Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
seni2
Kata Terbitan : kesenian,

Juga ditemukan dalam:

Perkhidmatan +


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
nbinponla- ran] น Jabatan Penerbangan Awam กรมการแพทย ์ [-ka:npe:t] น Jabatan Perubatan กรมการศาสนา [-ka:nsa:tsana:] น Ja­ ba­tan Agama กรมเจ ้ าท ่ า [-cauta:] น Jabatan Pela­ buhan กรมชลประทาน [-conlapra ta:n] น Jabatan Perairan กรมทร ัพยากรธรณ ี [-sappaya :k :n- t:rani:] น Jabatan Sumber Bumi กรมทะเบ ียนการค ้ า [-tabianka:n- ka:] น Jabatan น hamper กระโชก [kracok] ดู กรรโชก กระซ ิบ [krasi  p] ก 1 berbisik: อาม ีนะห ์ กระซ ิบก ั บเพ ื่ อนท ี่ น ั ่ งข ้ าง เขา Aminah ber- bisik dengan kawan yang duduk di sebelahnya. 2 membisikkan ผู ้ บ ั งค ั บการ ตำรวจจ ั งหว ั ดป ั ตตาน ีกระซ ิบเร ื่ องการปล

Kembali ke atas