Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[daf.tar] | دفتر

Definisi : susunan nama, barang dll yg ditulis (dicatat) berturut-turut mengikut urutan angka atau abjad; senarai: Buku ~ kedatangan murid-murid ada di atas meja. ~ pustaka bibliografi. berdaftar 1 mempunyai daftar. 2 termasuk dlm daftar: Namanya sudah ~. mendaftarkan memasukkan atau mencatat (nama, barang dll) dlm daftar: Dia sudah ~ nama anaknya di sekolah itu. terdaftar sudah (telah) didaftarkan atau ditulis dlm daftar. pendaftaran perbuatan atau hal mendaftarkan: ~ bakal-bakal haji telah dijalankan. pendaftar 1 orang yg mendaftarkan. 2 orang yg kerjanya menjaga rekod atau daftar di universiti dll. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[daf.tar] | دفتر

Definisi : susunan (nama, barang, dll) yg ditulis menurut urutan angka atau abjad, senarai: ~ buku; ~ istilah baru; ~ nama pengundi; ~ hitam senarai orang yg dianggap berbahaya (di­syaki jahat); berdaftar mempunyai daftar, termasuk (ter­catat) dlm daftar; surat ~ surat yg telah di­catatkan dlm daftar (utk layanan istimewa dlm urusan pengirimannya); mendaftar, mendaftarkan memasukkan (men­catatkan) dlm daftar, mengurus supaya ter­catat dlm daftar (nama dan biasanya juga keterangan penting atau yg diperlukan): para peminat diminta supaya ~ namanya di kantor kami; ibu bapa diminta segera ~ anak-anak mereka yg layak masuk ke sekolah; terdaftar sudah tercatat (tertulis) dlm daftar; pendaftaran perihal mendaftarkan, tin­dak­an atau urusan dsb mencatatkan (merakam­kan) dlm daftar: Kesatuan Penarik-Penarik Beca sudah pun diluluskan ~nya oleh kera­jaan; pejabat ~ pejabat tempat mendaftar (utk kelahiran, kematian, dsb); pendaftar pegawai yg bertanggungjawab tentang (atau yg mengurus) pendaftaran, orang yg mendaftar(kan). (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata daftar


Kamus Melayu Parsi

Kamus Parsi.indb
permission reward respect need to need caution feeling to feel emotional, full of feeling benevolence,­beneficient news moral surly وخا هناخ ثاثا Kamus Parsi.indb 10 5/18/11 9:02 AM 11 )akhīran‚­betāzeg ī( ىگزاتب ،ايخا )edāre( هرادا )edāre‚­daftar ( تفد ،هرادا )edāme­dādan ( نداد همادا )adab( بدا )adabiyyāt ( تايبدا )adīb( بيدا )arzān( نازرا )arzesh‚­arzyāb ī( یبايزرا ،شزرا bagus, baik bunga seri pagi teratai separuh, setengah bangku telur goreng secret rivulet nine hundred ninth whale intention power powerful good, nice morning glory water lily half bench fried egg ىفم ،ناهنپ ،ناهن )nahān,­penhān,­makhf ī( )nahr-e­kūchek( کچوکرهن )nohsad( دصه ُ ـن )nohom( م ُ ـه ُ ـن )nahang( گن َ ه َ ن )niyyat( ت ّ ين

Kembali ke atas