Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ha/] | حق

Definisi : 1. (yg) benar, kebenaran: katakanlah yg ~ walau pahit sekalipun; ajaran-ajaran yg ~ ajaran-ajaran yg benar; ilmu ~ taala ilmu kebenaran (ilmu mengenai sifat Tuhan); 2. kuasa atas sesuatu atau utk berbuat sesuatu (ditentukan oleh undang-undang, agama, adat istiadat, dll): tiap-tiap anak ada ~ atas harta pusaka peninggalan bapanya; ia mem­punyai ~ mempertahankan dirinya drpd serangan dan cacian; 3. milik, kepunyaan: ~ orang jangan diambil; setelah ayahnya meninggal segala harta itu menjadi ~nya; 4. yg (mana satu): awak mahu ~ itukah atau ~ ini?; berilah saya ~ merah itu; ~ amendmen hak mencadangkan pemindaan undang-undang; ~ asasi hak yg dasar atau pokok (spt hak bebas mengeluarkan pen­dapat, menganuti sesuatu agama, bergerak, dll); ~ cipta hak penguasaan yg dilindungi undang-undang atas seluruh atau sebahagian drpd hasil ciptaan seseorang pengarang (pencipta, penggubah dll); ~ dipilih hak utk dipilih (dlm pilihan raya) utk menjadi wakil rakyat (ahli Parlimen); ~ istimewa hak yg diberi kpd kaum (golongan) tertentu sahaja; ~ kuasa hak utk menguasai (menentukan nasib dll); ~ kuasa ibu pertalian kekeluargaan dan pembahagian harta menurut nisab perempuan; ~ luar semangat hantu yg masuk ke dlm tubuh seseorang; ~ membatalkan hak utk membatalkan (memansuhkan) keputusan yg telah dicapai dgn suara terbanyak, kuasa pembatal, kuasa veto; ~ mengundi hak utk mengundi kerana memilih wakil rakyat (dlm Parlimen dll); ~ mutlak hak yg penuh ke atas sesuatu (hak yg tidak terbatas, bersyarat, atau berkecuali); ~ pengarang hak cipta; ~ pilih Id hak utk memilih wakil rakyat (dlm Parlimen dll); ~ politik hak mencampuri hal-hal dan urusan-urusan politik (spt giat dlm parti politik, menjadi calon dlm pilihan raya, dll); ~ pusaka harta yg dipusakai turun-temurun; ~ sivil hak warganegara utk men­dapat layanan sama rata, mis utk mengundi atau mendapat pekerjaan; ~ teradjudikasi (Udg) hak yg telah diiktiraf dlm prosiding kehakiman dan pentadbiran; ~ veto hak mem­­batalkan sesuatu keputusan, kuasa pembatal; kalau tiada ~ sendiri, anak mata terdiri-diri prb kalau kita tidak berwang tidaklah dapat memiliki atau menikmati se­suatu dan terpaksalah merasa hampa sahaja; berhak mempunyai hak, mempunyai kuasa (atas sesuatu): seseorang anak ~ mewarisi harta peninggalan ayahnya; sifat Siddiq inilah yg menjamin bahawa hak dikembali­kan kpd yg ~; mengehakkan memberi hak kpd, menentu­kan hak atas. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
hak
1. Bersinonim dengan benar
( betul, sah, sahih, sungguh, tahkik, siddiq, )
(adjektif:)

2. Bersinonim dengan kuasa
( kelayakan, keistimewaan, kebebasan, kewibawaan, kedaulatan, prerogatif, )
(kata nama:)

3. Bersinonim dengan milik
( kepunyaan)
(kata nama:)

Kata Terbitan : berhak,

Puisi
 

Ayam denak hujung tualang,
     Hutan batu bersimpul pulih;
Hak jinak menjadi jalang,
     Ke mana hatiku hendak boleh.


Lihat selanjutnya...(7)
Peribahasa

Terpelanting memilihi,
     terserak mengampungkan.

Bermaksud :

Kewajiban ketualah memelihara hak milik anak buahnya dan mengumpulkan mereka yang bercerai-berai.

