Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : kata(-kata) yg sama atau yg hampir-hampir sama ertinya; sinonim. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)


Definisi : kata-kata yg sama ertinya dlm sesuatu bahasa (spt kutip dgn pungut, dll), sinonim; (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : kata yg ertinya sama atau hampir-hampir sama dgn kata (kata-kata) yg lain; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Adakah anda bermaksud : kata seerti

Tesaurus
 
kata (kata nama)
Bersinonim dengan ucap, tutur, bicara, cakap, nyata, titah, sabda, firman, lafaz, sebut, ujar, syarah, bahas;,
Kata Terbitan : sekata, katakan, berkata, berkata-kata, mengata, mengatakan, memperkatakan, terkata, perkataan,


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Slm, berikan saya contoh kata seerti "tuntut" Dan "menuntut"..?Perkataan tuntut bersinonim dengan minta, pohon, desak, gesa, tagih dan lain-lain. Manakala, menuntut pula bersinonim dengan meminta, memperjuangkan, belajar, mendakwa dan lain-lain.Lain-lain02.02.2013
Pandangannya kurang jelas kerana dia tidak memakai kaca mata. Kata seerti bagi perkataan jelas ialah A. cerah B. jernih C. terang D. tajam

Saudara,

Perkataan jelas bersinonim dengan terang, nyata, ketara, pasti, jali, curai, izhar dan jaleh. Menerusi ayat yang dikemukakan oleh saudara penggunaan terang adalah yang paling tepat.

Pandangannya kurang terang kerana dia tidak memakai kaca mata.

Makna22.10.2012
Slm, berikan saya contoh kata seerti penahanan"" Dan "pertahanan"..?penahanan seerti dengan pengekangan, pertahanan seerti dengan pembelaan. Sila rujuk prpm.dbp.gov.my untuk lebih lanjut.Makna18.02.2013
Mohon semakan makna dan kata seerti bagi "kebitaraan"?. Contoh ayat diterima adalah tajuk surat "memohon sumbangan kewangan bagi pembiayaan kebitaraan sofbol".Bitara bermaksud tiada tara, tiada contoh penggunaan perkataan kebitaraan dalam Kamus Dewan. Walau bagaimanapun mengambil konsep makna kata terbitan daripada apitan ke-...-an dengan kata dasar membawa maksud perihal bitara. Penggunaan kebitaraan dalam konteks ayat tersebut kurang tepat.Makna15.05.2017
Salam... Apakah kata ganti nama yang paling sesuai untuk perkataan Islami. Ini kerana beberapa atikel menggunakan perkataan tersebut ada dituliskan namun tiada kata seerti tersenarai di dalam sistem DBP. Adakah wajar perkataan ini terus digunakan jika belum diwartakan dalam daftar kata bahasa melayu. Sekian, terima kasih.Perkataan Islami tidak terdapat dalam Kamus Dewan atau mana-mana sumber terbitan DBP. Mohon saudara nyatakan dalam artikel mana atau bagaimana penggunaan perkataan ini dalam artikel yang saudara baca bagi membolehkan pihak kami membantu saudara dalam perkara ini.Istilah27.06.2010
Saya sedang membuat kajian tentang sinonim. Salah satu masalah yang saya hadapi ialah perbezaan antara perkataan semua dan segala. Saya berharap agar DBP dapat membantu saya dalam masalah ini. Terima kasih.Sinonim ialah kata yg sama atau hampir sama maknanya dgn kata lain, atau kata seerti (Kamus Dewan Edisi Keempat). Makna semua ialah segenap, setiap, seluruh selain maknanya segala. Manakala segala juga ada bermaksud semua selain bermakna seluruh, segenap dan serba.Makna06.08.2007
bolehkah beri beberapa sinonim perkataan 'selain itu,pada masa yang sama,di samping itu'?

