Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata duit

Puisi
 

Orang Boyan balik ke Boyan,
     Bawa duit satu ringgit;
Niat hati nak getah bayan,
     Tergetahlah mari burung serindit.


Lihat selanjutnya...(8)
Peribahasa

367

Many a little makes a mickle

Duit yang sedikit jika disimpan lama-kelamaan akan menjadi banyak juga.

Sedikit-sedikit teku, lama-lama menjadi bukit.

''One day, I'll drive that car out of this showroom,'' she said full of determination. ''But, you don't earn that much,'' I said. ''Many a little makes a mickle, doesn't? I'll save whatever I have to own it even though it may take years,'' she answered.

''Satu hari nanti, aku akan memandu pulang kereta itu,'' kataku dengan penuh keazaman tatkala berkunjung ke bilik pameran tersebut. ''Tapi, gaji kau taklah banyak,'' kataku. ''Bukankah sedikit-sedikit teku, lama-lama menjadi bukit ? Aku akan menyimpan semua duit yang aku ada untuk memilikinya walaupun mengambil masa bertahun-tahun lamanya,'' jawabnya.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(14)

Glosari Dialek Pulau Pinang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
   2. tabung menyimpan duitOrang simpan duet silin dalam onde-onde.[.ÒAN sim.pAn du.wet si.lin dA.lAm on.dE.ondE]Orang menyimpan wang siling dalam tabung.
kupang[ku.pAN]kata namaduit syiling dalam nilai sen sehingga sembilan puluh sen sahaja.La ni sekupang tak buleh beli apa.[lA ni s«.ku.pAN tA/ bu.leh b«.li A.pA]Sekarang sepuluh sen tidak boleh beli apa.
   5. mengambil baki sesuatu dengan izin pemiliknyaBelen duet beli nasik bungkuih hang gabuih kat hang.[bE.lEn du.wet b«.li nA.si/ buN.kuC hAN gA.buC kAt hAN]Baki duit beli nasi bungkus awak ambillah.
kamcat[kAm.tSAt]kata tugasgelaran yang diberikan kepada orang yang lembab.Kamcat, bukan nak bayaq duet balek, kutok kita ada.[kAm.tSAt bu.kAn nA/ bA.jA)Ö du.wet ba.le/ ku.to/ ki.tA A.dA]Kamcat, bukannya hendak bayar duit, mengutuk kita lagi.
   2. kelindanKolek baih reja dia kutek duet, tapi kolek lori reja jaga barang ataih lori.[k.lEt bAC Ò«.dZA di.jA ku.te/ du.wet tA.pi k.lEt lo.Òi Ò«.dZA dZA.gA bA.ÒAN A.tAC lo.Òi]Konduktor bas kerjanya kutip duit, tapi kelindan kerjanya menjaga barang di atas lori.
botoi [bo.toj] kata nama[bo.toj]kata kerjabohong.Hang nampak dia bodo tapi pasai duet hang jangan nak botoi dia.[hAN nAm.pA di.jA bo.d tA.pi pA.sAj du.wet hAN dZA.NAn nA bo.toj di.jA]Awak nampak dia bodoh tapi mengenai duit awak jangan hendak membohonginya.
kerekau[k«.Ò«.kAw]kata kerjaberikhtiar untuk mendapatkan sesuatu; rekau.Tengah-tengah bulan lagu ni mana aku nak kerekau duet.[t«.NAh.t«NAh bu.lAn lA.gu ni mA.nA A.ku nA/ k«.Ò«.kAw du.wet]Tengah-tengah bulan seperti ini mana saya hendak berikhtiar untuk mendapatkan duit.
ketoi[k«.toj]kata namawang dalam nilai ringgit sebanyak 1 hingga 10 sahaja.Raya ni aku bagi sorang dua ketoi saja duet raya kat anak menakan aku.[ÒA.jA ni A.ku bA.gi s.ÒAN du.wA k«.toj sA.dZA du.wet ÒA.jA kAt A.nA/ m«.nA.kAn A.ku]Raya ini saya bagi seorang dua ringgit saja duit raya kepasa anak saudara saya.
buat kerin[bu.w­At k«.Òin] sikap acuh tidak acuh; buat don.Pada hai dia yang ambek duet, bila orang tudoh dia buleh buat kerin.[pA.dA hAj di.jA jAN Am.bE/ du.wet bi.lA .ÒAN tu.doh di.jA bu.leh bu.w­At k«.Òin]Pada halnya dia ambil duit, bila dituduh dia boleh buat kerin.

Kembali ke atas