Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
untung (kata nama)
1. Bersinonim dengan faedah: lebihan, laba, rezeki, habuan,
Berantonim dengan rugi

2. Bersinonim dengan nasib baik: mujur, bintang terang, langkah kanan, berkat, kismat,
Berantonim dengan malang

3. Bersinonim dengan guna: manfaat, faedah, kebaikan,

Kata Terbitan : untung-untung, beruntung, menguntungkan, keuntungan,

Peribahasa

170

The early bird catches the worm

Yang cepat atau yang sampai dahulu akan beroleh keuntungan

Siapa cepat boleh dulu, siapa kemudian putih mata

There were only five free expensive gifts to be grabbed. So, in order to not miss the opportunity, please come early. Remember that the early bird catches the worm, and whose who late will be disappointed.

Hanya lima hadiah percuma yang mahal untuk direbut. Jadi, supaya tidak terlepas peluang, datanglah awal-awal. Ingat siapa cepat boleh dulu, siapa kemudian putih mata.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(5)

Glosari Matematik Untuk Sekolah

Istilah Bahasa MelayuIstilah Bahasa InggerisHuraianPeringkat
keuntunganprofitJumlah wang yang diperoleh setelah harga jualan ditolak dengan harga kos.Menengah Atas
keuntunganprofitJumlah wang yang diperoleh setelah harga jualan ditolak dengan harga kos.Menengah Rendah
faedahinterestKeuntungan yang diperoleh apabila seseorang menyimpan wang di dalam bank dalam akaun jenis tertentu, atau bayaran tambahan kepada bank apabila seseorang meminjam wang daripada bank.Menengah Rendah
dividendividendKeuntungan yang diberikan kepada pelabur atau pemegang saham.Menengah Rendah
pulanganreturnKeuntungan yang diperoleh daripada sesuatu transaksi. Lihat ContohSekolah Rendah
faedahinterest1. Keuntungan yang diperoleh apabila seseorang menyimpan wang di dalam bank. 2. Bayaran tambahan kepada institusi kewangan yang perlu dibayar apabila seseorang meminjam wang dalam tempoh tertentu.Menengah Atas
kadar faedahinterest rateKadar keuntungan dalam peratus yang ditetapkan terhadap sesuatu pelaburan, simpanan atau pinjaman bagi tempoh tertentu. Lihat ContohSekolah Rendah
pelaburaninvestmentWang yang digunakan untuk perniagaan tertentu yang akan memberi keuntungan pada masa hadapan seperti pembelian saham, dan menjadi ahli koperasi sekolah.Sekolah Rendah
koperasicooperativeSyarikat yang dianggotai dan diuruskan oleh sekumpulan orang untuk menjalankan perniagaan dengan faedah dan keuntungan yang dikongsi bersama.Sekolah Rendah

Kembali ke atas