Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata iteration

Perkhidmatan +


Istilah MABBIM

Istilah SumberIstilah IndonesiaIstilah BruneiIstilah MalaysiaBidang
iteration methodmetode iterasiTiadakaedah lelaranMatematik
iterationiterasiTiadapelelaran, lelaranMatematik
iterationiterasiiterasilelaranTeknologi Maklumat
iterationiterasi/ulanganulanganulanganKesusasteraan
linear iterationiterasi linearTiadalelaran linearMatematik
Inverse iterationiterasi balikan; iterasi inversTiadalelaran songsangMatematik
policy iterationiterasi kebijakanlelaran polisilelaran polisiTeknologi Maklumat
fixed point iterationiterasi titik tetapTiadalelaran titik tetapMatematik

Kembali ke atas