Kamus Sains

Kamus Sains.indb
diaterma) Dinding yang membenarkan pemindahan haba secara pancaran. (FIZ) diathermic (diaterma) Sifat bahan yang membolehkan pemancaran sinaran haba. (FIZ) diathermy (diatermi) Peningkatan haba tisu akibat rintangan terhadap laluan pancaran elektromag- net yang berfrekuensi tinggi, arus elektrik atau gelombang ultrabunyi. Dalam pengubatan diatermi, tisu dipanaskan tanpa termusnah sedangkan dalam dia - termi pembedahan, tisu dimusnahkan untuk tujuan memotong atau menghen- tikan perdarahan. (UBAT pembentukan asap. Rawatan ini boleh dilakukan se - cara pembalutan atau menggunakan tekanan untuk menghasilkan kesan yang lebih baik. (HUT) fire swatter (alat penepis api) Alat pemadam api yang diperbuat daripada kain dan pemegangnya daripada kayu. Alat ini digunakan sebagai pemukul api bagi memadamkan kebakaran kecil seperti rumput dan sampah sarap. (HUT) fire test (ujian api) Ujian piawaian yang digunakan bagi menentukan

Kembali ke atas