Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[in.te.lék] | اينتليک

Definisi : (intelék) kemampuan (daya) berfikir dan memahami (menganalisis dsb), akal budi; golongan (kaum) ~ golongan (kaum) cerdik pandai, golongan cendekiawan, golongan terpelajar; mengintelekkan menjadikan seseorang intelek. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
intelek (kata nama,)
Bahasa Asal :Inggeris
Bersinonim dengan daya berfikir, akal budi.,


Kamus Melayu Parsi

Kamus Parsi.indb
ʻalāghemand( دنم هقالع )ʻellat, sabab( ببس ،ت ّ ـلع zaman, masa, era ahli anggota raksa, merkuri, planet utarid bau wangi terbersin jurugambar gambar, foto helang, rajawali kala jengking akal, fikiran, intelek minat berminat sebab era, time, period member limb mercury scent, fragrant to sneeze photographer picture, photo eagle scorpin intellect, mind interest eager cause, reason ببس ،ت ّ ـلع نامز ،هرود 158 )havāpeymā( اميـپاوه )hūsh, ḥāfeẓe( هظفاح ،شوه )hūshmand( دنمشوه )hūshyār, āgāh( هاگآ ،رايشوه )howl, tars( سرت ،لوه کانسرت ،کانلوه )howlnāk, tarsnāk( )havīj( جيوه )hīch( چيه )hīchkas( سکچيه kapal terbang fikiran, intelek, akal, kecerdikan cerdik, pandai, pintar insaf, sedar, tahu, perasan ketakutan teruk, menakutkan lobak merah walaupun, sekalipun tak siapa pun, tidak ada orang aeroplane intelligence, intellect intelligent aware, conscious fear, fright

Kembali ke atas