Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ha/] | حق

Definisi : 1. (yg) benar, kebenaran: katakanlah yg ~ walau pahit sekalipun; ajaran-ajaran yg ~ ajaran-ajaran yg benar; ilmu ~ taala ilmu kebenaran (ilmu mengenai sifat Tuhan); 2. kuasa atas sesuatu atau utk berbuat sesuatu (ditentukan oleh undang-undang, agama, adat istiadat, dll): tiap-tiap anak ada ~ atas harta pusaka peninggalan bapanya; ia mem­punyai ~ mempertahankan dirinya drpd serangan dan cacian; 3. milik, kepunyaan: ~ orang jangan diambil; setelah ayahnya meninggal segala harta itu menjadi ~nya; 4. yg (mana satu): awak mahu ~ itukah atau ~ ini?; berilah saya ~ merah itu; ~ amendmen hak mencadangkan pemindaan undang-undang; ~ asasi hak yg dasar atau pokok (spt hak bebas mengeluarkan pen­dapat, menganuti sesuatu agama, bergerak, dll); ~ cipta hak penguasaan yg dilindungi undang-undang atas seluruh atau sebahagian drpd hasil ciptaan seseorang pengarang (pencipta, penggubah dll); ~ dipilih hak utk dipilih (dlm pilihan raya) utk menjadi wakil rakyat (ahli Parlimen); ~ istimewa hak yg diberi kpd kaum (golongan) tertentu sahaja; ~ kuasa hak utk menguasai (menentukan nasib dll); ~ kuasa ibu pertalian kekeluargaan dan pembahagian harta menurut nisab perempuan; ~ luar semangat hantu yg masuk ke dlm tubuh seseorang; ~ membatalkan hak utk membatalkan (memansuhkan) keputusan yg telah dicapai dgn suara terbanyak, kuasa pembatal, kuasa veto; ~ mengundi hak utk mengundi kerana memilih wakil rakyat (dlm Parlimen dll); ~ mutlak hak yg penuh ke atas sesuatu (hak yg tidak terbatas, bersyarat, atau berkecuali); ~ pengarang hak cipta; ~ pilih Id hak utk memilih wakil rakyat (dlm Parlimen dll); ~ politik hak mencampuri hal-hal dan urusan-urusan politik (spt giat dlm parti politik, menjadi calon dlm pilihan raya, dll); ~ pusaka harta yg dipusakai turun-temurun; ~ sivil hak warganegara utk men­dapat layanan sama rata, mis utk mengundi atau mendapat pekerjaan; ~ teradjudikasi (Udg) hak yg telah diiktiraf dlm prosiding kehakiman dan pentadbiran; ~ veto hak mem­­batalkan sesuatu keputusan, kuasa pembatal; kalau tiada ~ sendiri, anak mata terdiri-diri prb kalau kita tidak berwang tidaklah dapat memiliki atau menikmati se­suatu dan terpaksalah merasa hampa sahaja; berhak mempunyai hak, mempunyai kuasa (atas sesuatu): seseorang anak ~ mewarisi harta peninggalan ayahnya; sifat Siddiq inilah yg menjamin bahawa hak dikembali­kan kpd yg ~; mengehakkan memberi hak kpd, menentu­kan hak atas. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
hak
1. Bersinonim dengan benar
( betul, sah, sahih, sungguh, tahkik, siddiq, )
(adjektif:)

2. Bersinonim dengan kuasa
( kelayakan, keistimewaan, kebebasan, kewibawaan, kedaulatan, prerogatif, )
(kata nama:)

3. Bersinonim dengan milik
( kepunyaan)
(kata nama:)

Kata Terbitan : berhak,

Puisi
 

Ayam denak hujung tualang,
     Hutan batu bersimpul pulih;
Hak jinak menjadi jalang,
     Ke mana hatiku hendak boleh.


Lihat selanjutnya...(7)
Peribahasa

Terpelanting memilihi,
     terserak mengampungkan.