 

Lihat selanjutnya...(8)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ketua per- satuan. ลงชื่อ [-c:] ก menandatangani: ผู ้ ซื้ อบ ้ าน ต ้ องลงชื่ อในสัญญาซื้ อขายกับเจ ้ าของโครงการ Pembeli rumah hendaklah menan­ datangani surat jual beli dengan pi­ hak pemaju. ลงดาบ [-da:p] ก memancung leher, me- menggal leher: เพชฌฆาตลงดาบอาชญากร เมื่ อเวลาตีสี่ Algojo telah memancung leher penjenayah pada pukul empat pagi. ลงทะเบียน [-tabian] ก 1 mendaf- tar: ชาวบ ้ ่ งขันฟุตบอล เอฟ เอ คัพ รอบชิงชนะเลิศคนนั้ นลำเอียง Pengadil per- lawanan akhir Piala FA berat sebelah. ลิกไนต ์ [liknait] น arang batu ลิเก [like:] น makyung Thai ลิขสิทธิ ์ [likasit] น hak cipta ลิง [li] น monyet ลิงโลด [lilo:t] ก melompat-lompat gembira: แฟนบอลลีเวอร ์ พูลลิงโลดหลังจาก เจอราร ์ ดยิงประตูได ้ Penyokong Liverpool melompat-lompat gembira setelah Gerrard dapat menjaringkan gol. ลิด
Kamus Thai 2.indb
15/2008 10:58:32 AM Cetakan Pertama 2008 © Dewan Bahasa dan Pustaka 2008 พิมพ ์ ครั ้ งท ี ่ 1 พ.ศ. 2551 © สภาภาษาและหน ั งสือ (DBP) 2551 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi
Kamus Thai 2.indb
าการธนาคารแห ่ งชาติพิจารณาอัตราดอกเบี้ ย อย ่ างพิถีพิถัน Gabenor Bank Negara menim­bangkan kadar faedah dengan teliti. พิทักษ ์ [pitak] ก melindungi: รัฐบาล ต ้ องพิทักษ ์ สิทธิของประชาชน Kerajaan mesti melindungi hak rakyat. พิธี [piti:] น acara พิธีกร [-k:n] น juruacara พิธีกรรม [-kam] น upacara keagamaan พิธีการ [-ka:n] น upacara พินอบพิเทา [pin:ppitau] ก bersopan santun: เมื่ ออยู ่ ต pitsawo] ก menakjubi: มนุษย ์ พิศวงกับสิ่ งที่ พระเจ ้ าสร ้ างสรรค ์ Manusia me- nakjubi ciptaan Tuhan. พิศาล [pisa:n] ดู ไพศาล พิเศษ [pise:t] ว 1 istimewa: สิทธิพิเศษ hak istimewa. 2 khas: หน ่ วยปฏิบัติการพิเศษ Unit Gerakan Khas พิษ [pit] น bisa พิสดาร [pitsada:n] ว aneh, ganjil: เหตุการณ ์ นั้ นพิสดารเหลือเกิน Kejadian itu aneh sekali. พิสมัย [pitsamai] ก
Kamus Thai 2.indb
า Kamus Thai 2.indb 201 4/15/2008 11:06:52 AM ท 202 เท ่ าเทียม [-tiam] ว sama rata: คนไทย ทุกคนมีสิทธิเท ่ าเทียมกัน Setiap rakyat Thai mempunyai hak yang sama rata. เท ่ านั้ น [-nan] ว sahaja: ฉันซื ้ อรถคนนั้ น ด ้ วยราคา 150,000 บาทเท ่ านั้ น Saya mem­ beli kereta ini dengan harga
Kamus Thai 2.indb
2 (ผู ้ ตัดสิน) pengadil กรรมการผู ้ จัดการ [-ka:npu:catka:n] น pengurus besar กรรมพันธุ์ [-pan] น genetik กรรมวิธี [-wi  ti:] น cara กรรมสิทธิ์ [-si  t] น hak milik: บริษ ั ทน ั ้น ถือกรรมสิทธิ ์ ในที่ ดินแปลงนี้ Syarikat itu memegang hak milik tanah ini. กรรมาชีพ [kamma:ci  :p] น kerja buruh กรรมาธิการ [kamma:ti  ka:n] น ahli suruhanjaya กรวด [kruat] น kerikil: ถนนหน ้ าบ ้ าน เขาทำด

Kembali ke atas