Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata jati;

Puisi
 

Tanjung jati melambung pukat,
     Buluh perindu tidak berdahan;
Sayu hati memandang tempat,
     Hati rindu tidak tertahan.


Lihat selanjutnya...(82)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ดจนกร ่ อน Batu di tepi pantai itu terhakis dipukul ombak. กรอบ [kr:p] น bingkai: กรอบรูปภาพ น ั ้นทำจากไม ้ ส ั ก Bingkai lukisan itu dibuat daripada kayu jati. กรอบ [kr:p] ว rangup กร ่ อย [kr:i] ว 1 (รสชาติ) payau: น ้ ำใน ปากน้ำนี้ กร ่ อย Air di kuala sungai ini payau. 2 (บรรยากาศ) hambar ชาวประมง Kumpulan bersenjata menye- rang dan merompak nelayan. 2 timbu- nan, longgokan: กองไม ้ ส ั กเหล ่ าน ั ้นเป็นไม ้ เถื่ อน จากประเทศเพื่ อนบ ้ าน Timbunan kayu jati itu adalah seludupan dari negara jiran. กองโจร [-co:n] น kumpulan penjahat, gerombolan penjahat กองดับเพลิง [-dappl:] น pasukan bomba กองทัพ [-tap] น angkatan tentera กองทัพบก [-tapbok] น angkatan tentera
Kamus Thai 2.indb
นอยู ่ อีกแม ้ จะหยุดร ้ องแล ้ วก็ตาม Budak itu masih tersedu-sedu walau- pun dia sudah berhenti menangis. สะเอว [sae:w] น pinggang สัก 1 [sak] น pokok jati สัก 2 [sak] ก mencacah: คนหนุ ่ มสาวยุคนี้ ชอบสักตัวของพวกเขาเป็นรูปต ่ าง ๆ Muda- mudi sekarang suka mencacah badan mereka dengan aneka rupa. สักการะ [sakka:ra] ก 1 memuja: ชาว ฮินดูนำขนมนมเนยมาสักการะเจ ก 1 (สองม ื อ) memeluk: เจ ้ าหน ้ าที่ ป ่ าไม ้ คนนั้ นโอบลำต ้ นไม ้ สักต ้ นหนึ่ ง Pegawai perhutanan itu memeluk sebatang pokok jati. 2 (มือเดียว) merangkul: เขาเดิน โอบไหล ่ เพื่ อน Dia berjalan sambil me- rangkul bahu kawannya. โอรส [o:rot] น putera โอเลี ้ ยง [o:lia] น kopi o ais โอวาท
Kamus Thai 2.indb
ดำรง [damro] ก 1 menegakkan: ผู ้ พิพากษาเป็นผู ้ ดำรงไว ้ ซึ่ งความยุติธรรม Hakim me­rupakan orang yang menegakkan keadilan. 2 mengekalkan: ดำรงอ ั ตล ั กษณ ์ ไทย mengekalkan jati diri Thai ดำรัส [damrat] น titah: อย ่ านำพระราช ดำร ั สมาใช ้ ประโยชน ์ ทางการเมือง Jangan menggunakan titah raja untuk kepenti­ ngan politik. ดำริ [damri  ] ก mencetuskan

Kembali ke atas