya ter­catat dlm daftar (nama dan biasanya juga keterangan penting atau yg diperlukan): para peminat diminta supaya ~ namanya di kantor kami; ibu bapa diminta segera ~ anak-anak mereka yg layak masuk ke sekolah; terdaftar sudah tercatat (tertulis) dlm daftar; pendaftaran perihal mendaftarkan, tin­dak­an atau urusan dsb mencatatkan (merakam­kan) dlm daftar: Kesatuan Penarik-Penarik Beca sudah pun diluluskan ~nya oleh kera­jaan; pejabat ~ pejabat tempat mendaftar (utk kelahiran, kematian, dsb); pendaftar pegawai yg bertanggungjawab tentang (atau yg mengurus) pendaftaran, orang yg mendaftar(kan). (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata daftar


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
เมื่ อเวลาตีสี่ Algojo telah memancung leher penjenayah pada pukul empat pagi. ลงทะเบียน [-tabian] ก 1 mendaf- tar: ชาวบ ้ านจำนวนมากลงทะเบียนคนจน ณ ที ่ ว ่ าการอำเภอ Ramai orang kampung men­daftar sebagai warga miskin di pe- jabat daerah. 2 mendaftarkan: บรรณารักษ ์ ลงทะเบียนหนังสือก ่ อนให ้ ยืมแก ่ ผู ้ ใช ้ บริการ Pus- takawan mendaftarkan buku sebelum dipinjamkan kepada pengguna
Kamus Thai 2.indb
negara ini negara perindustrian. ปด [pot] ก berbohong, berdusta: ขโมย คนนั้ นปดกับตำรวจ Pencuri itu berbohong kepada polis. ปถพี [patapi:] ดู ปฐพี ปทัสถาน [patatsata:n] ดู บรรทัดฐาน ปทานุกรม [pata:nukrom] น daftar kata ปทุม [patum] ดู บัว ปน [pon] ก bercampur: ชาวนายกกระเชอที่ มีข ้ าวเปลือกปนกับข ้ าวสาร Petani itu me­ ngangkat bakul yang diisi dengan padi ปฏิป ั กษ์ ปน Kamus Thai
Kamus Thai 2.indb
kejayaan pada usia yang muda. ทะนาน [tana:n] น cupak ทะนุถนอม [tanutan:m] ก men- jaga dengan cermat: เขาทะนุถนอมรถ ยนต ์ ของเขา Dia menjaga dengan cermat keretanya. ทะเบียน [tabian] น daftar, senarai ทะเบียนการค ้ า [-ka:nka:] น lesen perniagaan ทะเบียนบ ้ าน [-ba:n] น dokumen peng­ huni rumah ทะเบียนราษฎร ์ [-ra:t] น banci pen- duduk ทะเบียนสมรส [-somrot] น

Kembali ke atas