Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
kuasa
1. Bersinonim dengan daya
( kemampuan, keupayaan, kesanggupan, kebolehan, kudrat, tenaga, )
(kata nama:)

2. Bersinonim dengan wibawa
( pengaruh, hak, mandat, daulat, )
(kata nama:)

3. Bersinonim dengan kekuatan
( ketahanan, keagungan, kawalan, cengkaman, pengaruh, )
(kata nama:)

4. Bersinonim dengan sanggup
( minat, rela, mahu, hendak, )
(kata kerja:)

Kata Terbitan : sekuasa-kuasanya, berkuasa, menguasai, menguasakan, kekuasaan, penguasaan, penguasa,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
Pe­ nga­­­nut Buddha percaya akan hukum karma. กฎอัยการศึก [-aiyaka:nsk] น pe­merintahan tentera: หล ั งจากทหาร ปฏิว ั ติแล ้ วก็ประกาศใช ้ กฎอ ั ยการศึก Setelah tentera merampas kuasa lalu meng- isytiharkan pemerintahan tentera. กฎหมาย [kotma:y] น undang-undang กฎหมายบ ้ านเมือง [-ba:nma] น undang-undang negara กฎหมายพาณิชย ์ [-pa:ni  t] น undang- undang perdagangan me­ nye­lesaikan masalah dengan menggu- nakan kekuatan berbanding akal. กำลังใจ [-cai] น semangat กำลังเทียน [-thi:an] ดู แรงเทียน กำลังภายใน [-pha:inai] kekuatan dalaman กำลัง 2 [kamla ] น (คณิต) kuasa: สามยกกำล ั งสองเท ่ าก ั บเก ้ า Tiga kuasa dua menjadi sembilan. กำลัง 3 [kamla] กช sedang: น ้ องกำล ั ง อ ่ านหน ั งสือ Adik

Kembali ke atas