Maklumat Kata

Kamus Bahasa Inggeris

language

Definisi : dead ~, bahasa yg sudah mati; to speak the same ~, (colloq) ngam: from the very begining they spoke the same ~, sejak mula lagi mereka memang ngam. (Kamus Inggeris-Melayu Dewan)

Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata language


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
apakah tugas DBP dalam perkembangan bahasa Melayu dan bagaimana langkah-langkah yang diambil agar ia diterioma sebagai bahasa peeantaraan(national language/official language)?Antara tugas DBP adalah untuk membina dan memperkembang bahasa Melayu. Dalam hal ini DBP telah banyak melaksanakan pelbagai kegiatan seperti seminar,forum,diskusi, pertandingan dan hadiah galakan untuk memupuk rasa cinta kepada bahasa Melayu dan memberikan pendedahan kepada masyarakat tentang penggunaan bahasa yang betul dan bermutu tinggi.  Lain-lain29.03.2008
aaf bertanya, Jika "Markup Language" diterjemahkan sebagai "Bahasa Penanda", bagaimana pula dengan "Markdown"?Padanan Markup Language ialah bahasa penanda. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=Markup+Language.Penyemakan dan penterjemahan26.08.2015
SiS Beauty Sdn Bhdlanguage: en-us; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: ar-sa;">Untuk pengesahan iklan, sila kemukakan permohonan tuan melalui portal language: en-us; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: ar-sa; mso-bidi-font-weight: bold;">DBPlanguage: en-us; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: ar-sa;"> language: en-us; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: ar-sa; mso-bidi-font-weight: bold;">Sahlanguage: en-us; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: ar-sa;"> language: en-us; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: ar-sa; mso-bidi-font-weight: bold;">Bahasa, iaitu language: en-us; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: ar-sa;">www.dbpsahbahasa.mylanguage: en-us; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: ar-sa;">. Terima kasih.Lain-lain13.05.2020
4x20 (MBJB)language: en-us; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: ar-sa;">Visual iklan tuan telah disemak, mohon buat pembetulan:

1. Tel.: 018-388 4726 (masukkan titik selepas singkatan Tel.)

Walau bagaimanapun, untuk pengesahan iklan, sila kemukakan permohonan tuan melalui portal language: en-us; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: ar-sa; mso-bidi-font-weight: bold;">DBPlanguage: en-us; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: ar-sa;"> language: en-us; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: ar-sa; mso-bidi-font-weight: bold;">Sahlanguage: en-us; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: ar-sa;"> language: en-us; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: ar-sa; mso-bidi-font-weight: bold;">Bahasa, iaitu language: en-us; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: ar-sa;">www.dbpsahbahasa.mylanguage: en-us; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: ar-sa;">. Terima kasih.
Lain-lain13.05.2020
Penterjemahan My name is Nadiah Ismaon and I am an oversea student in Hong Kong. I'm taking International Baccalaureate (IB), a diploma program and I need a book which is translated into Malaysian language. I take Malaysian language as one of my subject and this is one of my course to read a book that originates from a different country and translated to Bahasa Melayu. So, I have attached a list of the books that I could choose from. I need your help to check if any of these books is available in Malay language (Malay Edition) as soon as possible. I only need one book from this list except for graphic novel genre. If there is anything or any news please contact me at nadiah_rocks@hotmail.com. Please and thank you.

Pertanyaan saudara adalah di luar skop perkhidmatan kami. Khidmat Nasihat DBP menangani masalah yang berkaitan dengan hal-hal kebahasaan seperti ejaan, istilah dan tatabahasa, sastera dan penerbitan seperti proses penerbitan, royalti dan karya terbitan DBP. Sila kunjungi laman web www.dbp.gov.my dan cari maklumat yang diperlukan pada  ikon Pustaka Digital atau hubungi Perpustakaan Negara Malaysia di www.pnm.my.  

Makna22.07.2011
adakah 'native language' diterjemahkan sebagai 'bahasa natif' dalam bahasa melayu?Padanan ‘native language’ dalam bahasa Melayu ialah ‘bahasa bumiputera’; ‘bahasa ibunda’; ‘bahasa asli’; dan ‘bahasa natif’.Istilah20.07.2014
Adakah 'Malay (language)' sepatutnya ditulis ke 'Bahasa Malaysia' atau 'Bahasa Melayu'?

Saudara Kwan,

Perkataan " Malay language" diterjemahkan sebagai bahasa Melayu. 

Tatabahasa26.01.2010
Perkataan language impairment sesuai diterjemahkan kepada gangguan bahasa atau kecelaruan bahasa / masalah bahasa/ ada terjemahan lain?Perkataan impairment boleh diterjemahkan kepada gangguan, kerosakan dan kecelaruan. Oleh itu, kecelaruan Bahasa bagi language impairment boleh digunakan.Penyemakan dan penterjemahan24.04.2019
Adakah kata keterampilan sesuai dengan padanan competency dalam frasa berikut: keterampilan berbahasa - language competency.Padanan yang sesuai untuk perkataan Language Competency ialah Keterampilan Berbahasa. Penyemakan dan penterjemahan24.10.2018
Apakah maksud 'kubur tanpa nisan' dalam konteks ayat ini: 'idaman akan hancur lebur ibarat kubur tanpa nisan?language: en-us; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: ar-sa; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;">Contoh ayat yang diberikan tidak lengkap, walau bagaimanapun, “kubur tanpa nisan” merupakan sejenis kiasan, iaitu ibaratlanguage: en-us; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: ar-sa; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin;">. Jika dilihat pada konteks ayat, “idaman akan hancur lebur ibarat kubur tanpa nisan”  boleh membawa pengertian "sesuatu yang diimpikan atau impian yang akan musnah tanpa ada sebarang tanda atau petunjuk".Makna06.05.2020
123456

Kembali ke atas