Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
seni2
Kata Terbitan : kesenian,

Juga ditemukan dalam:

Perkhidmatan +


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
Jabatan Kilang Perin- dustrian กรมวิทยาศาสตร ์ การแพทย ์ [-wi  tta- ya:sa:tka:npε:t] น Jabatan Sains Pe- rubatan กรมศิลปากร [-si  nlapa:k:n] น Jaba- tan Kesenian กรมศุลกากร [-sunlaka:k:n] น Jaba- tan Kastam กรมส ่ งเสริมการปกครองท ้ องถิ ่ น [-so- s:mka:npokkr:t:ti  n] น Jaba- tan Kerajaan Tempatan กรมสรรพากร [-sanpa างกระเดื่ องต ่ อห ั วหน ้ า Oleh sebab ti­ dak dapat naik pangkat, dia kini ing- kar terhadap ketuanya. กระดาน [krada:n] น papan กระดาษ [krada:t] น kertas กระดิก [kradi  k] ก menggedik- gedikkan: เขากระดิกเท ้ าขณะฟ ั งเพลงที่ เขาชื่ นชอบ Dia menggedik-gedikkan kaki semasa mendengar lagu kegemarannya. กระดิ ่ ง [kradi  ] น loceng

Kembali ke atas