Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[in.te.lék] | اينتليک

Definisi : (intelék) kemampuan (daya) berfikir dan memahami (menganalisis dsb), akal budi; golongan (kaum) ~ golongan (kaum) cerdik pandai, golongan cendekiawan, golongan terpelajar; mengintelekkan menjadikan seseorang intelek. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
intelek (kata nama,)
Bahasa Asal :Inggeris
Bersinonim dengan daya berfikir, akal budi.,


Istilah Malaysia

Istilah Sumber Istilah Sasar Bidang Subbidang Huraian
intellectintelekPsikologiTiadaTiada
intellectintelekPentadbiranTiadaTiada
intellectintelekPendidikanTiadaTiada
intellectintelekKesusasteraanTiadaKemampuan berfikir dan memahami tentang sesuatu.
intellectual historysejarah intelekSejarahTiadaTiada
intellectualcendekiawan; intelektual; intelekKesusasteraanTiadaTiada
intellectual inadequancykekurangan intelekPsikologiTiadaTiada
intellectualcendekiawan; intelektual; intelekSosiologiTiadaTiada
intellectual developmentperkembangan intelekSosiologiTiadaTiada
intellectual capacitykeupayaan intelekSosiologiTiadaTiada
intellectual abilitykebolehan intelekSosiologiTiadaTiada
intellectual performanceprestasi intelekSosiologiTiadaTiada
intellectual maturationpematangan intelekSosiologiTiadaTiada
intellectual growthpertumbuhan intelekSosiologiTiadaTiada
intellectual workkarya intelekPerpustakaanTiadaTiada
intellectualcendekiawan; intelektual; intelekPentadbiranTiadaTiada
intellectual abilitykebolehan intelekPendidikanTiadaTiada
intellectual capacitykeupayaan intelekPendidikanTiadaTiada
intellectual developmentperkembangan intelekPendidikanTiadaTiada
intellectual factorfaktor intelekPendidikanTiadaTiada
intellectual growthpertumbuhan intelekPendidikanTiadaTiada
intellectual honestykejujuran intelekPendidikanTiadaTiada
intellectual curiositykeingintahuan intelekPendidikanTiadaTiada
intellectual maturationpematangan intelekPendidikanTiadaTiada
intellectual performanceprestasi intelekPendidikanTiadaTiada
intellectual powerkuasa intelekPendidikanTiadaTiada
intellectual rigourketegasan intelekPendidikanTiadaTiada
intellectual virtuekemurnian intelekPendidikanTiadaTiada
intellectual stimulationrangsangan intelekPendidikanTiadaTiada
intellectualcendekiawan; intelektual; intelekKesusasteraanTiadaTiada
intellectual methodkaedah intelekKesusasteraanTiadaTiada
intellectualcendekiawan; intelektual; intelekAntropologiTiadaTiada
cultural-familial intellectual disabilityketidakbolehan intelek budaya keluargaPendidikanTiada

 Ketidakupayaan intelektual kesan daripada keturunan dan persekitaran yang biasa dikaitkan dengan sosioekonomi yang rendah.

intellectual construction (in experience)pembinaan intelek (dalam pembinaan)PendidikanTiadaTiada
curve of intellectual growthkeluk pertumbuhan intelekPsikologiTiadaTiada
dysgnosiadisgnosiaPerubatanTiadaSebarang keadaan fungsi intelek yang tidak sempurna.
falsitykepalsuanPendidikanTiada

 Percanggahan antara intelek dengan barang atau benda.

