Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[fi.ki.ran] | فيکيرن

Definisi : 1 daya berfikir; akal: hilang ~ tidak tahu akan apa yg harus dilakukan; hilang akal. 2 hasil berfikir; pendapat: Itu bukan ~nya. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[fi.ki.ran] | فيکيرن

Definisi : 1. daya berfikir, akal, ingatan; hilang ~ hilang akal; kurang (panjang, tajam) ~ kurang (panjang, tajam) akal; sakit ~ gila; 2. hasil pemikiran, pendapat, pertimbangan akal, upaya, muslihat: itu bukan ~nya sendiri; apa ~mu sekarang ini, kita sudah kena tipu; mendapat ~ mendapat muslihat; 3. niat, cita-cita, angan-angan: tidak ada ~ hendak bekerja; 4. perhatian, minat: sangat sedikit ~nya pd pelajaran; menaruh ~ menaruh perhatian; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata fikiran

Puisi
 

Besok hari selasa,
     Lusa hari Rabu;
Kalau buat kerja tak dapat rasa,
     Fikiran kita langsung tak tentu.


Lihat selanjutnya...(3)
Peribahasa

Leka senantiasa di lipatan sanggul;
     fikiran singkat akal pun tumpul.

Bermaksud :

Gilakan seorang perempuan sehingga lupa akan makan dan minum.

 

Lihat selanjutnya...(17)

Ensiklopedia

Tajuk Sinopsis Bidang Klasifikasi
PEMBACAAN FIKIRANUMUM
TELEPATI

Telepati ialah komunikasi fikiran, perasaan, atau

pengetahuan daripada seseorang kepada seseorang

yang lain tanpa menggunakan sebarang deria biasa

seperti pendengaran, penglihatan, bau, rasa, atau

sentuhan. Kadangkala telepati dikenali sebagai

pembacaan fikiran atau penghantaran fikiran. Telepati

boleh berlaku misalnya jika seseorang memikirkan

sesuatu yang khusus dan orang lain dapat

menyatakan atau menulisnya dengan tepat.

Bagaimanapun, untuk menunjukkan adanya telepati,

perlakuan tadi hendaklah diulang dan tidak boleh

diterangkan dengan cara yang lain.

UMUM
PERASAAN HATI

Perasaan hati merupakan keadaan fikiran atau

pandangan hidup seseorang. Perasaan hati

seseorang boleh berubah dari hari ke hari, atau

kadangkala, dari waktu ke waktu.

UMUM
AMBIVALENS

Ambivalens ialah istilah psikiatrik bagi

perasaan atau fikiran yang bercanggah tentang

diri sendiri, orang lain atau sesuatu situasi.

Perasaan ambivalens yang paling biasa termasuk

cinta dan benci, penerimaan dan penolakan, serta

penguasaan dan penyerahan.

UMUM
SKIZOFRENIA

Skizofrenia ialah sejenis penyakit mental teruk

yang telah dicirikan sebagai gangguan fikiran yang

tidak diduga. Perkataan skizofrenia bermakna

perpecahan minda. Ia merujuk kepada ciri-ciri

kelakuan skizofrenia seperti pengunduran

daripada kebenaran dan berfikir secara tidak logik

dan mengelirukan. Istilah ini tidak bermakna

pesakit mempunyai lebih daripada satu personaliti.

UMUM
SEMANTIK

Semantik , dalam logik, ialah kajian tentang tanda

dan simbol, termasuk perkataan, yang dikatakan

bermakna. Ia juga adalah kajian mengenai

bagaimana kelakuan manusia dipengaruhi oleh

kata-kata, sama ada dituturkan oleh orang lain atau

kepada diri sendiri dalam fikiran sendiri. Dalam

filologi, iaitu kajian saintifik mengenai bahasa,

semantik digunakan untuk dimaksudkan kajian

sejarah mengenai perubahan makna perkataan.

UMUM
JURNAL BAHASA

Jurnal Bahasa, wadah untuk para ilmuwan atau ahli linguistik menguji teori dan mengemukakan hasil kajian, serta memberikan pandangan dan fikiran mereka dalam bidang linguistik untuk dikongsi bersama-sama para penyelidik atau pengkaji yang lain. Jurnal ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Kuala Lumpur.

BAHASAPenerbitan
DIALEKTIK MATERIALISME

Dialektik materialisme ialah satu kaedah memahami realiti, sama ada realiti itu berbentuk fikiran, emosi, atau dunia materi itu sendiri.

FALSAFAHAgama/Fahaman/Aliran/Ideologi
KOMUNIKASI

Komunikasi ialah perkongsian maklumat atau

penyediaan hiburan melalui pertuturan, penulisan

atau kaedah-kaedah lain. Jenis komunikasi yang

terpenting kemungkinannya ialah komunikasi

peribadi, yang berlaku apabila seseorang

menyampaikan fikiran dan keinginan mereka

kepada orang lain. Manusia berkomunikasi melalui

banyak cara, termasuk melalui pertuturan, dengan

mengerakkan tangan, malah dengan membuat

mimik muka. Manusia juga menggunakan telefon

dan surat untuk berkomunikasi. Tanpa komunikasi

peribadi, ibu bapa tidak akan tahu keperluan anak-anak

mereka. Guru tidak dapat membantu murid

mereka belajar. Kawan tidak dapat merancang

bersama-sama. Manusia tidak dapat berkongsi

ilmu pengetahuan. Setiap orang perlu belajar

sendiri segala-galanya. Sebenarnya, manusia

berkemungkinan tidak dapat bertahan lebih lama.

