Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ke.rap] | کرڤ

Definisi : 1. = ~ kali = kerap-kerap acap kali, berkali-kali, selalu, sering: penyakit cacar ~ mengenai kanak-kanak; kampung itu ~ kali dibanjiri; lagu-lagu yg diciptanya ~ kali disiarkan di radio; 2. tidak jarang, rapi (bkn anyaman, tenunan dll), rapat-rapat (letaknya dsb) antara satu sama lain (barang yg berderet­-deret): tikar mengkuang itu cantik warnanya dan ~ anyamannya; pokok-pokok itu tidak dapat hidup subur kerana ditanam terlalu ~; mengerapi membuat (melakukan) berkali­kali atau berulang-ulang; mengerapkan 1. menjadikan kerap; 2. menganyam (menenun) kerap-kerap; kekerapan keadaan kerap, kerapnya ber­laku sesuatu, keseringan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ke.rap] | کرڤ

Definisi : ; ~-kerup = kerap-kerap bunyi spt bunyi orang makan keropok; ®kerup. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ke.rap] | کرڤ

Definisi : Kd mengipas: dia ~ nenek. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
kerap (adjektif)
1. Bersinonim dengan acp kali: berkali-kali, selalu, sering,
Berantonim dengan kadang-kadang

2. Bersinonim dengan rapat: rapi, tidak jarang, ketat,
Berantonim dengan jarang

Kata Terbitan : mengerapi, mengerapkan, kekerapan,

Puisi
 

Saya nak berumah di paya,
     Ada lintah kerap buang;
Saya nak berbini janda,
     Ada perintah cepat buang.


Lihat selanjutnya...(5)
Peribahasa

Telinga yang lembut,
     itulah yang kerap dipulas.

Bermaksud :

Orang yang pemurah kerap kali menjadi tempat tumpuan orang meminjam; orang yang penurut selalu menjadi kuda-kuda orang yang kuat dan berkuasa. pulas = pilin.

 

Lihat selanjutnya...(12)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
muslihat politik ชั ้ นนำ [-nam] ว ulung: น ั กก ีฬาช ั ้ นนำมารวม ก ั นท ี่ กร ุงเอเธนส ์ Ahli sukan yang ulung berkumpul di kota Athens. ชั ้ นแนวหน ้ า [-nε:wna :] ว unggul: เขาเป ็นน ั กเป ียโนช ั ้ นแนวหน ้ า Dia pemain piano yang unggul. ชั ้ นเย ี่ยม [-yi  am] ว terulung, terung- gul, terbaik ชันส
Kamus Thai 2.indb
ล ่ ำส ัน Sirimongkol berbadan tegap. ลำเอ ียง [lamia] ก berat sebelah: กรรมการต ัดส ินการแข ่ งข ันฟ ุตบอล เอฟ เอ ค ัพ รอบช ิงชนะเล ิศคนน ั้ นลำเอ ียง Pengadil per- lawanan akhir Piala FA berat sebelah. ลิกไนต ์ [liknait] น arang batu ลิเก [like:] น makyung Thai ลิขส ิทธ ิ ์ [likasit] น hak cipta ลิง [li] น monyet kolej vokasional วิทยาล ัยคร ู [-kru:] น maktab pergu- ruan วิทยาล ัยพยาบาล [-pa ya:ba:n] น kolej kejururawatan วิทยาล ัยพลศ ึกษา [-pa la s ksa:] น kolej sukan วิทยาศาสตร [wittaya:sa:t] น sains วิทยาศาสตร ์ กายภาพ [-ka:yya pa:p] น sains fizik วิทยาศาสตร ์ ชีวภาพ [-ci:wa pa:p] น sains biologi วิทยาศาสตร ์ ประย ุกต ์
Kamus Thai 2.indb
่ กระเป ๋ า Budak- budak menyimpan buku di dalam beg. 2 (เงิน) dompet: คุณแม ่ เก ็บเงิน บ ั ตรประชาชนและบ ั ตรเครดิตไว ้ ในกระเป ๋ าเงิน Ibu menyimpan wang, kad pengenalan dan kad kredit di dalam dompet. 3 (เส ื้ อผ ้ า) saku: น ้ อง ฉ ั นใส ่ กล ่ องดินสอในกระเป ๋ าเส ื้ อ Adik saya
Kamus Thai 2.indb
sedangkan dia bukan- lah baik sangat. บร ิโภค [b:ripo:k] ก makan: คุณหมอ แนะนำเขาไม ่ ให ้ บร ิโภคเน ื้ อ Doktor menasi- hati dia supaya jangan makan daging. บร ิวาร [b:ri wa:n] น pengikut: เม ื่ อกำน ัน เด ินไปไหนบร ิวารน ับส ิบคนจะตามไปด ้ วย Ke mana sahaja datuk penghulu pergi, ber- puluh-puluh pengikut mengekorinya. บร n] น tanah tumpah darah บ ้ านจ ัดสรร [-catsa n] น rumah pemaju บ ้ านนอก [-n :k] น 1 kampung, desa ว 2 kekampungan, kedesaan: แม ้ ว าเขา อาศ ัยอย ู ่ ในเม ืองนานแล ้ วแต ่ วิถีชีวิตเขาก ็ยัง เป ็นบ ้ านนอกอย ู ่ Walaupun dia telah lama tinggal di bandar, cara hidupnya ma­ sih kekampungan
Kamus Thai 2.indb
mena- han ketawa. กล ับ [klap] ก balik, pulang กล ับกลอก [-kl:k] ว dolak-dalik: เพ ื่ อนบ ้ านของฉ ั นชอบพ ูดจากล ั บกลอก Jiran saya suka bercakap dolak-dalik. กล ับกลาย [-kla:y] ก berubah menjadi, bertukar menjadi: จากตำรวจเขากล ั บกลาย เป ็นอาชญากร Dari seorang pegawai po- lis dia berubah menjadi penjenayah. กล ัว [klua] ก takut: ฉ mengawasi pekerjanya men- jalankan tugas. ก ้ ำก ึ ่ ง [kamk ] ว hampir sama: ฝีมือ ของช ่ างท ั ้งสองคนน ั ้ นก ้ ำก ึ่ งก ั Kemahiran ke­ dua-dua orang itu hampir sama. กำจร [kamc:n] ด ู ขจร กำจ ัด [kamcat] ก membasmi, mengha- puskan: ร ั ฐบาลดำเน ินนโยบายกำจ ั ดยาเสพต ิด Kerajaan melaksanakan

Kembali ke atas