guided discovery learningpembelajaran dapatan terbimbingPendidikanTiadaKemahiran intelek yang diperolehi daripada pembelajaran, dan melibatkan kebolehan melakukan gerak balas yang sesuai kepada satu siri rangsangan yang berlainan secara bersistem.
activismaktivismeSains PolitikTiadaIdeologi atau kaedah tindakan para intelek yang bergiat secara aktif dan langsung di dalam proses transformasi politik.
derangemantderangemenPerubatanTiadaGangguan fungsi mental, terutamanya yang melibatkan intelek.
derangemantderangemenFarmasiTiadaGangguan fungsi mental, terutamanya yang melibatkan intelek.
dementiademensiaPerubatanTiadaBentuk gangguan mental dengan fungsi kognitif dan intelek banyak terganggu.
dementiademensiaSosiologiTiadaBentuk gangguan mental dengan fungsi kognitif dan intelek banyak terganggu.
dementiademensiaFarmasiTiadaBentuk gangguan mental dengan fungsi kognitif dan intelek banyak terganggu.
euthenicseutenikBiologiTiadaSains tentang kepentingan dan kebaikan manusia daripada segi intelek dan moral; kajian tentang agen persekitaran yang menyumbang ke arah kebaikan sesuatu bangsa.
academic aptitudekecenderungan akademikPendidikanTiada1. Berkeupayaan menyelesaikan masalah yang abstrak secara intelek. 2. Kebolehan yang sedia ada dan diperoleh melalui pembelajaran yang diperlukan untuk kejayaan dalam situasi persekolahan. 3. Gabungan ciri peribadi dan tingkah laku yang diperlukan untuk kejayaan dalam situasi pembelajaran.
high comedykomedi halus; komedi tinggiKesusasteraanTiadaKomedi halus: Komedi serius atau murni yang mengandung nilai intelek, dan menimbulkan kelucuan dan berbeza dengan komedi kasar.
conceitangkuhKesusasteraanTiada1. Apa sahaja yang terbentuk atau tergambar dalam fikiran.,2. Berkaitan dengan kepintaran intelek sebagaimana yang dapat dilihat dalam penyair puisi metafizika.
romanticromantikKesusasteraanTiadaUnsur dalam karya seni dan sastera yang dihasilkan berdasarkan perasaan semata-mata bukan intelek, yang cenderung kepada keagungan, perasaan dan kecantikan.
dementiademensiaGerontologiTiadaKumpulan penyakit yang berkaitan dengan kemerosotan organik pada serebrum secara kekal yang menjejaskan fungsi intelek disebabkan oleh kematian sel otak.
belle-lettreskesusasteraanPerpustakaanTiadaKarya kesusasteraan seperti drama, sajak, cereka, esei dan kritikan yang kekal hidup kerana sifat imaginatif dan artistik karya berkenaan dan bukan nilai intelek yang terkandung di dalamnya.
belle-lettresbelle-lettresKesusasteraanTiadaKarya kesusasteraan seperti drama, sajak, cereka, esei dan kritikan yang kekal hidup kerana sifat imaginatif dan artistik karya berkenaan dan bukan nilai intelek yang terkandung di dalamnya.
sentimentalitykesentimenanKesusasteraanTiadaKeupayaan mempengaruhi tindak balas emosi dengan yang tidak seimbang dengan suasana dan dengan itu menggantikan perasaan yang memuncak yang tidak terarah dengan satu pertimbangan etika dan daya intelek biasa.
demigodsepara dewaSejarahTiada1. Sesuatu yang bersifat separuh tuhan dan separuh manusia, sering kali terdapat dalam Berita rakyat Yunani purba tentang anak kepada dewa dengan perempuan biasa.,2. Seorang yang memperlihatkan keunggulannya sebagai intelek, berkuasa, berkebolehan, berwibawa dan personaliti yang menarik dijadikan propaganda oleh media massa seolah-olah seperti Tuhan.
political discoursewacana politikPentadbiranPentadbiran Awam

Perbincangan serta perdebatan tentang ilmu politik secara intelektual yang bersifat formal, melibatkan pertukaran idea, persepsi, buah fikiran oleh sekumpulan individu. Biasanya wacana ini dibuat apabila timbul satu isu dalam sesebuah negara yang boleh memberikan impak kepada kedudukan politik. Ia sering melibatkan golongan terpelajar seperti siswa-siswi, golongan intelek mahupun ahli politik. Wacana ini dipercayai dapat mencambahkan pemikiran dalam memahami sesuatu isu dengan lebih mendalam. Contohnya, perbincangan terhadap isu yang berkaitan dengan globalisasi, liberalisasi, dasar luar negara dan sebagainya.

self-injurycedera kendiriPendidikanTiada

 Tingkah laku mencederakan diri sendiri seperti menghantukkan kepala dan menarik rambut yang berlaku di kalangan individu yang mempunyai kecacatan intelek yang teruk atau yang me-nunjukkan perlakuan autistik.


Kembali ke atas