Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[fi.ki.ran] | فيکيرن

Definisi : 1 daya berfikir; akal: hilang ~ tidak tahu akan apa yg harus dilakukan; hilang akal. 2 hasil berfikir; pendapat: Itu bukan ~nya. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[fi.ki.ran] | فيکيرن

Definisi : 1. daya berfikir, akal, ingatan; hilang ~ hilang akal; kurang (panjang, tajam) ~ kurang (panjang, tajam) akal; sakit ~ gila; 2. hasil pemikiran, pendapat, pertimbangan akal, upaya, muslihat: itu bukan ~nya sendiri; apa ~mu sekarang ini, kita sudah kena tipu; mendapat ~ mendapat muslihat; 3. niat, cita-cita, angan-angan: tidak ada ~ hendak bekerja; 4. perhatian, minat: sangat sedikit ~nya pd pelajaran; menaruh ~ menaruh perhatian; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata fikiran

Puisi
 

Besok hari selasa,
     Lusa hari Rabu;
Kalau buat kerja tak dapat rasa,
     Fikiran kita langsung tak tentu.


Lihat selanjutnya...(3)
Peribahasa

Leka senantiasa di lipatan sanggul;
     fikiran singkat akal pun tumpul.

Bermaksud :

Gilakan seorang perempuan sehingga lupa akan makan dan minum.

 

Lihat selanjutnya...(17)

