Kamus Sains

Kamus Sains.indb
treatment (rawatan perencat kebakaran) Rawatan kayu gergaji menggunakan perencat kebakaran seperti ammonium sulfat, diammonium fosfat, asid borik, dan zink klorida untuk mengurangi perebakan nyala api dan pembentukan asap. Rawatan ini boleh dilakukan se - cara pembalutan atau menggunakan tekanan untuk menghasilkan kesan yang lebih baik. (HUT) fire swatter (alat penepis api) Alat pemadam api yang diperbuat daripada kain dan pemegangnya daripada kayu ujian daun setentang adalah lebih kecil. (BIO) half-timbered construction (binaan separuh kayu) Binaan yang sebahagiannya terdiri daripada kayu dan ruang di antara rang - kanya diisikan dengan batu-batan, lepaan dan sebagainya. (KEJ) haloalkane (haloalkana) Lihat alkyl halide . (KIM) handkerchief test (ujian sapu tangan) Ujian yang dilakukan bagi menentukan kecekapan sesebuah pemisah dengan cara meletakkan sehelai kain putih pada arus aliran

Kembali ke atas