Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata duit

Puisi
 

Orang Boyan balik ke Boyan,
     Bawa duit satu ringgit;
Niat hati nak getah bayan,
     Tergetahlah mari burung serindit.


Lihat selanjutnya...(8)
Peribahasa

367

Many a little makes a mickle

Duit yang sedikit jika disimpan lama-kelamaan akan menjadi banyak juga.

Sedikit-sedikit teku, lama-lama menjadi bukit.

''One day, I'll drive that car out of this showroom,'' she said full of determination. ''But, you don't earn that much,'' I said. ''Many a little makes a mickle, doesn't? I'll save whatever I have to own it even though it may take years,'' she answered.

''Satu hari nanti, aku akan memandu pulang kereta itu,'' kataku dengan penuh keazaman tatkala berkunjung ke bilik pameran tersebut. ''Tapi, gaji kau taklah banyak,'' kataku. ''Bukankah sedikit-sedikit teku, lama-lama menjadi bukit ? Aku akan menyimpan semua duit yang aku ada untuk memilikinya walaupun mengambil masa bertahun-tahun lamanya,'' jawabnya.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(14)

Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
not I[nt]kata namaduit not atau wang kertas.La ni payah nak cari duet not Jepun gambaq pokok pisang.[lA ni pA.jAh nA/ tSA.Òi du.wet nt dZ«.pun gAm.bA)Ö p.k/ pi.sAN]Sekarang ini susah untuk mendapatkan wang kertas zaman Jepun yang mempunyai gambar pokok pisang.
ngok-nget I[N/.NEt]kata kerjamerayu mengecek atau meminta (kanak-kanak).Budak ni dok ngok-nget dari tadi, tak reti kot orang kata tak dak duet?[bu.dA/ ni do/ N/.NEt dA.Òi tA.di tA/ Ò«.ti kot .ÒAN kA.tA tA/ dA/ du.wet]Budak ini, mengecek sejak tadi, tak fahamkah kita tak ada duit?
jemuan[dZ«.mu.wAn]kata adjektifberkenaan kanak kanak yang sangat nakal (kiasan).Budak tu jemuan sunggoh tak buleh orang lepa sikit duet pecah pon dia kebaeh.[bu.dA/ tu dZ«.mu.wAn suN.goh tA/ bu.leh .ÒAN l«.pA si.kit du.wet p«.tSAh pon di.jA k«.bAEh]Budak itu sangat nakal, pantang orang leka sedikit, duit syiling pun dikebasnya.

Kembali ke atas