Istilah Malaysia

Istilah Sumber Istilah Sasar Bidang Subbidang Huraian
picture in our headgambaran dalam fikiranKomunikasiTiadaAndaian yang menyatakan bahawa komunikasi merupakan proses menyampaikan gambaran daripada fikiran seseorang kepada orang lain. Teori ini diperkenalkan oleh Walter Lippmann di dalam bukunya yang bertajuk Public Opinion.
thoughtfikiran; pemikiranSejarahTiadaTiada
thoughtfikiran; pemikiranKesusasteraanTiadaTiada
thoughtfikiran; pemikiranKesusasteraanTiadaGagasan, sikap dan konsep menjadi ciri suatu lapisan sosial tertentu dalam masyarakat.
popular mindfikiran rakyatSejarahTiadaPemikiran atau pandangan yang sama yang dipegang oleh rakyat oleh sesebuah negara tentang bentuk pemerintahan yang dipilih.
just thinkingfikiran saksamaSejarahTiadaTiada
liberal mindfikiran liberalSejarahTiadaTiada
pseudofeeblemindednesslemah fikiran semuPsikologiTiadaTiada
preconceptual thoughtfikiran prakonsepsualPsikologiTiadaTiada
feeblemindednesslemah fikiranPsikologiTiadaTiada
feeblemindednesslemah fikiranSosiologiTiadaTiada
feeblemindednesslemah fikiranPerubatanTiadaKeabnormalan atau kurang cerdas mental.
convergent thoughtfikiran bertumpuSosiologiTiadaTiada
irreversible thoughtfikiran tak berbalikSosiologiTiadaTiada
abstract thoughtfikiran abstrakPendidikanTiadaTiada
quidditywujud fikiranPendidikanTiadaTiada
reflective thoughtfikiran reflektifPendidikanTiadaTiada
pseudofeeblemindednesslemah fikiran semuPendidikanTiadaTiada
open-mindednessfikiran terbukaPendidikanTiadaTiada
brain centerspusat fikiranPsikologiTiadaTiada
presudofeeble mindednesslemah fikiran semuPsikologiTiadaTiada
productive imaginationgubah fikiran produktifSosiologiTiadaTiada
thought and ideafikiran dan ideaPendidikanTiadaTiada
thought controlkawalan fikiranPendidikanTiadaTiada
thought impulsegerak fikiranPendidikanTiadaTiada
thought questionsoalan fikiranPendidikanTiadaTiada
mental arrestbuntu fikiranPendidikanTiadaTiada
thought and languagefikiran dan bahasaLinguistikTiadaTiada
productive imaginationgubah fikiran produktifAntropologiTiadaTiada
divergence (of opinion)penyimpangan (fikiran)SejarahTiadaPemesongan atau penyelewengan daripada biasa, pertukaran fahaman atau ideologi atau pendapat antara dua pihak.
circumstantial (thought disorder)sirkumstansial (celaru fikiran)PsikologiTiadaTiada
central-thought testujian intisari fikiranPendidikanTiadaTiada
mind-broadening curriculumkurikulum perluasa fikiranPendidikanTiadaTiada
conclusionkesimpulanSejarahTiadaSatu pernyataan fikiran yang terhasil daripada analisis data, berdasarkan logik dan taakul tentang sesuatu hipotesis, peristiwa dan tafsiran oleh individu.Ringkasan daripada apa yang telah dibicarakan, inti atau isi dari keseluruhannya.
hypothesishipotesisKesusasteraanTiadaGagasan atau fikiran, inti tentang sesuatu, yang menjadi pusat untuk dibincang dan dipertahankan dalam sesebuah karangan atau tulisan.
mental traumatrauma mentalPerubatanTiadaGangguan fikiran atau emosi disebabkan pengalaman negatif yang mempengaruhi psikologi.
conclusionkesimpulanPentadbiran PerniagaanTiadaSatu pernyataan fikiran yang terhasil daripada analisis data, berdasarkan logik dan taakul tentang sesuatu hipotesis, peristiwa dan tafsiran oleh individu.Ringkasan daripada apa yang telah dibicarakan, inti atau isi dari keseluruhannya.
idealistidealisKesusasteraanTiadaOrang yang mempunyai fikiran atau cita-cita tinggi atau berpegang pada doktrin atau fahaman idealisme.
oral traditiontradisi lisanKesusasteraanTiadaBuah fikiran, pantang larang, kepercayaan, dan peribahasa yang dipertuturkan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
neurosisneurosisBiologiTiadaPenyakit tidak tenteram fikiran yang disebabkan oleh gangguan sistem saraf.
acataphasiaakatafasiaPerubatanTiadaKetidakupayaan untuk mengungkapkan buah fikiran dengan cara yang berhubung kait, kerana lesi pusat.
dissonanceketakserasian; sumbangSosiologiTiada1. Ketidakselarasan antara fikiran dengan tingkah laku disebabkan oleh dua kognitif yang tidak selaras.
ideatema; ideaKesusasteraanTiada2. Idea: Buah fikiran yang dijadikan saranan.
folk literaturekesusasteraan rakyatKesusasteraanTiadaHasil penjelmaan fikiran kepada pengucapan yang bercirikan budaya rakyat yang menggunakan bahasa.
human factorfaktor kemanusiaanPentadbiranTiadaSegala halangan perasaan, fikiran dan fizikal manusia yang boleh mempengaruhi prestasi mereka.
empathyempatiSejarahTiadaPerihal mengamal dan memahami perasaan, fikiran dan sikap orang lain.
preconceived ideaidea pratanggapSejarahTiadaIdea atau gagasan fikiran sebelum sesuatu pendapat dibentuk atau dilahirkan tanpa rasa prasangka.
right to freedom of speech and expressionhak kebebasan bercakap dan mengeluarkan fikiranUndang-undangTiadaTiada
psychosomaticspsikosomatikPerubatanTiada1. Berkaitan dengan hubungan antara fikiran dan tubuh badan.
escapismeskapismeKesusasteraanTiadaKeadaan yang mengalihkan perhatian atau fikiran seseorang kepada satu alam lain, umpamanya memasuki alam khayal, melalui alam hiburan.
reflectionrefleksi; pantulan; pemantulanKesusasteraanTiada1. Refleksi: Pernyataan fikiran dalam bentuk tulisan dan percakapan.
psychosomaticspsikosomatikBiologiTiada1. Berkaitan dengan hubungan antara fikiran dan tubuh badan.,2. Berkaitan dengan tindak balas tubuh badan terhadap rangsangan pemikiran.
disjunctivepenyarakKesusasteraanTiada1. Kata penghubung yang menunjukkan pertentangan fikiran.
dyslogismdislogismeKesusasteraanTiadaPerkara yang susah untuk melahirkan buah fikiran melalui percakapan, perbualan disebabkan kurang daya memberi hujah.
claustrophobiaklaustrofobiaKesusasteraanTiada1. Tidak normal, berada dalam suasana fikiran yang sempit dan tertutup.
creative criticismkritikan kreatifKesusasteraanTiadaKritikan yang menghasilkan daya fikiran yang baik.
ambitioncita-citaAntropologiTiadaKeinginan yang selalu ada dalam fikiran untuk melakukan atau mencapai sesuatu yang lebih baik daripada apa yang ada sebelumnya.
public opinionpendapat awamPentadbiranPentadbiran Awam

