Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[daf.tar] | دفتر

Definisi : susunan nama, barang dll yg ditulis (dicatat) berturut-turut mengikut urutan angka atau abjad; senarai: Buku ~ kedatangan murid-murid ada di atas meja. ~ pustaka bibliografi. berdaftar 1 mempunyai daftar. 2 termasuk dlm daftar: Namanya sudah ~. mendaftarkan memasukkan atau mencatat (nama, barang dll) dlm daftar: Dia sudah ~ nama anaknya di sekolah itu. terdaftar sudah (telah) didaftarkan atau ditulis dlm daftar. pendaftaran perbuatan atau hal mendaftarkan: ~ bakal-bakal haji telah dijalankan. pendaftar 1 orang yg mendaftarkan. 2 orang yg kerjanya menjaga rekod atau daftar di universiti dll. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[daf.tar] | دفتر

Definisi : susunan (nama, barang, dll) yg ditulis menurut urutan angka atau abjad, senarai: ~ buku; ~ istilah baru; ~ nama pengundi; ~ hitam senarai orang yg dianggap berbahaya (di­syaki jahat); berdaftar mempunyai daftar, termasuk (ter­catat) dlm daftar; surat ~ surat yg telah di­catatkan dlm daftar (utk layanan istimewa dlm urusan pengirimannya); mendaftar, mendaftarkan memasukkan (men­catatkan) dlm daftar, mengurus supaya ter­catat dlm daftar (nama dan biasanya juga keterangan penting atau yg diperlukan): para peminat diminta supaya ~ namanya di kantor kami; ibu bapa diminta segera ~ anak-anak mereka yg layak masuk ke sekolah; terdaftar sudah tercatat (tertulis) dlm daftar; pendaftaran perihal mendaftarkan, tin­dak­an atau urusan dsb mencatatkan (merakam­kan) dlm daftar: Kesatuan Penarik-Penarik Beca sudah pun diluluskan ~nya oleh kera­jaan; pejabat ~ pejabat tempat mendaftar (utk kelahiran, kematian, dsb); pendaftar pegawai yg bertanggungjawab tentang (atau yg mengurus) pendaftaran, orang yg mendaftar(kan). (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata daftar


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ว rata: พื้ นผ ิวถนนทางเข ้ า บ ้ านฉ ันไม ่ เร ียบ Permukaan jalan ke ru- mah saya tidak rata. เร ียบ ๆ [-riap] ว biasa: งานแต ่ งงานของ พวกเขาถ ูกจ ัดข ึ้ นอย ่ างเร ียบ ๆ เท ่ าน ั้ น Majlis perkahwinan mereka diadakan secara biasa sahaja. เร ียบร ้ อย [-r:y] ว kemas : คุณสมเก
Kamus Thai 2.indb
sebalik peristiwa itu. เบ ือน [ban] ก berpaling: เขาเบ ือนหน ้ า เม ื่ อพบก ับค ู ่ อร ิของเขา Dia berpaling muka apabila bersua dengan musuhnya. แบ [bε:] ก 1 (ม ื อ) menadah 2 (หน ั งส ื อ) membuka แบก [bε :k] ก memikul: เขาแบกกระสอบ ข ้ าวไปตลาด Dia memikul guni beras un- tuk dibawa ke pasar
Kamus Thai 2.indb
cantik sekali. แตน [tε:n] น penyengat แต ้ ม [tε:m] น 1 mata, markah ก 2 men- calit: โมฮ ันแต ้ มหน ้ าผากน ้ องสาวของเขาด ้ วย สีแดง Mohan mencalit dahi adik perem­ puannya dengan warna merah. แตร [-trε:] น hon แตะ [tε ] ก menyentuh: คุณแม ่ แตะ หน ้ าผากน ้ องท ี่ เป ็นไข ้ Ibu

Kembali ke atas