Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[daf.tar] | دفتر

Definisi : susunan nama, barang dll yg ditulis (dicatat) berturut-turut mengikut urutan angka atau abjad; senarai: Buku ~ kedatangan murid-murid ada di atas meja. ~ pustaka bibliografi. berdaftar 1 mempunyai daftar. 2 termasuk dlm daftar: Namanya sudah ~. mendaftarkan memasukkan atau mencatat (nama, barang dll) dlm daftar: Dia sudah ~ nama anaknya di sekolah itu. terdaftar sudah (telah) didaftarkan atau ditulis dlm daftar. pendaftaran perbuatan atau hal mendaftarkan: ~ bakal-bakal haji telah dijalankan. pendaftar 1 orang yg mendaftarkan. 2 orang yg kerjanya menjaga rekod atau daftar di universiti dll. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[daf.tar] | دفتر

Definisi : susunan (nama, barang, dll) yg ditulis menurut urutan angka atau abjad, senarai: ~ buku; ~ istilah baru; ~ nama pengundi; ~ hitam senarai orang yg dianggap berbahaya (di­syaki jahat); berdaftar mempunyai daftar, termasuk (ter­catat) dlm daftar; surat ~ surat yg telah di­catatkan dlm daftar (utk layanan istimewa dlm urusan pengirimannya); mendaftar, mendaftarkan memasukkan (men­catatkan) dlm daftar, mengurus supaya ter­catat dlm daftar (nama dan biasanya juga keterangan penting atau yg diperlukan): para peminat diminta supaya ~ namanya di kantor kami; ibu bapa diminta segera ~ anak-anak mereka yg layak masuk ke sekolah; terdaftar sudah tercatat (tertulis) dlm daftar; pendaftaran perihal mendaftarkan, tin­dak­an atau urusan dsb mencatatkan (merakam­kan) dlm daftar: Kesatuan Penarik-Penarik Beca sudah pun diluluskan ~nya oleh kera­jaan; pejabat ~ pejabat tempat mendaftar (utk kelahiran, kematian, dsb); pendaftar pegawai yg bertanggungjawab tentang (atau yg mengurus) pendaftaran, orang yg mendaftar(kan). (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata daftar


Kamus Melayu Parsi

Kamus Parsi.indb
emotional, full of feeling benevolence, beneficient news moral surly ومخا هناخ ثاثا Kamus Parsi.indb 10 5/18/11 9:02 AM 11 )akhīran‚ betāzegī( ىگزاتب ،ًاريخا )edāre( هرادا )edāre‚ daftar( رتفد ،هرادا )edāme dādan( نداد همادا )adab( بدا )adabiyyāt( تايبدا )adīb( بيدا )arzān( نازرا )arzesh‚ arzyābī( یبايزرا ،شزرا )ersāl kardan( ندرک لاسرا )arghavānī( ىناوغرا )orkīde( هديکرا )arre( هرا )az [zamān تادراو )vāzhe( هژاو )vāzhgān( ناگژاو )vāzhgūn( نوگژاو )vāseṭe, dallāl( لالد ،هطساو )vāz̤eḥ( حضاو dan wajib seorang masuk, memasuki gurun, padang pasir, sahara waris pengimportan kata, perkataan perbendaharaan kata, kosa kata, daftar kata kecewa orang tengah jelas, terang and require one, single to enter desert heir, heritor import word vocabulary upset middleman clear, obvious و Kamus Parsi.indb 148 5/18/11

Kembali ke atas