Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ke.ra.ja.an] | کراجاءن

Definisi : 1. negeri atau negara yg dikepalai oleh raja: ~ Malaysia; ~ Arab Saudi; 2. pe­me­rintahan, negara: ~ Indonesia berpar­limen; 3. martabat (kedudukan) raja: setelah nenda hilang, ayahanda Badanul meng­gantikan nenda di atas ~; 4. tanda-tanda alat kebesaran raja: pakaian ~; payung ~; takhta ~; 5. sifat sbg raja: jika tiada diketahui­nya tujuh perkara, tiada layak ia naik raja dan tiada sempurna ~nya; 6. sl naik takhta, menjadi raja: jika ia ~, tiada akan sempurna negeri ini; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
raja (kata nama)
1. Rujuk perintah pemerintah

2. Dalam konteks gelaran
bersinonim dengan tuanku, tunku, tengku, ungku, pangeran, syed, sheikh,

Kata Terbitan : meraja, merajai, merajakan, kerajaan, berkerajaan,

Peribahasa

134

Between the devil and the deep blue sea

Berada dalam dilemma untuk membuat pilihan kerana kedua-dua pilihan yang ada tetap akan mendatangkan masalah.

Lalu hangus, surut layu

The volcanic mud that gushed out from the underground has devoured the whole village. In a desperate move to save the village, the government decided to divert the mud flow to the nearby sea. But the action caused an uproar among the fisherman who worried

Lumpur gunung berapi yang memancut keluar dari perut bumi telah menenggelamkan seluruh kampung. Untuk menyelamatkan kampung itu, kerajaan telah mengambil langkah terakhir untuk mengalihkan lumpur itu ke arah laut yang berhampiran. Namun tindakan ini telah menimbulkan kekecohan dalam kalangan nelayan yang bimbang periuk nasi mereka akan terjejas. Keadaan ini membuatkan kerajaan berasa serba salah kerana hendak lalu hangus, surut layu.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(30)

Istilah Bahasa Melayu

Istilah SumberIstilah SasarBidangSubbidangHuraian
unitary governmentkerajaan kesatuanPentadbiranPentadbiran Awam

Bentuk pemerintahan negara yang berasaskan kepada satu kerajaan terpusat berbanding dengan persekutuan yang memperlihatkan dua lapisan kerajaan seperti kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Kerajaan unitari memiliki segala bidang kuasa pemerintahan, kekayaan ekonomi, segala sumber yang diperoleh dan tidak memberi autonomi kepada mana-mana bahagian dalam negara tersebut walaupun terdapat golongan minoriti yang berbeza etnik, budaya mahupun agama dengan masyarakat terbanyak dalam negara tersebut. Pemerintahan dari ibu negara biasanya menguasai pentadbiran negara ini walaupun kawasan pedalaman yang berjauhan. Contoh negara unitari ialah Filipina, Indonesia, Thailand dan Sri Lanka. Dalam negara seperti ini lazim wujud gerakan pemisahan yang menuntut autonomi atau kemerdekaan kerana tertindas oleh kerajaan yang memberi kelebihan kepada golongan majoriti.

government awardiqta’EkonomiEkonomi IslamProjek yang diberikan oleh kerajaan pusat, kerajaan negeri, agensi kerajaan atau syarikat berkaitan kerajaan kepada pihak tertentu. Iqta’ boleh diterima sama ada melalui pembidaan di pasaran terbuka atau secara kurniaan. Semua projek kerajaan boleh digunakan sebagai aset pendasar dalam penstrukturan bon Islam. Contohnya, projek konsesi, projek pembinaan, projek bekalan dan perkhidmatan.
intragovernmental coordinationpenyelarasan dalam kerajaanPentadbiranPentadbiran Awam

Koordinasi pentadbiran di pelbagai peringkat kerajaan bermula dari kerajaan pusat, kementerian, negeri, jabatan, agensi kerajaan hingga ke peringkat daerah dan mukim. Penyelarasan dalaman ini bertujuan untuk meningkatkan kecekapan pentadbiran, perkhidmatan, penjimatan perbelanjaan serta masa dan memperbaiki kualiti produk. Penyelarasan hanya boleh dibuat apabila wujud kefahaman tentang peranan dan bidang tugas setiap peringkat kerajaan. Satu mekanisme khas diwujudkan bagi melicinkan penyelarasan ini seperti penubuhan Jawatankuasa Perhubungan Antara Negeri.