Pandangan, idea, buah fikiran, sikap, kepercayaan dan persepsi individu dalam masyarakat yang diperoleh melalui media dan pungutan suara dari satu segmen masyarakat yang boleh mewakili pendapat umum terhadap sesuatu isu. Pandangan yang datang daripada masyarakat umum ini biasanya berkaitan dengan sesuatu isu atau masalah yang berlaku di persekitaran mereka, dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah dan perkembangan yang berlaku di luar negara. Antara saluran utama pendapat awam ialah agensi pungutan suara, akhbar, forum perbincangan, seminar, konvensyen, internet dan telefon.

acute confusionkeliru akutPerubatanTiadaKeadaan yang dicirikan oleh kecelaruan fikiran secara tiba-tiba hingga menyebabkan pesakit tidak dapat mengingati tempat, masa dan tidak mengenali orang.
imaginationimaginasiKesenianTiadaKemampuan menciptakan citra dalam angan-angan atau fikiran tentang sesuatu yang tidak diserap pancaindera atau belum pernah dialami dalam kenyataan.
asyndesisasindesisPerubatanTiada1. Kecacatan mentaliti dengan akibatnya idea atau fikiran yang berkaitan tidak dapat dihimpunkan menjadi konsep yang koheren.
hyperpsychosishiperpsikosisPerubatanTiadaAktiviti mental yang berlebihan dengan kederasan aliran fikiran yang abnormal.
witwitKesusasteraanTiada1. Keupayaan yang berhubung dengan akal, budi, fikiran, kecerdasan otak.,2. Gaya pengucapan dalam puisi yang padat dan cergas yang dilakukan untuk menghasilkan kesan yang menarik dan menakjubkan pendengar.
imaginationimaginasiKesusasteraanTiadaKemampuan menciptakan citra dalam angan-angan atau fikiran tentang sesuatu yang tidak diserap pancaindera atau belum pernah dialami dalam kenyataan.
adolescent egocentrismegosentrisme remajaPendidikanTiadaTanggapan remaja bahawa orang lain berkongsi fikiran, perasaan dan masalah dengan mereka.
bloodsuckerpenghisap darahSejarahTiadaSeseorang yang mendapat keuntungan dengan memeras tenaga, fikiran, wang atau sumber-sumber orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri.
approach termistilah pendekatanPerpustakaanTiadaPerkataan yang diandaikan terdapat di dalam fikiran pengguna apabila merujuk katalog bagi mendapatkan subjek yang dikehendaki.
conceitangkuhKesusasteraanTiada1. Apa sahaja yang terbentuk atau tergambar dalam fikiran.,2. Berkaitan dengan kepintaran intelek sebagaimana yang dapat dilihat dalam penyair puisi metafizika.
pantomimepantomimKesusasteraanTiada1. Lakonan atau hiburan yang pelakon-pelakonnya menyatakan fikiran dan aksi hanya melalui pergerakan.,2. Seni dan teknik menyatakan emosi atau perasaan melalui gerakan tanpa dialog.
freedom of expressionkebebasan bersuaraUndang-undangTiadaKebebasan untuk menyatakan atau melahirkan fikiran atau fahaman.
intrapersonal communicationkomunikasi dengan diriKomunikasiTiadaKomunikasi yang berlangsung di dalam hati dan fikiran seseorang. Contohnya, sesorang yang sedang berfikir mengenai sesuatu perkara.
hebephreniahebefreniaPerubatanTiadaSuatu bentuk skizofrenia, yang berupa keadaan kronik dengan ciri-ciri fikiran dan emosi yang tidak teratur dan memperlihatkan tingkah laku bebal.
previsualisationpravisualisasiKesenianTiadaKaedah fotografi di mana imej yang akan terhasil sudah digambar dalam fikiran semasa gambar foto itu sedang diambil.
inspirationinspirasiKesusasteraanTiadaDaya kekuatan atau ilham dari dalam diri pengarang yang mempengaruhi jiwa, fikiran serta perasaan untuk mencipta.
circumlocutionbahasa putarKesusasteraanTiadaPenggunaan kata-kata yang berlebihan atau tidak perlu untuk mengungkapkan fikiran.
ataracticataraktikPerubatanTiada1. Berkenaan dengan atau dapat menghasilkan ketenangan. 2. Agen yang dapat menenangkan fikiran dan menstabilkan emosi.
mushtaripembeliPerniagaan IslamTiadaPihak yang membeli barangan dengan membayar harga. Pembeli mestilah sempurna akal fikiran, baligh, waras, tidak disekat daripada menguruskan muamalat dan tidak dipaksa menjalankan akad.
anodyneanodinPerubatanTiada1. Bahan ubat yang melegakan sakit; analgesik. 2. Sesuatu yang mengurangkan keresahan fikiran.
anecdoteanekdotAntropologiTiada1. Kisah pendek yang benar, lucu, aneh dan menarik tentang sifat atau fikiran khusus seseorang tokoh.
nervous breakdowngangguan jiwaPerubatanTiadaKeadaan atau penyakit mental seseorang terutamanya keadaan akut dan mengganggu fungsi, fikiran dan tingkah laku.
melancholiamelankoliaPerubatanTiadaKemurungan atau keadaan kesedihan yang keterlaluan sehingga merencatkan kegiatan harian seperti tidur, makan dan fikiran.
spiritual worldalam kerohanianPendidikanTiadaKewujudan sesuatu fenomena yang tidak dapat dilihat dan disentuh seperti alam ketuhanan dan alam fikiran.
aspirationpenyedutan; aspirasiAntropologiTiada1. Penyedutan: Perbuatan bernafas, terutama untuk menyedut udara; 2. Aspirasi: Keinginan yang selalu ada dalam fikiran untuk mencapai sesuatu dalam kehidupan.
periphrasisbahasa putarKesusasteraanTiadaCakapan atau tulisan yang panjang lebar tidak berfungsi atau penggunaan kata yang membazir untuk menyatakan suatu fikiran.
abstract ideaidea abstrakPendidikanTiada

