Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata gelanggang

Puisi
 

Main sengat pantang dipegang,
     Main senduk bawa berlaga;
Main semangat berjuang gelanggang,
     Main meredah hujan tenaga.


Lihat selanjutnya...(4)
Peribahasa

Berkokok di luar gelanggang,
     bila ke tengah menyusup di bawah kelengkang.

Bermaksud :

Bercakap besar di belakang tetapi bila berhadapan mengaku kalah.

 

Lihat selanjutnya...(7)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
itu. บอด [b:t] ว buta บอดสี [-si  :] น buta warna บอน [b:n] น keladi บ ่ อน [bn] น tempat perjudian บ ่ อนไก ่ [-kai] น gelanggang judi sa­ bung ayam บ ่ อนไพ ่ [-pai] น tempat judi terup บ ่ อนชนโค [-conk:] น gelanggang judi laga lembu บ ่ อนทำลาย [bntamla:y] ก 1 meng- khianati: อย ่ าพยายามบ ่ อนทำลายชาติ Ja­ ngan cuba mengkhianati negara. 2 me- rosakkan: กลุ ่ มคนเหล ่ านั้
Kamus Thai 2.indb
Petinju itu me- matahkan semangat lawannya de­ ขนบธรรมเนียม ข ่ ม Kamus Thai 2.indb 31 4/15/2008 11:03:11 AM ข 32 ngan menghentakkan kaki ke lantai gelanggang sebanyak tiga kali. ข่มขืน [-k:ˇ n] ก merogol, mem- perkosa: หนุ ่ มคนน ั ้นถูกกล ่ าวหาว ่ าข ่ มขืน หญิงสาวคนหนึ่ ง Pemuda itu dituduh merogol seorang gadis. ข่มขู่ penum- buk: น ั กมวยชาวพม ่ าคนน ั ้นใช ้ ผ ้ าคาดหม ั ดของ เขาก ่ อนขึ้ นเวที Petinju Burma itu mem- balut penumbuknya dengan kain sebelum turun ke gelanggang. คาด 2 [ka:t] ก menjangkakan, men- sasarkan, menganggarkan: พวกเราคาดว ่ า โครงการนี้ จะเสร็จเร็วขึ้ น Kami menjangka- kan projek ini dapat diselesaikan lebih cepat. คาดการณ ์ [-ka:n] ก meramalkan
Kamus Thai 2.indb
ก menyembahkan: ในวันบูชาหาดทรายชาวประมงสังเวยไก ่ ดำแด ่ เทพเจ ้ าแห ่ งท ้ องทะเล Semasa pesta pemu- jaan pantai, kaum nelayan menyem- bahkan ayam hitam kepada penunggu laut. สังเวียน [sawian] น gelanggang สังสรรค ์ [sasan] ก beramah mesra: ตั้ งแต ่ เขาได ้ รับการแต ่ งตั้ งเป็นผู ้ อำนวยการเขาไม ่ มี เวลาสังสรรค ์ กับพวกเราเลย Sejak dia dilantik menjadi pengarah, dia tidak ada

Kembali ke atas