governmental agencyagensi kerajaanPentadbiranPentadbiran Awam

Badan yang ditubuhkan untuk melaksanakan sesuatu tugas khas bagi melicinkan pelaksanaan projek atau dasar kerajaan. Agensi kerajaan mempunyai tanggungjawab untuk menguruskan pembangunan sektor tertentu seperti pendidikan, perindustrian, perikanan, pemasaran, keusahawanan dan pertanian. Pada peringkat awal, semua tanggungjawab ini diuruskan oleh kementerian, namun agensi kerajaan ditubuhkan bagi menyokong tugas kementerian dalam pembangunan bidang tertentu sebagai strategi pembangunan khusus. Contohnya, MARA, LKIM, RISDA, FAMA dan PORLA.

local governmentkerajaan tempatanPentadbiranPentadbiran Awam

Salah satu peringkat kerajaan yang wujud dalam sesebuah negara. Penubuhannya bertujuan untuk memberi peluang kepada penduduk setempat untuk mengambil bahagian dalam pentadbiran. Institusi ini mempunyai autonomi kewangan dan berhak menggubal undang-undang kecil yang berkaitan dengan bidang kuasanya. Kuasa kerajaan tempatan tertakluk di bawah kerajaan negeri. Walau bagaimanapun kerajaan persekutuan, melalui Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkuasa mengarah, membantu serta mengawal kerajaan tempatan di seluruh negara. Kerajaan tempatan berfungsi memberikan perkhidmatan perbandaran di kawasan yang telah ditetapkan. Antara perkhidmatan tersebut ialah penjagaan kesihatan awam, kebersihan awam dan menyediakan sistem memungut sampah. Terdapat tiga jenis kerajaan tempatan di Malaysia, iaitu Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah.

imperium in imperiokerajaan dalam kerajaan/ imperium in imperioSains PolitikPolitik PerbandinganTiada
central governmentkerajaan pusatPentadbiranPentadbiran Awam

Institusi pemerintah peringkat tertinggi yang terdapat dalam sesebuah negara yang mengamalkan sistem persekutuan. Kerajaan pusat mempunyai kuasa yang besar mengatasi kuasa yang ada pada kerajaan negeri mahupun kerajaan tempatan dan menjadi pusat rujukan bagi pentadbiran negara. Kuasa kerajaan pusat diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan seperti yang termaktub dalam Senarai Persekutuan dan Senarai Bersama. Kuasa ini biasanya meliputi hal ehwal luar negeri, pertahanan, kewangan, perdagangan antarabangsa dan keselamatan dalam negeri. Kerajaan pusat di Malaysia mempunyai struktur pentadbiran yang sistematik, terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri dan Kabinetnya, Parlimen dan Kehakiman.

revolutionary warperang revolusionerSains PolitikHubungan AntarabangsaPerang yang berlaku antara kerajaan dengan kumpulan bukan kerajaan dalam sesebuah negara dan tidak melampaui sempadan negara tersebut. Matlamat kumpulan bukan kerajaan yang terlibat dalam perang ini adalah untuk menjatuhkan kerajaan serta sistem politik yang wujud dan menggantikannya dengan kerajaan dan sistem yang baru. Perang ini biasanya dikaitkan dengan perang yang bercirikan unsur ideologi. Dalam tempoh Perang Dingin, ramai penganalisis politik menganggap perang ini dilancarkan oleh kumpulan Marxisme.
representative governmentkerajaan perwakilanPentadbiranPentadbiran Awam

Kerajaan yang dibentuk melalui wakil rakyat yang memenangi pilihan raya dan mendominasi dewan perwakilan. Kerajaan ini bertindak memelihara kepentingan orang ramai dan menyuarakannya dalam persidangan dewan. Kerajaan berperwakilan bertanggungjawab sepenuhnya kepada dewan perundangan atau dewan perwakilan. Kerajaan ini perlu peka kepada kehendak orang ramai kerana ia boleh dijatuhkan melalui undi tidak percaya wakil-wakil rakyat. Contohnya, kerajaan dalam demokrasi berparlimen Malaysia.

corporatizationpensyarikatanEkonomiTiadaProses pembentukan syarikat daripada aktiviti kerajaan dengan kerajaan masih memegang ekuiti yang terbesar untuk menjamin kawalan dasar dan pengurusan syarikat tersebut.
12345678910...

Kembali ke atas