Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[hu.lu] | هولو

Definisi : 1. sl kepala: lalulah diparangnya ~ baginda itu lalu mangkat; gering ~ sakit kepala (utk raja); kalang ~ bantal kepala; 2. = ~ sungai bahagian atas (sungai dll), udik, lwn hilir: air sungai yg deras mengalir dr ~; di ~ sungai ada air terjun; 3. pangkal, permulaan; ~ hati bahagian hati yg sebelah atas; ~ musim permulaan musim; ~ malang pangkal malang; 4. tangkai (pisau, keris, cangkul, dll), pemegang; ~ cangkul tangkai cangkul; ~ wali pegangan pd pisau wali; 5. pedalaman; orang ~ orang yg tinggal jauh di pedalaman; ~ hilir a) hulu dan hilir; b) hujung pangkal; ~ kepala ubun-ubun; ~ mujur pandai bertenggang (bertengkar) ~ baik pandai memakai prb Mn pandai membawa diri dlm pergaulan; ke ~ kena bubu, ke hilir kena tingkalak prb tidak dapat mengelak drpd bahaya; jikalau di ~ airnya keruh, tak dapat tidak di hilirnya keruh juga prb jika seseorang itu jahat asalnya maka jahat jualah kelakuannya (jika sesuatu rundingan itu sudah kusut pd permulaannya biasanya buntu juga kesudahannya); orang terpegang pd ~nya, awak terpegang pd matanya prb lawan yg lebih kuat drpd kita (dlm perjanjian atau perkara); berhulu 1. terbit di, berasal dr (sungai): sungai itu ~ di pergunungan Titiwangsa; 2. mempunyai hulu, bertangkai; berhulukan mempunyai hulu yg dibuat drpd, berkepalakan, bertangkaikan: golok yg ~ buluh dan bersarungkan upih; keris ~ cula; menghulu belayar (pergi) ke hulu sungai, mudik; menghulukan sl mendahului, memimpin, mengepalai: kalau sudah tuanku yg hendak ~ dan menunjuk ajar ... kawasan patik sanggup menyerahkan jiwa raga kami; huluan berkaitan dgn pelbagai kegiatan yg berlaku sebelum kegiatan utama (bkn industri, projek, aktiviti dsb): beliau turut memper­soalkan langkah kementerian yg bertumpu pd kegiatan di peringkat ~ dan kurang mem­beri perhatian pd peringkat hiliran. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
hulu (kata nama)
1. Rujuk tangkai

2. Bersinonim dengan pedalaman: udik, banat,
Berantonim dengan bandar

3. Bersinonim dengan mudik: udik, bahagian atas,
Berantonim dengan hilir

Kata Terbitan : menghulu, menghulukan,

Puisi
 

Petang-petang pergi ke hulu,
     Sampai ke hulu memetik buah;
Kalau tuan balik dahulu,
     Sudah petang hati tak puas.


Lihat selanjutnya...(139)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
่ คนนั้ น Dia menggunakan jari­ nya menggeletek pinggang perempuan tua itu. 2 mendesak: กระทรวงมหาดไทยจี้ บรรดากำนันเพื่ อปราบยาเสพติดให ้ ส ิ ้นซาก Ke­ menterian Hal Ehwal Dalam Negeri mendesak para peng­hulu supaya meng­ hapuskan dadah. 3 mengacu: โจรจี้ ศ ี รษะ คนขับรถเมล ์ ด ้ วยปืนสั้ น Perampas mengacu pistol di kepala pemandu bas. จี๋ [ci  :] ว (เร็ว ด ่ ต ้ อง ทดน ้ ำเข ้ านาอีกเพราะดินถึงจุดอิ่ มตัวแล ้ ว Usahlah mengairi sawah lagi kerana bumi sudah sampai takat tepu. จุนเจือ [cunca] ก membantu, meno- long: กำนันจุนเจือครอบครัวนั้ นตลอด Peng­ hulu sentiasa membantu keluarga itu. จุ ้ นจ ้ าน [cunca:n] ก menyibuk: ภรรยา ข ้ าราชการชั้ นผู ้ ใหญ ่ คนนั้ นชอบจุ ้ นจ ้ านงานของ สามี Isteri pembesar
Kamus Thai 2.indb
language--Dictionaries--Malay. 2. Malay language--Dictionaries--Thai. I. Noresah Baharom. 495.9139923 Dicetak oleh จัดพิมพ ์ โดย Dawama Sdn. Bhd. Kompleks Dawama Lot 1037, Jalan AU3/1 54200 Ampang/Hulu Kelang Selangor Darul Ehsan Kamus Thai 2.indb 4 4/15/2008 10:58:33 AM v SIDANG EDITOR กองบรรณาธิการ Ketua Editor บรรณาธิการ Hajah Noresah Baharom Timbalan Ketua Editor ผู
Kamus Thai 2.indb
กับเธอ Baju ini tidak sesuai de­ngan awak. เหมือง [ma] น lombong: คนจีนทำ เหมืองแร ่ ในจังหวัดภูเก็ตเมื่ อหลายปีก ่ อน Orang Cina mengusahakan lombong bijih di wilayah Phuket beberapa tahun da- hulu. เหมือน [man] ว 1 seperti, macam: เด็กคนนั้ นเดินเหมือนเป็ด Budak itu ber- jalan seperti itik. 2 (รูปร ่ าง หน ้ าตา) serupa: ใบหน ้ าของเธอเหมือนพี่ สาวฉัน Wajah awak serupa dengan
Kamus Thai 2.indb
าเช ่ าบ ้ าน ผู ้ เช ่ าจะโยกโย ้ ก ่ อนที่ จะจ ่ าย Apabila saya datang hendak memungut sewa, pe- nyewa rumah itu berdolak-dalih da- hulu sebelum membayarnya. โยคี [yo:ki:] น yogi, pengamal yoga โยง [yo:] ก 1 menaikkan sesuatu de­ ngan tali: เขาโยงกรงนกเขาขึ้ นสู ่ ยอดเสา Dia menaikkan sangkar burung merbuknya dengan tali
Kamus Thai 2.indb
์ ก ั บประเทศเพื่ อนบ ้ าน Kerajaan mengeratkan hubungan de­ ngan negara-negara jiran. ว 2 sepadan: ด ้ ามพร ้ าเล ่ มนี้ กระช ั บมือฉ ั นมาก Hulu parang ini sepadan dengan tangan saya. กระชาก [kraca:k] ก meragut: ขโมย คนน ั ้ นกระชากสร ้ อยคอของลูกสาวฉ ั น Pencuri itu meragut rantai leher anak perem- puan saya. กระชาย ั นตรายทุกอย ่ าง Mudah- mudahan kamu terlepas daripada se- gala bahaya. = แคล ้ ว คลาน [kla:n] ก merangkak: เด็กจะคลาน ก ่ อนเดินได ้ Kanak-kanak me­rangkak da- hulu sebelum berjalan. คลอน คลาน Kamus Thai 2.indb 64 4/15/2008 11:03:34 AM ค 65 คลาย [kla:y] ก 1 melonggarkan, membuka: เขาคลายเข็มข ั ดของเขา Dia me

Kembali ke atas