Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini.
Tesaurus
 
langkah (kata nama)
Bersinonim dengan tindakan, perbuatan, ikhtiar, usaha, jalan, cara;,
Kata Terbitan : melangkah, melangkahi,

Juga ditemukan dalam:

Perkhidmatan +


Kamus Sains

Kamus Sains.indb
spesiesnya de- ngan penerima, tetapi berbeza genotipnya. Proses ini juga dikenali sebagai homocantum. (BIO) allogyric birefringence (dwirefringens alogirik) Fenomena perbezaan antara halaju cahaya yang terkutub secara membulat dan mengikut arah kanan dengan cahaya terkutub membulat mengikut arah kiri yang terpancar menerusi medium optik aktif. (FIZ) allohexaploid (aloheksaploid) Individu yang dihasilkan daripada penghibridan gamet yang berasal daripada tiga subspesies dan diikuti penduplikatan urutan asid amino) Susunan linear asid amino seperti yang terdapat dalam peptida atau protein. Urutan asid amino biasanya ditulis dengan penghujung-N di sebelah kiri dan penghujung-C di sebelah kanan. (BIO, KIM) amino acid side chain (rantai sisi asid amino) Kumpulan R yang terdapat dalam asid amino. Perbezaan kumpulan ini digu- amerospore amino acid side chain Kamus Sains.indb 51

Kembali ke atas