UMUM
KELAS SOSIAL

Kelas sosial ialah sekumpulan orang ramai

dalam sesebuah masyarakat yang berkongsi

kedudukan sosial yang sama. Kelas sosial wujud

kerana manusia biasanya mengelompokkan

masyarakat ke dalam pelbagai kumpulan yang

berbeza berdasarkan faktor kekayaan, kuasa, darjat,

keturunan, agama, dan kerjaya. Kerap kali manusia

membuat perbezaan kedudukan ini di dalam

fikiran mereka dengan menganggap sesetengah

mereka lebih baik daripada yang lain. Ahli sains

sosial menamakan kumpulan ini sebagai kelas

sosial dan menganggap proses pengelompokan

sosial sebagai stratifikasi sosial.

UMUM
SENI HALUS

Seni halus berkaitan dengan membuat objek-

objek cantik, atau mengeluarkan, atau

mempersembahkan karya yang menarik kepada

cita rasa estetik seseorang. Kita berharap untuk

menikmati puisi, lukisan, atau simfoni kerana

seninya sendiri, bukan semata-mata sebagai cara

untuk sesuatu yang lain. Kita juga mengharapkan

karya seni yang besar dapat mengembangkan

minda kita dengan mengungkap dan menjelaskan

fikiran terbaik tokoh besar.

UMUM
RASUK

RASUK, satu keuzuran mental dan fizikal yang dipercayai berpunca daripada gangguan kuasa luar biasa seperti hantu, polong, pelesit, hantu raya dan jembalang. Ini berkaitan dengan kepercayaan orang Melayu yang kuasa ghaib boleh meresapi badan manusia dan fikiran. Seseorang yang kena rasuk atau kerasukan akan ketakutan dan terpekik-pekik meminta pertolongan. Rasuk boleh berlaku secara tiba-tiba. Hanya orang yang lemah semangat sahaja dapat dirasuk.

BUDAYAKonsep
BADAN PERANCANGAN BAHASA MELAYU

BADAN PERANCANGAN BAHASA MELAYU, badan yang menyelenggarakan usaha membina bahasa, menyempurnakan bentuk dan aturannya supaya dapat bahasa itu berfungsi sebagai bahasa moden, bahasa saluran fikiran dan perasaan yang canggih dan sebagai wahana budaya tinggi sesuai dengan statusnya sebagai bahasa kebangsaan negara dan bahasa utama sesuatu masyarakat.

BAHASAKonsep
RABELAIS, FRANÇOIS

Rabelais, François (1494?1553?) ialah ahli

humanisme Perancis yang menghasilkan dua

hikayat komedi yang berjudul Gargantua and

Pantagruel . Gargantua dan anaknya Pantagruel

ialah gergasi yang kuat makan. Dalam karyanya,

Rabelais menggunakan lawak jenaka untuk

mempersoal dan menguji institusi-institusi yang

paling penting pada zamannya. Misalnya, huraian

komedi tentang pendidikan Gargantua sebenarnya

mengkritik kaedah pendidikan pada masa itu dan

mengutarakan buah fikiran Rabelais sendiri dalam

perkara yang sama. Walaupun terkenal kerana

humornya yang agak kasar, Rabelais menulis

dengan serius tentang banyak perkara.

UMUM
SASTERA UNDANG-UNDANG

SASTERA UNDANG-UNDANG, bahan kajian yang penting tentang sistem pemerintahan, sistem pentadbiran  dan susunan masyarakat Melayu lama.  Sastera undang-undang juga membayangkan alam fikiran orang Melayu dan luwes, dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan perubahan zaman.

SASTERAKonsep
GELANGGANG

GELANGGANG, persatuan seniman Indonesia. Persatuan ini ditubuhkan pada 19 November 1946, atas gagasan Chairil Anwar dengan beberapa orang intelektual Indonesia, iaitu Asrul Sani, Rivai Apin, M.Akhbar Djuhana, Mochtar Apin, Baharuddin dan Henk Ngantung. Gagasan Gelanggang iaitu Generasi Gelanggang lahir daripada pergolakan roh dan fikiran kita, yang sedang menciptakan manusia Indonesia yang hidup. Generasi yang harus mempertanggungjawabkan dengan sesungguhnya penjadian daripada bangsa itu. Bahawa kita ingin melepaskan diri kita daripada susunan lama yang telah mengakibatkan masyarakat yang lapuk, dan kita berani menentang pandangan, sifat dan anasir lama ini untuk menjalankan bara kekuatan baru.

SASTERAInstitusi/Organisasi
TAMSIL

TAMSIL, bahasa kiasan yang memberikan perbandingan dengan jelas, dipersembahkan dalam ungkapan yang panjang dan mengandungi pengajaran.  Tamsil mempunyai persamaan dengan bidalan, pepatah dan perumpamaan.  Tamsil boleh diambil daripada peribahasa yang sudah terkenal, atau daripada ciptaan sendiri.  Dalam beberapa contoh, tamsil lebih mendekati `kiasan asal, tetapi telah diluaskan dengan kata-kata yang bernas, bersifat simbolik serta mengandungi fikiran yang bijaksana.

SASTERAKonsep

Kembali ke atas