Puisi
 

Kain buruk kain cukin,
     Taruh di meja lapik gelas;
Sudah berpucuk warkah dikirim,
     Sudah dibaca mengapa tak dibalas?


Lihat selanjutnya...(24)
Peribahasa

Manikam selalu juga didapati di dalam lipatan kain buruk yang robek.

Bermaksud :

Pengetahuan (kepandaian) selalu juga terdapat dalam kalangan orang miskin dan hina.

 

Lihat selanjutnya...(3)

Lihat selanjutnya...(1)

Glosari Dialek Pulau Pinang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
   3. terlalu buruk.Baju ni dah laeh sangat, baek buat kaen burok[bA.dZu ni dAh lA.eh sA.NAt bAe/ bu.wAt kAen bu.Òo/]Baju ini sangat buruk, elok dibuat kain buruk.
seliaq[sE.li.jA)Ö]kata kerjalap sesuatu (seperti cecair, kekotoran dan lain-lain) dengan sesuatu (tangan, kain, langsir dan lain-lain); heliakHang seliaq dulu tepi pinggan gulai tu dengan kaen burok.[hAN sE.li.jA)Ö du.lu t«.pi piN.gAn gu.lAj tu d«.NAn kAen bu.Òo/]Awak lap dulu tepi pinggan gulai itu dengan kain buruk.
hareta meredak[hA.Ò«.tA m«.Ò«.dA/] pelbagai harta benda.Kalu kawaq masok dia tinggai jugak selai dua kaen burok, tapi kalu tebakaq habeh hareta meredak hanguih.[kA.lu kA.wA)Ö mA.so/ di.jA tiN.gAj dZu.gA/ s«.lAj du.wA kAen bu.Òo/ tA.pi kA.lu t«.bA.kA)Ö hA.beh hA.Ò«.tA m«.Ò«.dA/ hAN.guC]Kalau pencuri masuk dia tinggal juga sehelai dua kain buruk, tetapi kalau terbakar pelbagai harta benda akan hangus.

Kembali ke atas