Mengikut Kamus Dewan Maksud Sinonim ialah kata yg sama atau hampir sama maknanya dgn kata lain, mis cantik dgn indah dan cepat dgn pantas, kata seerti. SELAIN : hanya, kecuali: ia tidak dapat berbuat apa-apa ~ membiarkan sahaja; 2. di samping, bersama-sama dgn: ~ ceramah, diadakan juga pembacaan sajak; DI SAMPING :1. di sebelah, di rusuk, di sisi: mereka sering bermain-main di bawah rumpun buluh ~ rumah Leman; 2. bersama-sama dgn, bergandingan dgn, bersanding bahu dgn: kami akan berjuang ~ saudara; 3. ... dan juga ..., selain ... juga ...: ~ sebuah balai raya, sebatang tali air juga akan dibina di kampung itu; PADA MASA YANG SAMA : ketika itu.

Tatabahasa16.04.2008
Salam 1Malaysia, 1. Apakah maksud 'kasus'? 2. Fungsi 'tesaurus' berbanding dengan kamus? 3. Tarikh kematian Pak Asraf Abdul Wahab dan Za'ba, bila? Terima kasih.
Berdasarkan Kamus Dewan Edisi Keempat, kasus (bahasa Indonesia) ialah keadaan (perkara, persoalan dan sebagainya) yang sebenarnya atau yang tertentu (khusus), keadaan (kejadian dan sebagainya)yang khusus yang ada kaitannya dengan seseorang atau sesuatu, kes. Tesaurus ialah buku yang mengandungi senarai kata seerti atau sinonim dan kata yang berkaitan maknanya yang disusun mengikut sistem atau olehan tertentu. Kamus ialah buku yang mengandungi kata-kata dan lain-lain (yang disusun menurut abjad) dengan keterangan mengenai makna perkataan dan lain-lain. Tarikh kematian Zainal abidin Ahmad (Za'ba) ialah 23 Oktober 1973.
Makna12.03.2012
Tuan Munsyi, adakah kata "jitu" seerti kata "betul"? Jadi, adakah kata "betul" dapat diganti dengan kata "jitu" dalam ayat ini: 1. Dia menjawab soalan itu dengan betulnya. 2. Dia menjawab soalan itu dengan jitunya.Maksud "jitu" ialah "paling tepat". Kedua-dua ayat di atas adalah betul, tetapi perkataan "nya" perlu dibuang, iaitu  1. Dia menjawab soalan itu dengan betul. 2. Dia menjawab soalan itu dengan jitu.Tatabahasa05.05.2015
BOLEH SAUDARA/SAUDARI JELASKAN DENGAN LEBIH MENDALAM TENTANG: 1. POLESEMI DAN HOMONIMI BAHASA MELAYU: PERKAITAN MAKNA YANG SERING MENGELIRUKAN PENGGUNA BAHASA. 2. SINONIM BAHASA MELAYU : PERKAITAN ANTONIM DALAM BAHASA MELAYU: PENELITIAN TERHADAP KATA KERJA, KATA NAMA DAN KATA ADJEKTIF. 3. SINONIM BAHASA MELAYU: PERBANDINGAN ANTARA DIALEK DENGAN BAHASA MELAYU BAKU DENGAN MENFOKUS KEPADA KATA KERJA DAN KATA ADJEKTIF. SEKIAN, TERIMA KASIH.POLISEMI: Satu kata yang mempunyai makna lebih dari satu.
HOMONIM: Dua kata yang bentuk penulisan dan pengucapannya sama  tetapi ertinya berbeza.                  
SINONIM: (Lin) kata yg sama atau hampir sama maknanya dgn kata lain, mis cantik dgn indah dan cepat dgn pantas, kata seerti;

ANTONIM: (Lin) kata yg berlawanan maknanya dgn kata lain, mis tinggi lwn rendah.

Persoalan yang dikemukakan memerlukan kajian yang lanjut. Sila rujuk sendiri ke Pusat Dokumentasi Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka atau Perpustakaan yang berdekatan.

Lain-lain28.03.2009
123

Kembali ke atas