Bermaksud :

Kewajiban ketualah memelihara hak milik anak buahnya dan mengumpulkan mereka yang bercerai-berai.

 

Lihat selanjutnya...(8)


Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
hak[hA/]kata tugasyang.Baju aku hak biru, baju hang hak puteh.[bA.dZu A.ku hA/ bi.Òu bA.dZu hAN hA/ pu.teh]Bajuku yang biru, bajumu yang putih.
pedaka[p«.dA.kA]kata namapapan penutup liang lahat.Mentara tunggu depa mandi mayat ada hak gali kuboq, ada hak kerat papan buat pedaka.[m«n.tA.ÒA tuN.gu d«.pA mAn.di mA.jAt A.dA hA/ gA.li ku.b)Ö A.dA hA/ k«.ÒAt pA.pAn bu.wAt p«.dA.kA]Sementara menunggu orang memandikan jenazah, ada yang menggali kubur, ada pula yang memotong papan untuk dijadikan penutup liang lahat.
teng[tEN]kata kerjamengatasi, melebihi, menandingi.Padi hak depa tuai la ni, teng hak depa tuai taon dulu.[pA.di hA/ dE.pA tu.wAj lA ni tEN hA/ dE.pA tu.wAj tAon du.lu]Padi yang dituai oleh mereka melebihi tuaian tahun lalu.
dahoq[dA.hâÖ]kata adjektifterlalu ingin kepada hak orang lain, tamak.Dia tu dahoq sunggoh, semua hak orang dia mau.[di.jA tu dA.hâÖ suN.goh s«.mu.wA hA/ .ÒAN di.jA mAw]Dia itu tamak sungguh, semua milik orang hendak dibolotnya.
tebotoi[t«.b.tj]kata kerjatertipu, terpedaya.Orang jual obat tu pandai cong, kita hak tua pon buleh tebotoi, apa lagi hak muda.[.ÒAN dZu.wAj o.bAt tu pAn.dAj tSN ki.tA hA/ tu.wA pon bu.leh t«.b.tj A.pA lA.gi hA/ mu.dA]Penjual ubat itu pandai kelentong, kita yang tua pun terpedaya, apa lagi yang muda.
nirai[ni.ÒAj]kata namabarisan (pokok padi dan lain-lain), jajar.Hang kena kerat padi nirai hak kiri dulu baru nirai hak laen.[hAN k«.nA k«.ÒAt pA.di ni.ÒAj hA/ ki.Òi du.lu bA.Òu ni.ÒAj hA/ lAen]Engkau kena memotong padi barisan yang kiri dahulu, baharu barisan yang lain.
   2. membuat sesuatu dengan semberono.Semua hak dia buat tak sempona pasai dia tu rojoh.[s«.mu.wA hA/ di.jA bu.wAt tA/ s«m.po.nA pA.sAj di.jA tu ҍ.dZh]Semua yang dikerjakannya tidak sempurna kerana dia membuat kerja itu dengan semberono.
lau[lAw]kata namareban ayam.Ayam hak banyak tu depa kurong dalam lau.[A.jAm hA/ bA.øA/ tu dE.pA ku.ÒoN dA.lAm lAw]Ayam yang banyak itu mereka kurung dalam reban.
reban[Ò«.bAn]kata kerjaroboh, runtuh.Pondok hak dia buat kemaren reban dah pasai kena ribot.[pn.d/ hA/ di.jA bu.wAt k«.mA.Òen Ò«.bAn dAh pA.sAj k«.nA Òi.bot]Pondok yang dibina kelmarin telah roboh kerana dipukul ribut.
umpok[um.po/]kata namabahagian seseorang.Umpuk kreja hak hang kena belah sana.[um.po/ kÒ«.dZA hA/ hAN k«.nA b«.lAh sA.nA]Bahagian kerja yang engkau kena buat, di sebelah sana.
12345678910...

Kembali ke atas