 Idea yang menerangkan sesuatu keadaan atau menentukan atribut yang dianggap terpisah daripada subjeknya (dalam fikiran).

political discoursewacana politikPentadbiranPentadbiran Awam

Perbincangan serta perdebatan tentang ilmu politik secara intelektual yang bersifat formal, melibatkan pertukaran idea, persepsi, buah fikiran oleh sekumpulan individu. Biasanya wacana ini dibuat apabila timbul satu isu dalam sesebuah negara yang boleh memberikan impak kepada kedudukan politik. Ia sering melibatkan golongan terpelajar seperti siswa-siswi, golongan intelek mahupun ahli politik. Wacana ini dipercayai dapat mencambahkan pemikiran dalam memahami sesuatu isu dengan lebih mendalam. Contohnya, perbincangan terhadap isu yang berkaitan dengan globalisasi, liberalisasi, dasar luar negara dan sebagainya.

governancetadbir urusPentadbiranPentadbiran Awam

Pentadbiran organisasi yang dilaksanakan mengikut prosedur dan peraturan yang ditetapkan. Antara faktor utama yang menyumbang kepada tadbir urus yang cekap dan berkesan ialah sifat dan sikap positif pemimpin, berpengalaman, berkemahiran dan berpengetahuan, mempunyai ideologi dan fikiran yang prolifik serta mampu menjana perubahan. Tadbir urus yang cekap dan berkesan menjadi tunggak dalam memantapkan pengurusan dan pentadbiran organisasi. Contohnya, sebuah kerajaan yang mantap dari segi pentadbiran dan pengurusan akan menjana sebuah negara yang makmur dan sejahtera seperti Malaysia.

bagatellebagatelleMuzikTiada

Tajuk bagi muzik perwatakan piano solo. Bagatelle biasanya mengandungi dua bahagian, iaitu setiap bahagiannya mempunyai tempo dan keadaan perasaan atau fikiran yang berbeza. Contohnya, Bagatelle, No. 4 A major, Op. 33 (1801-1802) oleh Beethoven.


Kembali ke atas