Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Peribahasa

Umpama anjing makan muntahnya.

Bermaksud :

Orang yang tamak dan gelojoh tidak memilih (keji atau terlarang) apa yang akan diperbuatnya.

 

Lihat selanjutnya...(2)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
นแต ่ [-tε:] บ kecuali: นักศ ึกษาท ั้ งหมด สวมรองเท ้ าเว ้ นแต ่ กอซ ิม Semua pelajar memakai kasut kecuali Kasim. เวร [we:n] น 1 dendam: ผู ชายคนน ั้ นย ังจอง เวรคนท ี่ ฆ ่ าน ้ องชายของเขา Lelaki itu masih me­naruh dendam terhadap orang yang membunuh adik lelakinya. 2 giliran: เวร ของนายพรเร ิ่ มต ั้ bedahan, surgeri ศานต ิ [sa:nti] น keamanan ศาล [sa:n] น mahkamah ศาลคด ีเด ็กและเยาวชน [-kadi:de k- lεyauwacon] น mahkamah juvenil ศาลจ ังหว ัด [-cawa t] น mahkamah wilayah ศาลเจ ้ า [-caw] น topekong, tokong ศาลช ั ้ นต ้ น [-canton] น mahkamah ศาลฎ ีกา [-di:ka:] น mahkamah agung ศาลทหาร [-ta ha:n] น mahkamah militari
Kamus Thai 2.indb
วน Kamus Thai 2.indb 217 4/15/2008 11:09:07 AM บ 218 บ ้ วนปาก [-pa:k] ก berkumur: เด ็ก ๆ บ ้ วนปากก ่ อนจะล างหน ้ า Budak-budak berkumur sebelum membasuh muka. บวบ [buap] น petola บวม [buam] ก benjol, bengkak: หน ้ าผาก ของเขาบวมเพราะโดนน ักเลงชก Dahinya ben- jol kerana ditumbuk oleh samseng bi  apra kanpai] น premium insurans เบ ี้ ยประช ุม [bi  apra cum] น elaun mesyuarat เบ ี้ ยปร ับ [bi  aprap] น denda เบ ี้ ยล าง [bi  ala:] น pihak yang lemah เบ ี้ ยเล ี้ ยง [bi  alia] น elaun harian เบ ี่ ยง [bia] ก melencong เบ ี่ ยงบ ่ าย
Kamus Thai 2.indb
ง Lelaki itu di­ tuduh membunuh seorang wanita. ต ้ องการ [-ka:n] ก mahu, hendak: คุณ พ ่ อต ้ องการซ ื้ อรถยนต ์ คันใหม ่ Ayah mahu membeli kereta baru. ต ่ อ ต ้ อง Kamus Thai 2.indb 167 4/15/2008 11:06:25 AM ต 168 ต ่ องแต ่ ง [t`tε`] ว terayan-ayun: รังนก กระจาบห ้ อยต ่ องแต ่ งบนก ิ ่ งไม

Kembali ke atas